Kroniek van de maand november 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandIn het tv-programma RTL Boulevard wordt een item uitgezonden over Camille Oostwegel, waarbij onder meer Château Sint Gerlach uitgebreid in beeld komt. Oostwegel vertelt onder meer over zijn uitdaging om van een ruïne weer een kasteel te maken en ook over de vele wereldberoemde gasten die in zijn château in Houthem hebben overnacht, zoals bijvoorbeeld president Bush van de Verenigde Staten van Amerika, prins Willem Alexander met prinses Maxima en hun kinderen, Bruce Springsteen, enz.
Al met al weer een prachtige reclame voor het château en uiteraard ook voor Houthem.
(bron: RTL Boulevard, 1 november 2010)

Na 43 jaar onderwijs verlaat de in Houthem woonachtige “Juffrouw Claar”, Claar Habets-Demacker, op vrijdag 29 oktober 2010 het onderwijs en gaat met vervroegd pensioen. Van de 43 jaar onderwijs is zij 33 jaar in Hulsberg werkzaam. Zij begint in 1977 in Hulsberg als hoofdleidster van de toenmalige kleuterschool, later wordt zij adjunct-directeur en daarna zelfs directeur van de basisschool in Hulsberg.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 3 november 2010)

Het tot het imperium van Camille Oostwegel behorende Kruisherenhotel in Maastricht is in de vijfde editie van GaultMillau uitgeroepen tot Hotel van het Jaar. Camille Oostwegel jr. en general manager Berry Gerretsen nemen de prijs tijdens De Nacht van GaultMillau op 1 november 2010 in ontvangst.
(bron: Dagblad De Limburger, 3 november 2010)

De Houthemse atleet Lesley Derks heeft zijn favorietenrol in de offroad Duatlon van Valkenburg helemaal waar gemaakt. Op het parcours in Vilt is de 21-jarige atleet de snelste over 2 kilometer lopen, 12 kilometer mountainbiken en nogmaals 2 kilometer lopen.
(bron: www.L1.nl, 6 november 2010)

Naar schatting zo’n duizend vrijwilligers gaan zaterdag 6 november 2010 op diverse plaatsen in Limburg aan de slag in de natuur. Samen met medewerkers van stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) werken ze aan het herstel van het landschap. In het Heuvelland wordt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag onder meer gewerkt in het Geuldal in Houthem en de Wolfskop in Cadier en Keer.
(bron: Dagblad De Limburger, 6 november 2010)

Zaterdagmiddag 6 november 2010 organiseert jeugdvereniging The Young Generation voor alle Houthemse kinderen weer de jaarlijkse knutselmiddag voor het maken van een eigen lampion.
(bron: www.schutterijhouthem.nl)

Maandag, 15 november 2010, starten de renovatiewerkzaamheden aan de weg tussen Strabeek en Houthem. Sinds de strenge winter van afgelopen jaar zijn tientallen gaten in de weg geslagen. Voor een grootscheepse renovatie is echter geen geld beschikbaar.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 10 november 2010)

Aannemingsbedrijf Dura Vermeer Infra verricht in de periode 19 november tot en met 30 november 2010 in opdracht van Rijks-waterstaat onderhoudswerkzaamheden aan de tunnelbak ‘de Kluis’ onder de autosnelweg A79 / Stevensweg. De werkzaam-heden bestaan onder andere uit het verwijderen en aanbrengen van de asfaltverharding in de tunnel, het repareren van het beton en het waterdicht maken van de tunnelvloer.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 november 2010)

Op donderdag 11 november organiseert schutterij St. Martinus Houthem-St. Gerlach het traditionele St. Maartensfeest voor de Houthemse schooljeugd, hun (groot-)ouders en andere familieleden. Vanaf 18.30 uur verzamelen de kinderen zich met eigen gemaakte lampionnen bij de basisschool. De schutterij marcheert samen met St. Martinus te paard en bedelaar door de Houthemse straten met de jeugdprins van JCV De Boschraefkes in haar midden. Na de rondgang rondom het St.Gerlachplein is bij terugkomst bij Gemeenschapshuis De Holle Eik het grote Martinusvuur en uitleg van het Martinusverhaal. Daarna worden de kinderen verrast met warme chocomel en zelfgebakken cake.
Het Houthemse St. Maartensfeest wordt georganiseerd door Schutterij St. Martinus in samenwerking met de Ouderraad van de basisschool St. Gerlachus, jeugdvereniging The Young Generation en Jeugdcarnavalsvereniging De Boschraefkes.
(bron: www.schutterijhouthem.nl)

Conny Wezeman, zwem- en gymdocente van de Mytylschool in Houthem organiseert sportclinics voor de gehandicapte leer-lingen van de Mytylschool. Zij haakt daarmee in op een landelijk project waarmee de overheid gehandicapte jongeren probeert te motiveren om, ondanks hun lichamelijke beperkingen, wat meer aan sport te gaan doen. Trainer Frans Brouwers van judoclub Nuth geeft op 12 november de eerste clinic. Later in het jaar volgen nog demonstratielessen in andere takken van sport, zoals stijldansen, gymnastiek en rolstoeldansen.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 november 2010)

ReShare BV te Roosendaal organiseert op dinsdag 16 november 2010 een kledinginzameling. De kleding kan bij de basisschool St. Gerlachus in Houthem worden ingeleverd. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van genoemde school.

Een van de aannemers die uit de boot zijn gevallen bij de aanbesteding van de afrit van de autosnelweg A79 in Strabeek heeft bij de rechtbank een kort geding aangespannen tegen de gevolgde procedure. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul besloot in oktober 2010 het project toch aan de laagste inschrijver te gunnen, Van Boekel Zeeland BV. Wat het college toen al vreesde, gebeurt nu dan ook. De op één na laagste inschrijver gaat bij de rechtbank in beroep tegen het doorzetten van de oorspronkelijke aanbesteding. Eind november 2010 zal de rechtbank zich over deze kwestie buigen.
(bron: Dagblad De Limburger, 16 november 2010)

Het culinaire blad Lekker is bij de samenstelling van de nieuwe top 100 van beste Nederlandse restaurants hard geweest voor Limburg. Deze provincie telt meer ‘dalers’ dan ‘stijgers’ in de Lekker-top 100. Château Sint Gerlach zakte van plaats 39 naar 44 en Château Neercanne in Maastricht zakte van 81 naar 83. Beste restaurant van Nederland is, evenals vorig jaar, Oud Sluis van Sergio Herman in Sluis.
(bron: Dagblad De Limburger, 17 november 2010)

Leden van de dorpsraad trekken zaterdag 20 november 2010 al vanaf negen uur ‘s ochtends door Houthem om met inwoners te praten over het verkeersplan, met als doel bijval en begrip te zoeken. Dit verkeersplan is opgesteld door de dorpsraad met de bedoeling de provinciale weg veiliger te maken en sluipverkeer te weren. Links en rechts leidt dit deze zaterdag tot verhitte discussies omdat dorpsbewoners vooral meer overlast voor zichzelf vrezen en uiteraard eerst aan hun eigen belang denken. Daarom is de dorpsraad een hele dag in de weer om het uit 2007 stammende plan nogmaals uit te leggen en daarvoor draagvlak te vinden. De reacties worden verwerkt in het definitieve verkeersplan, dat later tijdens een openbare bijeenkomst in Houthem zal worden gepresenteerd.
(bron: Dagblad De Limburger, 22 november 2010)

Zaterdag 20 november 2010 organiseert carnavalsvereniging de Boschrave uit Houthem de inmiddels 58ste Prinsenproclamatie. Plaats van handeling is uiteraard gemeenschapshuis De Holle Eik. Optredens worden verzorgd door meervoudig buutkampioen Jan Geraedts, Ken & Bob Heugen, Legata’s Lederhosen Power, Frans Theunisz en Saskia Theunisz. Het prinselijk trio wordt gevormd door Prins Wiel III (Bartholomeus), Prinses Marjon (Beurskens) en Minister Mathie (Broers). Op zaterdag 27 november 2010 kan het prinselijk trio en carnavalsvereniging De Boschrave worden gefeliciteerd tijdens een receptie in eerder genoemd gemeenschapshuis.

De aanleg van een transferium bij de nieuwe afrit van de autosnelweg A79 in Strabeek is vanwege de slechte financiële positie van de gemeente Valkenburg aan de Geul van de baan. Het transferium was onder meer bedoeld voor de opvang van toeristen die met auto, bus of camper naar Valkenburg komen, aldaar hun auto parkeren en vervolgens met de trein doorreizen naar het centrum. Daarbij zou een treinstation voor de lightrail worden aangelegd en een fietsverhuurbedrijf worden gevestigd.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul zien in het terrein aan de Beekstraat wel een alter-natieve locatie voor het huidige tankstation Frissen in Houthem en houdt het terrein achter de hand als mogelijke plek voor een fietsverhuurbedrijf.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 18 november 2010 en Dagblad De Limburger, 22 november 2010)

De verbouwing van de Mytylschool in Houthem wordt fors duurder dan vooraf begroot. Met name de verbouwing van bijgebouw De Brug is hier debet aan. Het aanpassen van dit gebouw zou volgens de aanvankelijke begroting 360.000 euro kosten, in werkelijk-heid wordt dat bijna één miljoen euro. Deze kostenstijging heeft alles te maken met de toename van het aantal leerlingen. Het gevolg is dat de Mytylschool extra klassen en dus extra lokalen krijgt. Voor de renovatie van de Mytylschool zelf is 5,2 miljoen euro uitgetrokken. Momenteel telt de school 307 leerlingen.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 november 2010)

De in Houthem geboren voormalig Schiphol-baas, Gerlach Cerfontaine, heeft zijn bestuursfunctie bij de stichting, die verantwoor-delijk is voor de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen in september 2012 in Limburg, neergelegd. De hoeveelheid werk die met zijn functie als secretaris is gemoeid, blijkt aanzienlijk meer dan hij zelf vooraf heeft ingeschat en hem is voorge-spiegeld. De reisafstand tussen zijn woonplaats Utrecht en Limburg geeft uiteindelijk de doorslag bij zijn beslissing.
(bron: Dagblad De Limburger, 25 november 2010)

Ruitervereniging Sint Gerlach organiseert op 28 november 2010 het clubkampioenschap Springen. Er kan gestreden worden in twee klasses: 40 en 60 cm voor zowel de junioren tot 14 jaar als voor de senioren vanaf 14 jaar. De wedstrijden worden gehou-den bij Stal Vogelzang in Meerssen.
(bron: www.ruitervereniging-sint-gerlach.nl)

Veel kinderen wachten zondagmiddag 28 november 2010 in gemeenschapshuis De Holle Eik met kloppend hart op de komst van Sinterklaas, die vergezeld wordt door een aantal Zwarte Pieten. Altijd weer een enerverende gelegenheid voor de kleintjes. Sinterklaas stelt hen uiteraard niet teleur en heeft voor ieder kind een cadeautje meegebracht.

Aannemer Van Kaathoven wil dat de rechtbank de gunning van de aanleg van de nieuwe afrit van de autosnelweg A79 bij Strabeek aan zijn concurrent van Boekel ongeldig verklaart. Volgens Van Kaathoven heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in die procedure ernstige fouten gemaakt. Van Kaathoven betwijfelt onder meer de ‘vakbekwaamheid’ van Van Boekel, omdat het bedrijf zelf niet kan heien en plaatst verder ook grote vraagtekens bij de rechtmatigheid van Van Boekels inschrijving. De rechtbank doet half december 2010 uitspraak. Dan wordt duidelijk of de aanbesteding overeind blijft, of dat de hele procedure overgedaan moet worden. Dat laatste leidt onherroepelijk tot forse vertraging bij de aanleg van de afrit.
(bron: Dagblad De Limburger, 30 november 2010)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier