Kroniek van de maand december 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandVanaf begin december 2010 presenteert het Moskouse museum Galerie 3D een keuze van beeldhouwwerken uit zijn bezit in de tuinen van het Ch‚teau St. Gerlach in Houthem. Het zijn recente werken van de in Maastricht woonachtige Nederlands-Rus-sische beeldhouwer Alexander Taratynov en een aantal van zijn Russische vrienden, allen beeldhouwers, Mikhail Dronov, Olga Muravina en Alexander Miroshnichenko.
Taratynov is in Nederland met name bekend vanwege de versie in drie dimensies van Rembrandt’s Nachtwacht, bestaande uit 22 iets meer dan levensgrote bronzen sculpturen die hij samen met Mikhail Dronov tussen 2000 en 2005 realiseerde. Ch‚teau St. Gerlach was de eerste plek waar deze groep werd geŽxposeerd.
Drie jaar lang hebben de sculpturen een plaats gehad op het Rembrandtplein in Amsterdam, Dat was een groot succes: naar schatting werden zij door ca. een miljoen mensen per jaar bezichtigd en gefotografeerd. De expositie in Chateau St.Gerlach duurt tot april 2011 en is gratis toegankelijk.
De Nachtwacht en de andere schilderijen in drie dimensies zullen na de expositie in Houthem worden tentoongesteld in de tuinen van Peterhof, het zomerpaleis van Tsaar Peter de Grote nabij St. Petersburg.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 3 december 2010 en Dagblad De Limburger, 7 december 2010)

Een kettingbotsing op de spekgladde autosnelweg A79 bij Houthem heeft maandagochtend, 6 december 2010, voor grote verkeershinder gezorgd. Acht auto's raakten beschadigd bij het ongeluk. Het duurde geruime tijd voordat alle wagens van de rijbaan getakeld waren. Dat leidde tot lange files op de rijbaan richting Maastricht. Tijdens de ochtendspits gebeurden op de A79 ook nog wat kleinere aanrijdingen. Die leverden verder geen hinder op.
(bron: www.limburger.nl, 6 december 2010 en Dagblad De Limburger, 7 december 2010)

Terwijl andere scholen leerlingen kwijtraken, neemt het aantal kinderen bij de Mytylschool van Adelante in Houthem alleen maar toe. Directeur Peter van Mulkom schrijft de groei toe aan het feit dat het aantal chronisch zieke kinderen in Nederland toeneemt en aan de ontwikkeling van het onderwijs. Sinds enkele jaren kunnen leerlingen in Houthem hun vmbo- of havo-examen afleggen en daar wordt gretig van gebruik gemaakt. Verder zijn de omstandigheden uiteraard aangepast aan de lichamelijke beperkingen van de leerlingen.
De naam Mytyl komt uit een oud sprookje over twee kinderen, Mytyl en Tyltyl, die een ziek nichtje blij willen maken met een blauwe vogel.
(bron: Dagblad De Limburger, 8 december 2010)

Uit de vorige haalbaarheidsstudie, die medio april werd gepresenteerd, bleek dat de aanleg van het Transferium momenteel financieel-technisch niet haalbaar is. Het kostenplaatje zou ruim 2,2 miljoen euro bedragen. De financiering hierachter bleek niet haalbaar te zijn. Momenteel wordt er gekeken of vestiging van een Transferium op een andere locatie mogelijk zou zijn. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk verkeer uit het centrum van Valkenburg aan de Geul te weren, om zo de doorstroming te bevor-deren.
Een van de voorstellen was een bussenparkeerplaats langs een van de afritten van de A79. Ook wordt gedacht aan een even-tuele extra bushalte (van Veolia of een andere plaatselijke vervoersmaatschappij). De vraag is nog in hoeverre Veolia hieraan wil meewerken.
De wenselijkheid van een fietsenverhuurbedrijf nabij de afritten van de autosnelweg A79 is hierbij groot. Dit zou bijvoorbeeld een optie zijn bij tankstation Frissen. Totnutoe zijn er echter nog geen gesprekken geweest met dhr. Frissen zelf. Vooral de vraag van gasten naar elektrische fietsen wordt hoog ingeschat. Enkele verhuurbedrijven, waaronder Cycle Centre, hebben al interesse getoond en hierover gepraat met leden van de gemeenteraad. Het college gaat nieuwe ontwikkelingen, financiŽle onderbouwing en risicoanalyses verder en zo breed mogelijk onderzoeken. Deze uitwerking worden in het voorjaar van 2011 aan de raad voorgelegd ter definitieve besluitvorming.
(Bron: www.tvvalkenburg.nl, 14 december 2010)

In de kruisgang bij de St. Gerlachuskerk vindt in de periode 14 tot en met 20 december 2010 dagelijks een verkoopexpositie plaats van hoogwaardig uit olijfhout gesneden kerstgroepen, kerststallen en andere artikelen, waaronder ook een aantal originele iconen. Deze artikelen zijn in Bethlehem door christelijke families gemaakt. De opbrengst van de verkochte artikelen gaat geheel naar de mensen in IsraŽl. De expositie is opgezet door de heer George Salfity, een christelijke Palestijn en directeur van YMCA in West Jerusalem.
(bron: www.st-gerlach.nl)

Na een jaar kan Veolia weer beschikken over het treinstel dat betrokken was bij een zware aanrijding op 8 december 2009 op de spoorwegovergang nabij het station in Houthem. Het koprijtuig van de trein is volledig vernieuwd. Het uitvallen van de zwaar beschadigde trein was problematisch, omdat het een van de grootste treinstellen op de Heuvellandlijn was. Veolia heeft dat opgevangen door een lange dieseltrein van de lijn Roermond-Nijmegen naar de Heuvellandlijn te halen. Die kan nu weer terug.
(bron: Dagblad De Limburger, 15 december 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul bestrijdt de eenzaamheid van ouderen met een zogenaamd Huiskamerproject. In Hout-hem loopt met veel succes een dergelijk project, waar met name ouderen niet alleen samen kunnen eten, maar ook kunnen kaarten, kienen of andere gezelschapsspelletjes kunnen doen. Gezien het succes zal dit project verder worden uitgebreid naar Sibbe, Berg en Terblijt en Schin op Geul.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 15 december 2010)

Aannemer Van Boekel mag de nieuwe afrit van autosnelweg A79 bij Strabeek toch maken. De rechtbank heeft de eis van con-current Van Kaathoven om de aanbesteding ongeldig te verklaren afgewezen. Volgens de rechter is niet gebleken dat de inschrijving van Van Boekel op het project onjuistheden bevat. De rechter volgt van Kaathoven ook niet in zijn stelling dat Van Boekel niet bekwaam is om het gecompliceerde werk goed uit te voeren. Volgens de rechter is die stelling ‘volstrekt onvol-doende onderbouwd’. Door deze uitspraak kan begin 2011 volgens planning gestart worden met de werkzaamheden.
(bron: Dagblad De Limburger, 16 december 2010)

Zondag 19 december 2010 organiseren Brassband St. Gerlach, Zangvereniging Orphťe en Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia gezamenlijk het jaarlijkse kerstconcert in de St. Gerlachuskerk. Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.
(bron: www.st-gerlach.nl)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft besloten om Bouwbedrijf Van Boekel formeel opdracht te geven voor de aanleg van de nieuwe afrit van de autosnelweg A79 bij Strabeek.
(bron: Dagblad De Limburger, 23 december 2010)

Ieder jaar zingen we Bing Crosby’s versie van I’m dreaming of a white Christmas, maar nu worden wij op onze wenken bediend. Niet alleen Houthem maar nagenoeg heel Nederland ligt tijdens de kerstdagen bedolven onder een pak sneeuw van rond 25 cm. Het is een prachtig gezicht, maar het heeft wel tot gevolg dat het verkeer over zowel de weg, het spoor als door de lucht grote moeilijkheden ondervindt en nagenoeg stil komt te liggen. De traditionele kerstvoettocht vanuit Houthem naar Banneux op 24 december gaat niet door, omdat niet alleen Banneux voor alle verkeer onbereikbaar is, maar ook vanwege het feit dat de nacht-mis in Banneux geen doorgang kan vinden, er ligt teveel sneeuw op het dak van de kerk en men vreest instortingsgevaar. De nachtmis in Banneux zou dit jaar trouwens muzikaal opgeluisterd worden door kerkelijk zangkoor St. Caecilia uit Houthem.

Eind december komt een informatiebulletin van Dorpsraad Houthem-St. Gerlach uit, waarin een korte terugblik wordt gegeven op het jaar 2010. In dit bulletin komen onderwerpen aan bod zoals:
- forum lijsttrekkers van deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen;
- overlast van hondenpoep, zwerfafval, en (mogelijke) te nemen/genomen maatregelen;
- hoeskamerproject;
- verkeersarrangement;
- vereniging van de toekomst.
(bron: informatiebulletin Dorpsraad-Houthem-St. Gerlach, december 2010)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier