Kroniek van de maand juni 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandBasisschool St. Gerlachus houdt op woensdag 2 juni 2010 in samenwerking met ReShare BV te Roosendaal een kleding-inzameling, de geldelijke opbrengst van de kleding en schoenen komt ten goede aan de leerlingen van genoemde school.

Oud-Houthemenaar Jaap van Renes begon ongeveer tien jaar geleden in Genoels-Elderen (België) met wijnbouw. Met succes, want zijn wijnen oogsten veel prijzen. Hij wil zijn druiven en wijnkasteel graag laten zien en daarom houdt hij op zaterdag 5 juni 2010 open dag. Ervaren gidsen leiden je door het park, rozentuin en proeftuin met 20 verschillende druivenvariëteiten. Tot slot kun je nog proeven van de kasteelwijn in het wijnhuis.
(bron: Dagblad De Limburger, 4 juni 2010)

Op zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010 organiseert voetbalvereniging IASON op haar sportvelden voor de 26ste keer het mini-veldvoetbaltoernooi, dit jaar officieel genaamd het 26e Pub Henri VIII miniveldvoetbaltoernooi.
In totaal hebben zich 80 teams ingeschreven, 75 teams hebben daadwerkelijk gespeeld, waarvan 15 jeugdteams, 55 senioren-teams en 5 damesteams.
(bron: www.vviason.nl)

Op vrijdag 25 juni 2010 zullen de volgende leerlingen van Basisschool St. Gerlachus Houthem het heilig Vormsel ontvangen: Bob Hendriks, Denée Janssen, Denise Hoenjet, Jill Cordewener, Jork Loozen en Kiki Kwakkernaat. Zij ontvangen dit heilig Vormsel in de St. Josephkerk te Broekhem uit handen van hulpbisschop Mgr. E. de Jong.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 5 juni 2010)

In de kasteeltuinen van Château St. Gerlach en Château Neercanne te Maastricht toont Gallery Bell’Arte de top van de hedendaagse Nederlandse en internationale beeldhouwkunst. De expositie is de grootste van de Benelux en is dagelijks gratis te bewonderen in de periode van 6 juni tot en met 26 september 2010.
(bron: www.chateauhotels.nl)

De foto van oud-Houthemenaar Leon Blom, genomen op het militaire oorlogskerkhof te Margraten, is een van de acht foto’s, die genomineerd zijn voor de mooiste nieuws- of sfeerfoto, die in de maand mei in Dagblad De Limburger hebben gestaan.
(bron: Dagblad De Limburger, 8 juni 2010)

Camille Oostwegel heeft in 2009 met zijn hotels en restaurants voor het eerst in zijn professionele carrière verlies geleden, ruim € 400.000. De omzet van Camille Oostwegel Holding daalde met 14% tot € 18,2 mln. Het personeelsbestand daalde van 308 voltijdbanen tot 281. Oostwegel zegt een ijzersterke financiële positie te hebben, inclusief enkele andere vennootschappen, bedraagt de solvabiliteit 49%.
Oostwegel probeert het tij te keren door sterk in te zetten op internationalisering. Hij verdrievoudigt onder meer de verkoop-inspanningen in Duitsland en is een strategische alliantie aangegaan met een buitenlandse multinational om meer Franse bedrijven en gasten te trekken.
(bron: www.wijlimburg.nl, 10 juni 2010)

Camille Oostwegel overweegt nog een château aan zijn imperium toe te voegen. Het gaat om twee “rijksmonumenten in de periferie” van enkele van zijn huidige hotels en restaurants waarover hij nadenkt. Oostwegel heeft een oog op beide panden, maar uiteindelijk kiest hij voor één. Oostwegel wil op dit moment nog niet nader in gaan op zijn nieuwe plannen.
(bron: www.wijlimburg.nl, 10 juni 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil dat de werkgroep verkeer in Houthem de geplande aanpassingen aan de provinciale weg bijstelt. B & W gaat niet akkoord met de invoering van éénrichtingverkeer bij de driesprong aan het transformatorhuisje. Bij de gemeente zijn dertig bezwaren binnengekomen en van dat aantal is de raadscommissie geschrokken. Volgens Corry Fulmer, fractievoorzitter van PPGV, is dit het einde van de zelfsturing: “Wij vragen inwoners om zelf met oplossingen te komen, dat gebeurt hier, maar dan schieten we het af. Zo draaien we die zelfsturing de nek om”.
(bron: Dagblad De Limburger, 10 juni 2010)

Op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 komt slechts één inwoner uit de gemeente Valkenburg aan de Geul voor, namelijk de in Houthem woonachtige Marion Louwen. Zij staat voor de onlangs opgerichte partij Nieuw Nederland op plaats 23. In Valkenburg aan de Geul scoort haar partij slechts 36 stemmen van de 10.909 geldig uitgebrachte stemmen, in de provincie Limburg worden 163 stemmen behaald van de 633.932 geldig uitgebrachte stemmen en landelijk worden in totaal 2010 stemmen behaald van de 9.416.001 geldig uitgebrachte stemmen (0,02%).
(bron: Dagblad De Limburger, 11 juni 2010 en www.kiesraad.nl, nieuwsbericht 15 juni 2010)

In Analyse geeft journalist René Willems zijn visie op het ingrijpen door de Gemeente Valkenburg aan de Geul in het verkeersarrangement, dat een compleet pakket van maatregelen bevat om sluipverkeer uit Houthem te weren. De werkgroep ziet geen aanleiding om het verkeersarrangement te veranderen. Enkele raadsfracties echter benadrukken dat de raad de baas in de gemeente is en dus hebben B & W de werkgroep in Houthem teruggefloten. De raadsfracties motiveren hun bemoeienis met de verkeerssituatie in Houthem met het argument dat daar niet uitsluitend mensen uit Houthem rijden, maar dat geheel Valkenburg belang heeft bij een goede doorstroming van het verkeer in het dorp. En dat is de competentie van de gemeenteraad.
Dit klinkt volgens Willems niet onlogisch, maar dit is wel het failliet van die zelfsturing. Zelfsturing houdt volgens Willems in dat je mensen hun eigen boontjes laat doppen en je als gemeente niet overal mee bemoeit en dat je moet accepteren dat dorpen soms iets willen dat je als gemeente liever niet zou willen.
(bron: Dagblad De Limburger, 12 juni 2010)

Maandag 21 juni 2010 gaat de St. Gerlachusschool uit Houthem geld inzamelen voor de Ronald McDonald Kindervallei. De kinderen van groep 1 tot en met 3 zullen ieder 5 rondjes om de wigwamtenten op het terrein van de Kindervallei lopen. De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 maximaal 12 rondjes. Uiteraard zullen zij worden gesponserd door familie, vrienden en bekenden. De kinderen zullen allemaal gekleed gaan in een kleur van de regenboog, daarbij dragen ze ook nog een rode clownsneus. Na afloop zal tijdens een feestelijke bijeenkomst de opbrengst van deze “Regenboogloop” aan de Ronald McDonald Kindervallei worden overhandigd.
(bron: TvValkenburg, 15 juni 2010)

Voetbalvereniging IASON stopt na 60 jaar met de jeugdafdeling. De reden ligt in het feit dat er te weinig jeugdleden zijn. Volgens jeugdcoördinator Riny Penners-Jongen worden er steeds minder kinderen geboren en daarom wordt het steeds moeilijker om complete teams op de been te brengen. De oudere jeugd gaat hoofdzakelijk naar SV Meerssen, enkele spelers naar Berg ’28 en de F en Mini-F gaan gezamenlijk naar Walram. Als afsluiting werd een sportdag georganiseerd waarbij de emoties bij spelers en vrijwilligers soms hoog op liepen.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 16 juni 2010)

Lidy Mulders uit Enschede, opgegroeid Houthem-St. Gerlach, is de auteur van het kookboek 'Smaak van toen', dat bol staat van nostalgie rond eten. Zij groeide op in een familie die eten meer dan belangrijk vond en voor haar boekje dook Lidy in de familiegeschiedenis en schetst zo een mooi beeld van hoe onze eetcultuur veranderde. Dagblad De Limburger wijdt op 14 juni 2010 een paginagroot artikel aan haar kookboek vol met recepten, verhalen en prenten met als kop Trends en rages op ons bord.

Traditioneel wordt in het weekend rond Vaderdag het populaire handbaltoernooi door de handbalvereniging IASON georganiseerd op sportpark De kromme Steeg. Dit jaar vindt het toernooi plaats van 18 tot en met 20 juni. Gezien het aantal inschrijvingen uit binnen- en buitenland kan het toernooi zonder meer als geslaagd worden beschouwd. Er hebben zich 285 teams van in totaal 115 verenigingen ingeschreven en er zullen 600 wedstrijden worden gespeeld. Veel teams verblijven op de provisorische camping in de weilanden rondom de sportvelden. Nieuw dit jaar is dat de gemeente Valkenburg aan de Geul een verbod heeft opgelegd om eigen alcoholische drank mee te brengen, dit dient ter plekke worden gekocht, daarnaast mag drank alleen in plastic glazen worden verstrekt.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 16 juni 2010)

Lesley Derks uit Houthem behoort tot de voornaamste deelnemers van het Nederlands Kampioenschap Triatlon in Stein, dat op zaterdag 19 juni 2010 wordt gehouden. Lesley doet mee aan het onderdeel Sprint, dat bestaat uit 750 meter zwemmen, 20,5 km fietsen en 5 km hardlopen.
Lesley eindigt als 12e overall en als 6e van de deelnemers onder 23 jaar, hij is tevreden met dit resultaat, omdat dit zijn eerste triatlon was na een lange periode van blessureleed.
(bron: www.lesleyderks.nl)

Chloé Dreessen van basisschool Sint-Gerlachus in Houthem is één van de vier leerlingen van de basisscholen in Valkenburg aan de Geul die geselecteerd zijn om op 21 en 22 augustus mee te doen aan het straattekenfestival Colours of Valkenburg. De leerlingen zijn op precies dezelfde wijze geselecteerd als de beroepstekenaars: iedereen stuurt een tekening in en de mooiste leveren een uitnodiging voor het festival op. De vier jonge tekenaars krijgen een workshop straattekenen van Hailey Le Hang, de winnares van de vorige editie van Colours of Valkenburg. Bovendien krijgen ze een setje professioneel krijt, waarmee ze in augustus hun tekening op straat kunnen tekenen.
(bron: Dagblad De Limburger, 19 juni 2010)

De bouw van het appartementencomplex op het terrein Frissen kost de gemeente Valkenburg aan de Geul € 40.000 extra. Vorig jaar heeft de gemeente al € 50.000 bijgelegd. De gemeente probeert nu een deel van de kosten te verhalen op de provincie Limburg.
(bron: Dagblad De Limburger, 21 juni 2010)

Tweehonderd dansers van balletschool Joke de Backer uit Houthem gaan op de zondagen 27 juni, 11 juli, 5 en 12 september zeven bijzondere dansen opvoeren met de stad Valkenburg aan de Geul als natuurlijk decor. De voorstellingen vinden onder meer plaats op het voorplein van het station, park Dersaborg, de tuin van kasteel Oost, de ridderzaal van de kasteelruïne en de mergelgrotten onder aan de Cauberg.
(bron: Dagblad De Limburger, 22 juni 2010)

Judoclub Kano houdt op zondag 13 juni haar 2e Heuvelland judotoernooi in haar dojo in Houthem. Alle 16 judoka’s behaalden een prijs. Op 12 en 16 juli 2010 worden weer de halfjaarlijkse examens afgenomen.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 22 juni 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul scherpt de regels voor het project “zelfsturing” verder aan, daarbij wordt expliciet op papier gezet wat dorpen zelf mogen beslissen en welke besluiten tot de competentie van de gemeente behoren. Directe aanleiding van deze koerswijziging is de discussie over het verkeer in Houthem. Wethouder van Melsen ziet de ontstane discussie als een “leermoment”.
(bron: Dagblad De Limburger, 23 juni 2010)

Volksdansvereniging Grand Square huldigt tijdens de jaarvergadering op 25 juni 2010 in café ’t Wit Paerd de volgende jubilarissen: Marie-Louise Schreurs-Noben met haar 40-jarig lidmaatschap, Hans van Poecke, Laurence Eijgelshoven en Marian Vangehuchten - Prieckaerts met hun 15-jarig lidmaatschap.
Het dansseizoen start weer na de vakanties, op vrijdag 3 september 2010, in genoemd café.
(bron: Jos Schreurs, Grand Square)

Onder bijzonder warme omstandigheden schoten op zaterdag 26 juni de vier schutterijen van de gemeente Valkenburg aan de Geul op de schietweide nabij château Sint Gerlach op de kleine bölkes met als inzet het Kampioenschap van Groot-Valkenburg. Bij de zestallen behaalden de schutters van schutterij Sint Mauritius uit Strucht voor de derde achtereenvolgende keer de titel.
Het individuele kampioenschap werd gewonnen door Henk Tabbers van de Nobele schutterijen van Valkenburg. Anita Derks van schutterij Sint Martinus uit Houthem behaalde een verdienstelijke derde plaats.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 27 juni 2010)

Hondenpoep op het speelveldje aan de Pastoor Ribbergstraat is veel buurtbewoners al jaren een doorn in het oog. Vrijwilligers komen daarom op zaterdag 26 juni 2010 bij elkaar om het speelveldje af te zetten met een omheining van draad met een stevige toegangspoort, dat vanzelf dichtklapt. Het idee van die omheining komt van de buurtbewoners. De gemeente Valkenburg aan de Geul betaalt het materiaal op voorwaarde dat Houthem zelf de mankracht levert voor het plaatsen van die afrastering.
(bron: Dagblad De Limburger, 26 juni 2010)

“Op weg naar Damascus: het begin van een nieuw leven”. Dat is de titel van de internationaal rondreizende tentoonstelling over de Heilige Paulus, die in Houthem vanaf 27 juni tot eind juli te bezoeken is in de schatkamer en kruisgang bij de St. Gerlachus-kerk. De tentoonstelling bestaat uit 45 panelen, voorzien van doorlopende uitleg over het leven van Paulus en zijn betekenis voor ons en wordt mogelijk gemaakt door de kerkelijke beweging Gemeenschap & Bevrijding (Comunione & Liberazione).
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 26 juni 2010)

Brassband-St. Gerlach sluit op zaterdag 3 juli haar voorseizoen in gemeenschapshuis De Holle Eik af met een concert van de Jeugdfanfare Meers, gevolgd door een eigen optreden van Brassband-St. Gerlach en een optreden van Brassband De Vooruit-gang uit Nuenen (Noord-Brabant).
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 26 juni 2010)

Tijdens het jaarlijks chapître van het Nederlandse escadron van de Compagnie des Mousquetaires d’Armagnac worden op 26 juni 2010 zeven nieuwe musketiers, waaronder Camiel Eurlings, door Captaine Lieutenant Camille Oostwegel geïntroniseerd in de wijngaard van Château St. Gerlach te Houthem. Na de inauguratie vindt er een galadiner plaats op Château St. Gerlach met onder meer specialiteiten en wijnen uit de Gascogne, de geboortestreek van d’Artagnan.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 29 juni 2010)

De Houthemse schutterij St. Martinus is haar nieuwe schuttersseizoen meer dan goed begonnen. Tijdens het schuttersfeest in Itteren-Maastricht op 27 juni 2010 behaalde zij een 1e prijs voor de Beste Presentatie, waarbij exercitie, samenstelling, uniformering en uitstraling door deskundige juryleden worden beoordeeld. Verdere prijzen waren: 3e prijs Beste Houding Optocht, Anita Derks 2e prijs Mooiste Keizerin, de solisten Demi Stevens en Marlon Selten kregen als tamboer in de jeugd-divisie beiden ruim een 8 gemiddeld op hun juryrapport voor hun optreden.
(bron: www.tvvalkenburg.nl, 29 juni 2010)

In Château St. Gerlach vindt op dinsdag 29 juni de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse wedstrijd van Sevagram. Eén van de zogenaamde verwenzorgprijzen wordt gewonnen door het idee van medewerkers van zorgcentrum Langedael in Vaals om bewoners binnenshuis een wereldreis te laten maken. Elke afdeling in het huis wordt dan omgebouwd tot een werelddeel, waar de ouderen doorheen kunnen wandelen. Gastheer Camille Oostwegel, tevens jurylid, wordt bij deze gelegenheid onderscheiden met een “verwenzorg-speld”.
(bron: Dagblad De Limburger, 30 juni 2010)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier