Kroniek van de maand oktober 2011

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandZondag 2 oktober 2011 opent de Kunstkring Houthem haar deuren voor een expositie. De deuren van gemeenschapshuis De Holle Eik staan open van 10.30 uur tot 17.30 uur. Door deze vereniging hebben de kunstzinnige leden de afgelopen jaren kunnen groeien en zich creatief kunnen ontwikkelen. Zij zijn daar enorm trots op en willen dit graag tentoonstellen op deze expositie
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 10 september en 1 oktober 2011)

In de periode van 7 tot en met 14 oktober 2012 zal de pelgrimstocht naar Fatima plaatsvinden, waar het heiligdom van Maria wordt bezocht. Verder worden onder meer Lissabon (geboorteplaats van Antonius van Padua), CoÔmbra (de plaats van de heilige Elisabeth van Portugal) en Porto (plaats waarde zalige Maria van Goddelijk Hart is gestorven) bezocht. Informatie kan bij pastoor Burger worden ingewonnen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 10 september 2011)

Aannemingsbedrijf Wegenbouw Limburg zal medio oktober met haar werkzaamheden voor uitvoering van het verkeers-arrangement Houthem-St. Gerlach starten. Allereerst zullen de resterende oude belijningen en markeringen in de kern van Houthem verwijderd worden. Daarna volgt het aanbrengen van de nieuwe parkeerstroken en (tijdelijke) bloembakken. De aannemer zal waar nodig bestratingen opbreken en overgaan tot het aanbrengen van de snelheidsremmende voorzieningen, zoals wegversmallingen en trottoiruitbuigingen. Gedurende de werkzaamheden is overlast voor het wegverkeer niet uit te sluiten.
(bron: www.valkenburg.nl)

De raadscommissie in Valkenburg voelt zich ‘bij de neus genomen’ door de werkgroep GOVM (Gebiedsontwikkeling Maastricht en Valkenburg) met de uitwerking van de fiets- en wandelroute langs de Geul. Volgens de raadscommissie heeft de werkgroep ten onrechte gesuggereerd dat wandelorganisaties zich kunnen vinden in de aangepaste ontwerpen. Tijdens de commissie-vergadering van 11 oktober 2011 is duidelijk gebleken dat dit niet zo is. Er is wel overeenstemming bereikt over de route tussen Valkenburg en Geulhem, maar over de route tussen Valkenburg en Schin op Geul bestaat echter nog steeds een verschil van mening. De commissie wil de zaak over een maand opnieuw bespreken.
(bron: Dagblad De Limburger, 12 oktober 2011)

Houthem Actief moet een digitale ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Houthem. Het hart van het digitaal platform wordt gevormd door een website met informatie van verenigingen, instellingen, organisaties ťn inwoners van Houthem. Door die gegevens – met onder meer een dorpsagenda – op ťťn centrale plek te presenteren, zijn inwoners straks veel beter op de hoogte van wat in hun eigen dorp speelt. Op Facebook en Twitter is Houthem Actief al een tijdje online, het internetadres van het digitale dorpsplein wordt op 1 november 2011 bekendgemaakt tijdens de officiŽle lancering in dorpscentrum De Holle Eik.
(bron: Dagblad De Limburger, 12 en 26 oktober 2011)

Kleine dorpsscholen zoals die van Houthem-St. Gerlach en Vilt zijn in de gemeente Valkenburg aan de Geul niet langer meer heilig. Tot voor kort was het motto in de politiek nog ‘elk dorp zijn eigen school’. Geen enkele raadsfractie durft het politiek aan om hardop te spreken over het sluiten van kleine scholen, maar als het aantal leerlingen in dit tempo blijft dalen (7,6% per jaar), dan valt daar op den duur niet aan te ontkomen. Als eerste stap stelt de raad de geplande investeringen in schoolgebouwen opnieuw ter discussie (nieuwbouw of renovatie van bestaande scholen?).
Verantwoordelijk wethouder Dauven heeft de raad een integraal huisvestingsplan toegezegd, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de prognoses voor het aantal leerlingen in de nabije toekomst.
(bron: Dagblad De Limburger, 14 oktober 2011)

De Ronald Mc Donald Kindervallei in Houthem verkoopt dit najaar rode en witte wijn. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede van aan de Kindervallei. De wijnflessen zijn voorzien van een speciaal etiket met een tekening van het door architecten-bureau Hundertwasser ontworpen gebouw in Houthem.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 oktober 2011)

Maandag 17 oktober 2011 start de herinrichting van de drukke provinciale weg door Houthem. Voorzitter van de dorpsraad Raymond Lodewick kijkt terug op de vanaf het jaar 2007 afgelegde weg. Lodewick vindt het nog te voorbarig om de vlag uit te steken nu de werkzaamheden eindelijk gaan beginnen. “Laten we eerst kijken of de maatregelen effect hebben. Als dat zo is, kunnen we over een jaar wellicht een dorpsfeest organiseren om dat succes te vieren”.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 oktober 2011)

Op het concours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in Heerlen op 16 oktober 2011 behaalt Brassband Sint Gerlach in de derde divisie, sectie brassband, 83,83 punten, goed voor een eerste prijs. Dirigent Stefan Voncken vindt dit een goed resultaat, zeker als je bedenkt dat dit voor veel jeugdleden hun eerste concoursoptreden is.
(bron: Dagblad De Limburger, 17 oktober 2011)

Adelante in Houthem gaat een nieuw schoolgebouw openen. De naam wordt Adelante College en is door de leerlingen zelf gekozen en positioneert deze leerweg als een volwaardige middelbare school. Tevens onderscheidt deze naam zich van de overige onderwijsstromen qua leeftijd en onderwijsniveau.Door een meer dan gemiddelde stijging van het aantal leerlingen is besloten tot uitbreiding. Het nieuwe Adelante College wordt door burgemeester Eurlings en onderwijswethouder Dauven geopend.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 20 oktober 2011)

Tijdens de jaarvergadering op donderdag 20 oktober 2011 huldigt voetbalvereniging IASON drie jubilarissen: Ad van Bijnen en Jos Voncken vieren hun 25-jarig lidmaatschap en Harry Becker maakt zelfs de 40 jaar vol.

De schakers van Adelante in Houthem en de Basisschool Vilt gaan tijdens de herfstvakantie in oktober schaken in Praag. Zij vertegenwoordigen Nederland en BelgiŽ in een internationaal schaaktoernooi. De overige deelnemers van dit sterk bezette toernooi komen uit TsjechiŽ, Slowakije, Polen en Hongarije. Naast het schaaktoernooi bezoeken de schakers ook de gezellige en mooie stad Praag. Tijdens Euro-Chess 2012 in mei volgend jaar komen schakers uit zeven Europese landen naar Adelante in Valkenburg aan de Geul.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 23 oktober 2011)

Revalidatiecentrum Adelante in Houthem breidt de zorg voor chronisch zieke kinderen verder uit. Behalve kinderen met suikerziekte kunnen er ook jongeren met overgewicht terecht. Later wordt het pakket verder verruimd tot onder meer astma-, epilepsie- en anorexiapatiŽntjes. Adelante heeft deze uitbreiding van het aanbod bekendgemaakt bij de opening van de nieuwe school voor voorgezet speciaal onderwijs. In 2009 is Adelante gestart met de opvang van kinderen met diabetes. Het revalidatiecentrum werkt daarbij nauw samen met de drie ziekenhuizen in de regio: Maastricht, Sittard en Heerlen. De tieners verblijven enkele weken in Houthem. In die periode volgen ze een kort maar intensief programma, waarin ze leren beter om te gaan met hun ziekte. Als ze weer thuis zijn, worden ze nog een half jaar begeleid door therapeuten.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 oktober 2011)

Brassband-St.Gerlach uit Houthem behaalt op zondag 16 oktober 2011 in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen een dikke eerste prijs tijdens het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. In de 3e divisie (voorheen afd. Uitmuntend) weten de Houthemse muzikanten voor het verplichte werk 82,67 punten en voor het keuzewerk zelfs 85 punten te behalen. Het gemiddelde komt daarmee op 83,83 punten ofwel volgens de oude telling 302 punten. Met Stefan Voncken, voor de eerste keer als dirigent deelnemend aan een bondsconcours, zijn de Houthemers zeer tevreden met het behaalde resultaat.
Omdat de vereniging 40-jaar bestaat als Brassband (1971-2011) en vanwege het behaalde resultaat houdt de Brassband op 29 oktober 2011 receptie in gemeenschapshuis De Holle Eik.
(bron: Brassband-St.Gerlach)

De Houthemse handbalvereniging IASON ontvangt van de gemeente Valkenburg aan de Geul een eenmalige subsidie van
€ 2.000 als bijdrage in de kosten voor de organisatie van het 45e Handbaltoernooi in 2012. Met die eenmalige subsidie wil IASON het toernooi een internationaal karakter geven en meer buitenlandse clubs binnen halen. De gemeente wil voor deze vereniging iets extra’s doen, mede omdat ze in het verleden nooit een beroep hebben gedaan op de gemeente om in aanmerking te komen voor extra gelden.
(bron: www.tvvalkenburg.nl en Dagblad De Limburger, 26 oktober 2011)

Fons Pieters uit Bunde viert zijn veertigjarig jubileum als organist. Met een cd met orgelmuziek uit de achttiende en negentiende eeuw. De opnamen zijn gemaakt in Neeritter, Elsloo en Houthem. De cd is voor tien euro te koop aan de balie van de St. Gerlachuskerk in Houthem, waar Pieters vaste organist is.
(bron: Dagblad De Limburger, 26 oktober 2011)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier