Kroniek van de maand mei 2012

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDe basisscholen in Valkenburg aan de Geul stoppen op eigen initiatief met zwemles. De zwemlessen kosten de scholen relatief veel tijd, omdat de kinderen, zoals die van de basisschool in Houthem, met de bus naar Valkenburg moeten worden vervoerd en dat gaat weer ten koste van de overige lessen. De directeuren van de basisscholen hebben de gemeente Valkenburg aan de Geul nu gevraagd het wekelijkse zwemuurtje te vervangen door een gymnastiekles. Ouders kunnen hun kinderen wel zelf zwemles laten volgen in de Polfermolen. De kosten betaalt de gemeente in elk geval tot de kinderen hun A-diploma hebben gehaald.
(bron: Dagblad De Limburger, 3 mei 2012)

Het ObisiCare4u programma van Adelante in Houthem voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht of obesitas (BMI van plus 30) is van start gegaan. De jongeren verblijven vier weken intern op het terrein van Adelante waar ze individueel en in een groep een andere leefstijl leren. Deelname kan echter alleen via verwijzing door de huisarts of een medisch specialist. De kosten van het programma, dertienduizend euro, worden vergoed door de zorgverzekeraars en betaald uit de pot “zorgvernieuwingsgelden”.
(bron: Dagblad De Limburger, 5 mei 2012)

Zondag 6 mei 2012 ontvangen Matthijs Beckers, Chiel Brocatus, Pip Hermans, Veerle Ruiter en Aimee Verweij hun Eerste Heilige Communie in de H. Gerlachuskerk in Houthem.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 mei 2012)

Berto Merx (1954, Simpelveld) is aangesteld als de nieuwe parochiecatecheet. Binnen de clusterparochies Broekhem, Berg en Terblijt en Houthem zal Merx zich vooral gaan richten op het geven van catechese voor jongeren tot 18 jaar.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 mei 2012)

De uitbreiding van Dorpscentrum De Holle Eik met een extra zaal aan de achterzijde van het gebouw lijkt van de baan. De nieuwe zaal moet aan zoveel eisen en voorwaarden voldoen, dat het voor het bestuur van de Stichting Dorpscentrum De Holle Eik vrijwel onbetaalbaar wordt. Twee verenigingen, Brassband St. Gerlachus en (het klaroenkorps van) schutterij St. Martinus zitten al jaren verlegen om extra ruimte, beide verenigingen hebben namelijk op de vrijdagavond hun wekelijkse repetitie. Het bestuur kijkt nu naar een alternatieve oplossing. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de bouw van een extra opslagruimte aan de noordzijde van De Holle Eik.
(bron: o.a. Dagblad De Limburger, 7 mei 2012)

De Vastenactie 2012 heeft in Houthem een bedrag van € 930,- opgeleverd. De opbrengst gaat naar de (aids)weeskinderen van Minga, Zambia.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 mei 2012)

In Hotel de Herberg Nul 43 vindt zaterdag 19 mei 2012 een ‘Korendag’ plaats, deelnemende koren zijn smartlappenkoor de Waredo’s en Gospelkoor Hulsberg. Ook Sambaband Houthem maakt haar opwachting.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 mei 2012)

In het project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’ werken vakmensen, vrijwilligers, leerlingen van bouwopleidingen, WSW-medewerkers en culturele en onderwijsinstellingen samen met als doel kruisen, kapellen en andere kleinschalige religieuze objecten op te knappen en, letterlijk en figuurlijk, toegankelijk te maken voor een groot publiek.
Lange tijd is er weinig interesse geweest voor het klein religieus erfgoed. Vele kruisen, kapellen, heiligenbeelden, Lourdesgrotten, kruiswegen en soortgelijke objecten zijn hierdoor in verval geraakt. Maar de laatste jaren neemt de belangstelling weer toe. Europa onderkent dit en stimuleert vanuit het programma Interreg lVA het herstel en de ontsluiting van deze kleine uitingen van volksdevotie. Aan het project doen twee Nederlandse en drie Vlaamse provincies mee. Daarnaast vele gemeenten en instellingen. Monumentenwacht Limburg coördineert de activiteiten.
Alleen al in Nederlands-Limburg bevinden zich meer dan drieduizend kruisen en kapellen. Dat is enkele jaren geleden gebleken uit een inventarisatie door Monumentenwacht. Dankzij bijdragen van de Provincie Limburg en Interreg lVA kan een deel van deze objecten nu worden opgeknapt. Bijzonder is dat hierbij wordt samengewerkt door vrijwilligers, medewerkers uit de sociale werkvoorziening en leerlingen van de Bouwopleiding Zuid-Nederland. Bovendien wordt gewerkt aan een permanente structuur voor de samenwerking. Hierdoor kan de instandhouding van het klein religieus erfgoed voor langere tijd veilig worden gesteld.
In het project wordt ook aandacht geschonken aan de, vaak opmerkelijke, verhalen achter de objecten. Zij worden op diverse manieren toegankelijk gemaakt voor de streekbewoners én voor het toenemend aantal ‘bezinningstoeristen’.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei kunt u tussen 11.00 en 15.00 uur de Calvariekapel bezoeken in Houthem waar met Europese steun klein religieus erfgoed wordt hersteld.
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach heeft de Calvariekapel in het Smallenbos met succes voorgedragen voor het project Sociale Innovatie. Het is een van de vele objecten die met Europese steun worden hersteld. Bij de werkzaamheden is een actieve groep vrijwilligers betrokken.
Met medewerking van de stichting Buurtbeheer en mergelbouwer Kleinen uit Sibbe is een aanvang gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Van de Calvariekapel worden het dak en de beschadigde mergelblokken hersteld. De kapel wordt bovendien opnieuw gevoegd. Verder wordt de altaarvloer hersteld.
(bron:www.europaomdehoek.nl/projecten/kijkdagen/locatie/sociale_innovatie_1)

In de periode 11 tot 19 mei 2012 vormt het Adelante College in Houthem het strijdtoneel voor het internationale schaaktoernooi (Euro-Chess 2012) voor jongeren met en zonder handicap in de leeftijd van 14 tot 25 jaar, waarbij uiterlijk, nationaliteit en geloof er niet toe doen. Friends beyond Borders is de slogan waaronder deze interculturele jongenuitwisseling plaatsvindt. De jongeren komen uit Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië. Naast het schaken vinden er op sportief gebied ook andere activiteiten plaats, zoals zwemmen, tafeltennis, handboogschieten, boksen en rolstoelhockey. Door middel van diverse workshops kunnen de jongeren niet alleen met elkaar kennis maken, maar ook kennis maken met elkaars cultuur en gewoonten. Door de inzet van social media, zoals facebook en twitter, kunnen de deelnemers in contact blijven met het thuisfront, vrienden, vriendinnen en vele anderen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 mei 2012)

De jaarlijkse beeldenexpositie in de tuinen van Château Neercanne en Château Sint-Gerlach gaat niet door. Doret Huibers van galerie Bell’Arte heeft het evenement afgeblazen uit angst voor koper- en bronsdieven. Directe aanleiding voor dit besluit is de beeldenroof in Nieuweschans, waar enkele weken geleden dertien bronzen kunstwerken uit een beeldentuin werden gestolen.
(bron: Dagblad De Limburger, 19 mei 2012)

Actief Houthem houdt 22 mei een informatieavond over sporten in dorpscentrum De Holle Eik. Aanleiding is een onderzoek naar de interesse voor sporten. Van de 140 ondervraagde Houthemenaren geeft 80 procent aan interesse te hebben in nieuwe activiteiten.
(bron: Dagblad De Limburger, 21 mei 2012)

Houthem wil komend schooljaar starten met een nieuwe peuterspeelzaal. De zaal wordt ondergebracht in basisschool St. Gerlachus, waar nog ruimte over is. Voorwaarde is wel dat er volgend schooljaar voldoende peuters naar die nieuwe peuterspeelzaal komen, waarbij de ondergrens op zes kinderen per ochtend ligt en dat de zaal straks minimaal vier ochtenden per week open is.
(bron: Dagblad De Limburger, 23 mei 2012)

Woensdagmorgen, 23 mei 2012, brandt alweer een geparkeerde auto uit, dit keer aan de van Peltstraat in Houthem. De laatste tijd zijn zeker al zeven auto’s en een caravan in vlammen opgegaan. Politieonderzoek heeft tot nog steeds niets opgeleverd. Het voorstel van de politie om de directe omgeving van het St. Gerlachplein en omliggende straten permanent in de gaten te houden met bewakingscamera’s is door de officier van justitie vooralsnog afgewezen. In zijn ogen is de situatie niet ernstig genoeg om zo’n zwaar middel in te zetten.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 mei 2012)

Woensdag 23 mei rukt de brandweer met groot materieel uit naar een brand in een appartementencomplex aan de St. Gerlach in Houthem. De oorzaak is kortsluiting in een meterkast. Omdat in Houthem de laatste tijd een pyromaan actief is en vanwege het feit dat de verbinding plotseling wegvalt bij de telefonisch brandmelding, laten de reddingsdiensten niets aan het toeval over en rukken uit met groot materieel: vier tankspuitauto’s, twee ladderwagens, twee ambulances en diverse politievoertuigen. Het vuur is snel onder controle en daarmee wordt voorkomen dat de vlammen overslaan naar andere appartementen. In een aantal woningen ontstaat wel flinke rook-, roet- en waterschade.
(bron: Dagblad De Limburger 24 mei 2012 en Weekblad ZondagNieuws Maastricht Heuvelland, 27 mei 2012)

Het kruis op de hoek van de Klaterstraat en Strabeek is weer hersteld en teruggeplaatst. Het kruis was door een onbekend gebleven iemand omvergereden en in verschillende stukken gevallen. Wiel Gelissen heeft het kruis met veel geduld en deskundigheid gerepareerd.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 26 mei 2012)

Op Pinksterzondag, 27 mei 2012 trekt de jaarlijkse processie door Houthem richting Strabeek (eerste rustaltaar). De processie wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een H. Mis in de parochiekerk. Vanwege het zonnig, droge weer gaat de processie vanuit Strabeek via de Klaterstraat door het Ingendael naar Château St. Gerlach, waar een tweede rustaltaar is geplaatst. Daarna trekt de processie verder door het park terug naar de kerk.

Op Pinksterzondag, 27 mei 2012, organiseert Stichting The Young Generation weer de zogenaamde Pinksterkermis op het St. Gerlachplein. Voor de jeugd zijn er onder meer mini-scooters, schiettent, rodeostier, wervelwind en zweefmolen. Verder zijn er ook een eet- en snoepkraam en een drankbuffet met terras aanwezig.
(bron: Stichting The Young Generation)

Op Pinkstermaandag, 28 mei 2012, organiseert Schutterij St. Martinus onder schitterende weersomstandigheden het traditionele Zestalschieten. Met de zware buks wordt op de ‘bölkes’ geschoten met als inzet het Kampioenschap van Houthem.
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier