Kroniek van de maand juni 2011

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandHet college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft op 26 april 2011 besloten om in te stemmen met de ontwerpen en aangeduide verkeersmaatregelen voor de kernen Houthem-St. Gerlach en Strabeek. De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit het herzien van de wegindeling en invoering van een parkeerverbodzone in de straten Vroenhof, St. Gerlach en Strabeek plus het invoeren van een doorgaande maximumsnelheid van 50 km/uur. Om dit te bereiken worden op cruciale punten snelheidsremmende voorzieningen aangelegd en bebordingen en markeringen aangepast. De maatregelen zullen nog dit najaar in uitvoering genomen worden. Het volledige verkeersbesluit ligt per 1 juni 2011 gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, Openbare bekendmakingen, 1 juni 2011)

In het weekend van 3 tot en met 5 juni 2011 organiseert de Houthemse schutterij een groot schuttersweekend in de unieke entourage van Landgoed Château St. Gerlach. Op vrijdag 3 juni nemen een tiental korpsen deel aan de taptoe, op zaterdag 4 juni nemen rond de 25 teams deel aan het Houthems zestalschieten met de zware buks op de bekende ‘bölkes’ en op zondag nemen een twintigtal schutterijen, samen goed voor zo’n duizend geüniformeerde schutters, deel aan het groot schuttersfeest met zijn schiet-, muziek-, exercitie- en schoonheidswedstrijden. Zondagmiddag zorgt Alpenrockband Wir sind Spitze voor het amusement tijdens het grote verbroederingsfeest. Duizenden bezoekers genieten onder zomerse omstandigheden drie dagen van puur Limburgse folklore en cultuur op deze unieke locatie.
(bron: Schutterij St. Martinus, www.schuttersweekend.nl en feestkrant Sjötterskal)

De dorpsraad van Houthem-St.Gerlach organiseert al een paar jaar samen met de plaatselijke basisschool en sportverenigingen een sportdag voor de leerlingen van de basisschool.
Na drie succesvolle jaren wordt deze sportdag uitgebreid zodat de kinderen van Adelante ook kunnen mee sporten. Vrijdag 10 juni wordt een vossenjacht gehouden en clinics bij Adelante, onder andere zumba, judo en op het sportcomplex tennis, skelter en discgolf.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 7 juni 2011)

De Houthemse Gerda Meijer-Neven heeft de tweede prijs gewonnen van het ‘Talens Palet 2011 regio Maastricht’. De winnaars van deze landelijke wedstrijd voor amateurschilders en -tekenaars werden op 3 juni 2011 bekend gemaakt door Jaap van Royen (intendant amateurkunsten Maastricht) tijdens de opening van de expositie in Kunstkwartier 6211 in Maastricht.
(bron: www.limburger.nl, 7 juni 2011)

De eigenaar van een voormalig cafépand aan de Vroenhof in Houthem hangt een dwangsom van de gemeente boven het hoofd. Het pand is zonder vergunning verbouwd tot zeven appartementen en daarvan voldoen er zes niet aan de bouwvoorschriften, aldus de gemeente. De eigenaar moet binnen vier weken de bewoning van de appartementen staken, anders volgt een dwangsom. De gemeente kwam de illegale verbouwing op het spoor na een recent binnenbrandje in het pand.
(bron: www.limburger.nl, 8 juni 2011)

Onlangs is een landelijke actie gestart waarbij, door het aankopen van Fair Trade levensmiddelen in de Wereldwinkel ter waarde van € 5,00 en het inleveren van de kassabon, kans bestond op het winnen van een ontbijtpakket ter waarde van € 20,00. Mevrouw Braeken-Blezer uit Houthem is de gelukkige winnares en ontvangt uit handen van de vrijwilligers van de Wereldwinkel op 9 juni 2011 het mooie ontbijtpakket.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 10 juni 2010)

Camille Oostwegel is op 10 juni 2011 te gast in het televisieprogramma HoogstPersoonlijk van TV Limburg en fungeert daar als gesprekspartner van Maurice van der Linden. Gedurende vijfentwintig minuten spreekt van der Linden in een ontspannen sfeer met een bekende Limburger en maakt zo een indringend portret van de persoon. Vertrekpunt van het gesprek is altijd de vraag: “Als je me werkelijk zou kennen, zou je weten dat….” Het antwoord op deze vraag kan heel persoonlijk zijn, maar soms staat een schijnbaar onbeduidend antwoord synoniem voor een veel diepere betekenis. Camille Oostwegel antwoordt op de openingsvraag als volgt: “....dat ik heel graag Franse chansons zing”.
Uiteraard komen in het gesprek zijn hele levensloop, carrière, vrijetijdsbesteding en hobby’s uitgebreid aan bod.
(bron: www.tvl.nl)

Op 12 juni 2011, Pinksterzondag, trekt weer de jaarlijkse processie door Houthem. Dit jaar trekt de processie vanaf de kerk naar Vroenhof, naar het bejaardenhuis en weer terug naar de kerk.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 21 mei 2011)

Stichting The Young Generation organiseert Pinksterzondag, 12 juni 2011, op het St. Gerlachplein weer de zogenaamde Pinksterkermis waarbij de kinderen kunnen genieten van tal van attracties zoals mini scooters, schiettent, rodeostier, zweefmolen. Uiteraard staat er ook een eet- en snoepkraam en is er een drankbuffet met terras aanwezig.
(bron: flyer Stichting The Young Generation)

Op woensdag 15 juni 2011 dient Mgr. Dr. H. Schnackers in de St. Gerlachuskerk het H. Vormsel toe aan onder meer Chloé Dreessen, Danique van Ham, Elise Beckers, Gwen Blom, Kay Frissen en Peggy Ummels, allen leerlingen van basisschool St. Gerlachus te Houthem. Daarnaast wordt het H. Vormsel ook toegediend aan tien leerlingen van basisschool St. Joseph te Broekhem.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 11 juni 2011)

De Houthemse Daphne Erven zit in het laatste jaar van haar pabo-opleiding en loopt stage op basisschool De Plenkert in Valkenburg aan de Geul. Samen met twee leerkrachten kwam ze op het idee om een natuurtuin voor de kleuters aan te leggen, waar deze lekker kunnen ‘kliederen’ met zand en water en om zo ook de kleintjes zelf te laten ervaren hoe een plantje groeit en hoe dieren leven. In het Pinksterweekeinde is van oud hout een insectenhotel gebouwd, waarin onder meer pissebedden, mieren, regenwormen rond kruipen. Het kloppend hart van de natuurtuin wordt een handpomp met water. Uiteraard heeft Daphne hulp gekregen van ouders, haar vader en haar vriend. Rabobank Maastricht e.o. ziet ook het belang van deze natuurspeelplaats in en ondersteunt dit project met een geldbedrag.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 juni 2011, Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 22 juni 2011)

In het weekend van 17, 18 en 19 juni 2011 vindt op de sportvelden aan de Kromme Steeg het traditionele, internationale Veldhandbal Toernooi van handbalvereniging IASON plaats, het 44e.
Vrijdag 17 juni spelen vanaf 18.00 uur de recreantenteams, D-jeugd/mini’s en Beach handballers hun wedstrijden aan bod. Zaterdag 18 juni spelen vanaf 09.00 uur C-jeugd, B-jeugd, A-jeugd, senioren en Beach handballers hun wedstrijden en op zondag 19 juni de C-jeugd, B-jeugd, A-jeugd, de senioren en de Beach handballers. Zowel de vrijdag als de zaterdag worden afgesloten met een feestavond.
(bron: www.hviason.nl)

Mythylschool Adelante uit Houthem heeft samen met Tyltylschool de Maasgouw en de gemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul een brandbrief geschreven aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, waarin zij kenbaar maken dat men zich ernstige zorgen maakt over de consequenties van de voorgestelde wetswijzigingen. Dit in het kader van Passend Onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke (mytylschool) en meervoudige beperking (tyltylschool). In de brief wordt opgeroepen om deze schoolvormen een aparte status te geven.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 22 juni 2011)

De in Houthem woonachtige Monique Hietink exposeert in samenwerking met de Werkgroep Exposities van de Kunst- & Cultuurraad van 27 juni tot 22 augustus 2011 in het Valkenburgse gemeentehuis. Haar doeken, aquarellen, tekeningen en kamerschermen zijn kleurrijk en figuratief. Dieren en planten spelen een belangrijke rol in haar werken. Meer informatie is te vinden op www.moniquehietink.nl
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 22 juni 2011)

Op maandag 27 juni 2011 vindt in het Alzheimercafé in zorgcentrum Vroenhof een informatieavond plaats over ‘belevingsgerichte zorg’. Spreker is mevrouw Caroline Steenwijk, natuurgeneeskundig therapeut. Zij vertelt over de in Nederland toegepaste vormen van zogenaamde complementaire zorg. Met hand-voet-gezichtsmassage, werken met geuren, kruiden, muziek en de Bach-bloesem therapie kunnen bij mensen met de ziekte van Alzheimer negatieve emoties omkeren naar een positieve vorm, waardoor het leven aangenamer wordt.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 22 juni 2011)

Het ‘zomersjtaon’ wordt op zondag 26 juni 2011 voor de vierde keer in café ’t wit Paerd in Houthem gehouden. Rond 10.00 uur ’s morgens verzamelen zich ruim 100 mannen voor het vieren van een soort zomercarnaval. Na een stevig stevig ontbijt (spek met ei) beginnen rond 11.00 uur diverse artiesten met hun optredens. Hoogtepunt van de dag is ongetwijfeld het optreden van Big Benny met als uitsmijter een polonaise op de openbare weg, waarbij het verkeer in de St. Gerlachstraat ‘n kleine tien minuten helemaal stil komt te liggen.

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach ziet af van het houten stationsgebouw in Houthem. De huur die de Nederlandse Spoorwegen vraagt voor het station is voor de vereniging niet op te brengen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat er nog al wat achterstallig onderhoud is. Het hout is op sommige plaatsen rot en er zit asbest in onder meer het dak. De kosten van onderhoud worden geraamd op € 125.000 (en dat is nog een vrij optimistische raming). NS Vastgoed wil de noodzakelijke investering via de huur in maximaal 10 jaar terugverdienen.
(bron: Dagblad De Limburger, 28 juni 2011 en heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach)

De bedoeling van het project Special Heroes is kinderen in het speciaal onderwijs laten sporten. Het project draait dit jaar op proef in zeven Limburgse scholen voor speciaal onderwijs. De kinderen kunnen onder meer doen aan judo, zumba, duiken en voetballen. Bij de Mytylschool van Adelante in Houthem is zelfs het eerste rolstoelbasketbalteam van Limburg actief. Connie Wezeman, werkzaam bij de Houthemse Mytylschool, is regionaal projectleider van Special Heroes en volgens haar moet het project er uiteindelijk toe leiden dat veel deelnemende kinderen lid worden van een ‘gewone’ club.
(bron: Dagblad De Limburger, 28 juni 2011)

Onlangs kreeg de rotonde in de Beekstraat zijn definitieve vorm door het storten van het beton. Daarmee is de rijweg van de rotonde klaar. Aan de afwerking wordt nog gewerkt. Er komt geen asfalt op de rijbaan. Doordat vrachtauto's veelvuldig gebruik maken van de rijbaan zou asfalt te snel slijten en vervormen.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 28 juni 2011)

Kindervallei in Houthem heeft op 28 juni 2011 van de VVV Zuid-Limburg een cheque van tweeduizend euro gekregen. Het geld is vorig jaar bij elkaar gebracht via de verkoop van speciale jubileum-fietsroutes. Met de opbrengst kan Kindervallei zestien gezinnen met een gehandicapt of ziek kind een aangepaste vakantie aanbieden.
(bron: Dagblad De Limburger, 29 juni 2011)

De in Houthem woonachtige Frits Feuler gaat komend seizoen als trainer aan de slag bij handbalvereniging Swift 2000 uit Roermond. Swift 2000 komt uit in de regioklasse.
(bron: Dagblad De Limburger, 30 juni 2011)


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier