Kroniek van de maand februari 2012

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandIn de nacht van 1 op 2 februari 2012 is aan de Vroenhof in Houthem de Volkswagen Caddy van Hoveniersbedrijf Derks ontvreemd. Van zowel de auto als van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.

Op 2 februari 2012 wordt in Château St. Gerlach de Ton Koot penning uitgereikt aan Camille Oostwegel. De Ton Koot penning is de hoogste onderscheiding van de Erfgoedvereniging Heemschut voor personen die zich bijzonder hebben ingezet voor behoud en bescherming van monumenten in Nederland.
Camille Oostwegel krijgt de prijs vanwege zijn niet aflatende inzet voor erfgoedbehoud en de voorbeeldfunctie die hij daarmee vervult. Als horecaondernemer zette hij zich in voor de restauratie en herbestemming van zeer vervallen, lastig her te bestemmen monumentaal erfgoed. De resultaten van zijn werk zijn veelbetekenend voor Limburg en voor Nederland. Velen kennen de unieke locaties die Oostwegel restaureerde en openstelde voor publiek. Het bedrijf van Oostwegel, Camille Oostwegel ChâteauHotels & Restaurants, bezit drie luxe hotels en 7 restaurants in Zuid-Limburg. Deze zijn alle gevestigd in historische gebouwen, zoals kastelen, hoeves en kloosters.
Bij die gelegenheid wordt ook de eerste mousserende rosé wijn van Château St. Gerlach gepresenteerd. De druiven van deze wijn zijn afkomstig van het eigen landgoed.
(bron: http://saisonniernieuws.blogspot.com 26 januari 2012 en Dagblad De Limburger, 3 februari 2012)

Uit een zogenaamde poll van Tv Valkenburg blijkt dat 144 van de 181 stemmers (79,6%) van mening zijn, dat de nieuwe verkeersmaatregelen in Houthem niet bijdragen aan de verkeersveiligheid.16 Stemmers (8,8%) zijn daarentegen er wel van overtuigd en 21 stemmers (11,6%) hebben geen mening.
(bron: www.tvvalkenburg.nl)

Fractievoorzitter van de PPGV, Corry Fulmer, die zelf aan de provinciale weg in Houthem woont, vindt dat de verkeersveiligheid in Houthem door de uitvoering van het verkeersplan eerder verslechterd is dan verbeterd en dat het erop lijkt dat de wegversmallingen tot gevaarlijke situaties leiden. Voorzitter van de dorpsraad in Houthem, Raymond Lodewick vindt de kritiek van de PPGV voorbarig, “Je moet de mensen even de tijd geven om aan de nieuwe situatie te wennen”, aldus Lodewick. Over een half jaar wordt de nieuwe situatie opnieuw bekeken en Lodewick sluit niet uit dat na die evaluatie hier en daar nog wat aangepast moet worden. Volgens Fulmer wordt dat lastig omdat de uitgevoerde werkzaamheden, anders dan was afgesproken, ‘een definitief karakter’ hebben.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 3 februari 2012, Dagblad De Limburger, 4 februari 2012)

De gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul voelt er niets voor de wandelpaden bij Houthem en Schin op Geul op voorhand taboe te verklaren voor fietsers ofwel voor een “strikte scheiding” van wandel- en fietsroutes. Dat zou betekenen dat wandelaars straks ook niet op een mountainbikeroute mogen komen, aldus wethouder van Melsen van Openbare Werken.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 februari 2012)

Vrijdag 17 februari 2012 trekt mytylschool Adelante samen met basisschool St. Gerlachus en jeugdcarnavalsvereniging De Boschräefkes vanaf 10.00 uur in een bonte carnavalsstoet door de straten van Houthem.

Carnavalszondag, 19 februari 2012 trekt een bonte carnavalsstoet door Houthem. In deze optocht wordt niet alleen het veel besproken verkeersarrangement op de hak wordt genomen, maar ook de gevolgen van de economische crisis en andere actuele onderwerpen. Verder is het verheugend dat de Houthemse jeugd in groten getale in deze optocht meetrekt met onder meer een zelfgebouwde après-ski hut en een immens groot piratenschip. Kortom, een van de betere optochten van de laatste jaren.

Mikheil Saakashvili, president van Georgië brengt op 22 en 23 februari 2012 een bezoek aan Zuid-Limburg. Tijdens zijn verblijf logeert hij in Château St. Gerlach.
Voor zijn vertrek op 23 februari heeft de president nog genoten van een lunch in Restaurant Château St. Gerlach. In het gastenboek van Château St. Gerlach heeft hij bij zijn handtekening de mooie tekst “Amazing place, piece of paradise indeed!” geschreven.
Jan-Paul Kroese, directeur van Château St. Gerlach is erg verheugd met het bezoek van Mikheil Saakashvili. Een bijzonder bezoek omdat na het bezoek van toenmalige president George W. Bush aan Zuid-Limburg in 2005, deze aansluitend een bezoek bracht aan Georgië.
En de president van Georgië is het eerste staatshoofd, die na president Bush geniet van de gastvrijheid van Château St. Gerlach.
(bron: www.tvvalkenburg.nl 24 februari 2012)

De in Houthem-St. Gerlach woonachtige handbaltrainer Frits Feuler (60) is vanaf de start van het thans lopende handbalseizoen trainer-coach van de Roermondse handbalvereniging Swift (dames).
(bron: ZondagNieuws, 26 februari 2012)

Als direct gevolg van de plannen van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om driehonderd miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs, dreigen zo’n vijfentwintig tot dertig docenten en ondersteuners van de speciale mytylschool van Adelante in Houthem vanaf 2013 hun baan te verliezen. Adelante heeft becijferd dat, afgeleid van genoemde plannen, één tot anderhalf miljoen euro moet worden bezuinigd. Adelante doet zijn best de opgelegde bezuinigingen zo veel mogelijk op te vangen via natuurlijk verloop of de betrokken medewerkers in een nieuwe baan te herplaatsen. Gedwongen ontslagen zijn echter nadrukkelijk niet uitgesloten. Overigens moet zowel de Tweede als de Eerste Kamer nog akkoord gaan met het bezuinigingsvoorstel.
(bron: Dagblad De Limburger, 28 februari 2012)

Het college van Valkenburg aan de Geul houdt niet langer meer vast aan het standpunt dat iedere kern een eigen basisschool moet hebben. Een herijking van de basisscholen is nodig omdat in Valkenburg aan de Geul het aantal geboorten daalt en dus ook het aantal leerlingen. Het streven van het college is om minimaal één brede school te hebben per gebied Houthem-Broekhem-Valkenburg en Berg-Vilt. Als er in de toekomst nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van een basisschool nodig is, zal eerst worden gekeken of er in een straal van twee kilometer klaslokalen leeg staan. Daar zal dan gebruik van gemaakt moeten worden. Op 26 maart 202 zal de raad zich uitspreken over de plannen van het college.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 29 februari 2012)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier