Kroniek van de maand maart 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandVertegenwoordigers van zes verenigingen uit Houthem gingen zaterdagmiddag ( 27 februari 2010) naar Berg en Terblijt om daar de kogelvanger van de plaatselijke schutterij te bekijken. De schutterij van Houthem wil een vergelijkbare kogelvanger plaatsen op het sportcomplex, samen met de schutterij van Valkenburg. Om te laten zien hoe zo’n kogelvanger precies werkt, laat schiet-meester Clemens Botty de leden van de andere verenigingen zelf met de zware buks op de piepkleine bölkes schieten.
(bron: Dagblad De Limburger, 1 maart 2010)

Zes verenigingen uit Houthem hebben zich aangesloten bij de Vereniging van de Toekomst. Het is de bedoeling dat zij in de toekomst één complex delen: sportpark De Kromme Steeg en als het even kan, dan willen ze ook samen één nieuw, modern clubgebouw neerzetten. Architect Ralf Hendriks heeft al een eerste schets gemaakt. De zes verenigingen zijn: voetbal-, tennis- en handbalvereniging IASON, ruitervereniging Sint Gerlach, schutterij Sint Martinus en judovereniging Kano. Het is de bedoeling dat de verenigingen zelfstandig blijven, maar pakken een aantal zaken, zoals ledenadministratie, gezamenlijk aan. De vereni-gingen hebben de heer Frank Bonger van de stichting Vitaal Kapitaal aangetrokken en deze zal proberen de samenwerking tussen de verenigingen in goede banen te leiden. Het initiatief is in eerste instantie professioneel begeleid door het huis van de Sport, het provinciale steunpunt voor initiatieven op sportgebied in Limburg. Voorlopig is dit alles nog toekomstmuziek, er is namelijk geen geld voor zo’n nieuwe accommodatie en daarnaast is het nog een hele klus om een bouwvergunning te krijgen, omdat je namelijk in een natuurgebied zit.
(bron: Dagblad De Limburger, 2 maart 2010)

Camille Oostwegel heeft restaurant Kasteel Erenstein en ZooHotel Brughof in Kerkrade verkocht aan de Fletcher Hotel Group. De heer Oostwegel meldt dat hotel en restaurant een ‘eigen weg’ ontwikkelden, onder meer door de komst van het GaiaPark en daarom niet meer in het profiel van zijn concern pasten. Volgens de heer Oostwegel heeft de verkoop niets te maken met de financiële crisis.
(bron: Dagblad De Telegraaf, 1 maart 2010 en Dagblad De Limburger, 2 maart 2010)

De stichting Kerkconcerten Houthem-St. Gerlach organiseert op zondagmiddag 7 maart 2010 om 15.00 uur in de St. Gerlachus-kerk een feestelijk concert door Vocaal Ensemble Lingua e Musica onder leiding van Jo Louppen en met medewerking van Ovino Blazers Ensemble onder leiding van Lex Bergink.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 3 maart 2010)

In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart 2010 14.199 kiesgerechtigden, hiervan brengen 8.707 personen hun stem uit, waarvan er 29 ongeldig zijn. De opkomst bedraagt 61,3% en dat is een daling van 12,6% ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar 2006, Ter vergelijking, in de provincie Limburg bedroeg de opkomst 53,9% en dat was weer een daling van 9,7% ten opzichte van het jaar 2006.
Algemeen Belang behaalt een spectaculaire overwinning en wordt met zeven zetels (van de in totaal 17) de grootste partij in de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul en behaalt ten opzichte van 2006 een winst van 3 zetels, Het CDA blijft op 3 zetels, de combinatie PvdA/D66 behaalt 2 zetels evenals de VVD en de Progressieve Partij Groot Valkenburg (PPGV). De Socialis-tische Partij (SP) blijft op 1 zetel steken.
De Houthemse kandidaten scoren als volgt:
Mw. M.A.C. Dexters-Mijnes (Algemeen Belang), 87 stemmen, goed voor 1 zetel;
Dhr. H.J.M. Lahaye (Algemeen Belang), 30 stemmen;
Dhr. P.G.M. Keune (CDA), 62 stemmen;
Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens (Progressieve Partij Groot Valkenburg), 26 stemmen, goed voor 1 zetel;
Mw. E. de Vries-Becker (Socialistische Partij), 140 stemmen.
Dhr. Th. Rooding (VVD), 128 stemmen;
Mw. G. Silverentand-Nelissen (VVD), 90 stemmen, goed voor 1 zetel.
(bron: www.valkenburg.nl en Dagblad De Limburger 5 maart 2010)

‘Van stokpaard tot buitenbeen’ is de titel van een artikel dat bijna twee bladzijden van de krant beslaat over kasteel Erenstein en zijn historie, het bijbehorende ZooHotel Brughof en de beweegredenen van Camille Oostwegel om Erenstein en Brughof te verkopen aan de Fletcher Hotel Group van Chris Luken. Oostwegel benadrukt in dit artikel nogmaals dat de verkoop niets te maken heeft met de economische crisis (ondanks een verlies van € 115.000 over het jaar 2008 en een negatief eigen vermogen van ruim 1 miljoen euro), maar dat Erenstein en Brughof zich in de laatste jaren in een iets andere richting hebben ontwikkeld dan de overige hotels en restaurants en die andere richting kreeg onder meer gestalte door de komst van het Gaiapark en dat betekende dat er omgezien moest worden naar een grotere hotelketen die beter op de veranderende marktomstandigheden zou kunnen inspelen.
(bron: Dagblad De Limburger, 5 maart 2010)

De Nederlandse triatlonbond heeft bondscoach Guido van Weert uit Geulle per direct ontslagen. Zij hebben een verschillende visie over het traject dat naar successen op de Olympische Spelen van 2012 in Londen moet leiden. Van Weert had onder meer de Houthemse triatleet Lesley Derks onder zijn hoede. Er is nog geen opvolger voor van Weert bekend.
(bron: Dagblad De Limburger, 6 maart 2010)

Peuterspeelzaal Pluizerd bestaat zondag 7 maart 2010 25 jaar en dat is genoeg aanleiding voor een receptie op genoemde datum van 14.00 – 17.00 uur in Huize Vroenhof te Houthem.
(bron: Weekblad ZondagNieuws Maastricht/Mergelland, 7 maart 2010)

Kunst in Valkenburg (KiV), een kleinschalige expositie met werk van drie kunstaanbieders, vindt dit jaar weer plaats in de kloostergang en schatkamer van de St. Gerlachuskerk en gaat vrijdag 12 maart 2010 van start. De drie kunstaanbieders zijn Marx & Marx, Galerie & Beeldentuin Giardino en Con Tonnaer. Burgemeester Martin Eurlings van Valkenburg aan de Geul maakt dan de naam van de kunstenaar bekend die de eerste Stedelijke kunstopdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul ter waarde van 20.000 euro krijgt toegewezen. De expositie duurt tot en met 28 maart 2010 is ook nog geopend in het paasweekend (3 tot en met 5 april).
(bron: Dagblad De Limburger, 10 en 11 maart 2010 en Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 maart 2010)

Eén van de zeventien nieuwe raadsleden van Valkenburg aan de Geul, Mariet Dexters-Mijnes (Algemeen Belang) uit Houthem-St. Gerlach ziet af van haar plaats in de gemeenteraad, in haar plaats komt Roel Schurgers uit Sibbe. De reden is dat heer Schurgers meer voorkeurstemmen heeft gekregen.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 maart 2010 en www.valkenburg.nl)

Op zondag 14 maart 2010 vindt in gemeenschapshuis De Holle Eik een vlooienmarkt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 maart 2010)

Op maandag 22 maart 2010 vindt in de St. Gerlachuskerk een uitvoering plaats van de hoogtepunten uit de Mattäus Passion. Dirigent is oud-Houthemenaar Raymond Janssen.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 10 maart 2010)

Rond de honderd medewerkers van hulpverleningsdiensten in Zuid-Limburg doen op 20 en 21 maart 2010 mee aan een 24-uurs spinningmarathon in sport- en recreatiecentrum Polfermolen in Valkenburg aan de Geul. Dit evenement wordt georganiseerd door de meldkamer voor politie, brandweer en ambulance, de opbrengst is bestemd voor de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem-St. Gerlach.
(bron: Dagblad De Limburger, 11 maart 2010)

Bij monde van burgemeester Martin Eurlings heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul op woensdag 10 maart 2010 afscheid genomen van tien raadsleden, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 niet meer in de nieuwe raad terugkeren. Onder de vertrekkende raadsleden is ook Elke de Vries-Becker (SP) uit Houthem.
(bron: Dagblad De Limburger, 11 maart 2010)

Burgemeester Martin Eurlings heeft bij de officiële opening op 12 maart 2010 van de expositie Kunst in Valkenburg (KiV) 2010 in Houthem-St. Gerlach bekend gemaakt dat de eerste stedelijke kunstopdracht van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar de Belgische kunstenaar Stief Desmet gaat. De 37-jarige Desmet geldt als een aanstormend talent in de kunstwereld en is uitge-kozen door een jury met onder andere Camille Oostwegel in haar geledingen. Het kunstwerk zal, naar verwachting van de kunstenaar, een bronzen beeldje van een hertje worden, dat symbool staat voor de natuur, die steeds meer verdrongen wordt door de oprukkende stad.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 maart 2010)

Handbalvereniging IASON heeft voor de kwartfinale van de afdelingsbeker de dames van Eksplosion uit Tegelen geloot. De wedstrijd wordt 10 of 11 april in de Polfermolen in Valkenburg aan de Geul gespeeld.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 maart 2010)

De vlooienmarkt op zondag 14 maart 2010 in de grote zaal van dorpscentrum De Holle Eik trekt opnieuw veel bekijks. In het cafégedeelte bespelen vanaf 13.00 uur negen accordeonspelers de Wiener-Accordeon en zorgen zo voor een muzikaal inter-mezzo.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 en 15 maart 2010)

Oudervereniging Basisschool St. Gerlachus Houthem organiseert weer een grote paasaktie. De paaseieren zijn verpakt in doosjes van 10 stuks verpakt en koste € 3,00 per doosje. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de basisschool.

Op de open dag van Brassband St. Gerlach op zondag 28 maart 2010 zullen een zestal jubilarissen worden gehuldigd, te weten Arjen Braeken, Jeanine en Lindsay Brück, Michael Limpens (allen 12,5 jaar), Jan Habets en Jo Jennekens (beiden 55 jaar lid). ’s Middags zullen jeugdleden korte optredens verzorgen en als afsluiting zal de brassband een licht populair concertje verzorgen, De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en het nuttigen van een drankje.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 13 maart 2010 en www.brassband-st-gerlach.nl)

In maart verschijnt weer een nieuwe tv-commercial van Brand Bier uit Wijlre op de landelijke en regionale televisiestations. In deze commercial speelt onze eigen Houthemse George Clooney, Camille Oostwegel, een prominente rol, waarbij Château Sint Gerlach flink wordt gepromoot. Camille Oostwegel is ook al in de vorige tv-commercial van Brand Bier in een kleine rol te bewonderen.

Iedere derde woensdag van maart vindt in Nederland en dus ook in de Houthemse regionen de nationale boomplantdag plaats. Demissionair minister Maria Verhoeven uit Meerssen heeft de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem een walnotenboom geschonken en mevrouw Verhoeven is deze boom persoonlijk komen planten.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 17 maart 2010)

Dinsdagmorgen, 16 maart 2010, assisteert de politie de deurwaarder tijdens een huisuitzetting. Tijdens deze actie vindt de politie acht nepvuurwapens, die dan ook meteen in beslag worden genomen. Een en speelt zich af in een appartement van “Oud Avondvrede” aan de Meerssenderweg.
(bron: Dagblad De Limburger, 17 maart 2010)

In een 4-koloms artikel wordt een interview weergegeven met de op 16 september 1973 in Houthem geboren Camiel Eurlings, demissionair Minister van Verkeer en Waterstaat. In dit artikel wordt onder meer ingegaan op zijn beweegredenen om de politiek vaarwel te zeggen: Camiel Eurlings wil zich de komende jaren helemaal op zijn privé-leven gaan richten.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 17 maart 2010)

Zondag 21 maart opent schutterij St. Martinus haar schutterseizoen met de traditionele jaarmis voor levende en overleden leden. In de jaarmis speelt het klaroenkorps en is er de vaandelwacht. Na de jaarmis klinken op het kerkhof de saluutschoten en The Last Post tijdens de kranslegging. Aansluitend maakt de schutterij een korte rondgang door Houthem, daarna geniet men in de Holle Eik van het schuttersmaal. Na het schuttersmaal worden de zilveren beschermheer Jan Wortmann, Marianne de Lange en Manon Roumans (beiden 12,5 jaar lid) gehuldigd.
(bron: Schuttersnieuws van Schutterij St. Martinus, maart 2010)

In “Het Circuit” is een fotoreportage opgenomen over de druk bezochte opening op 12 maart 2010 van de expositie Kunst in Valkenburg (KiV), die in de kloostergang van Château St. Gerlach en de schatkamers van de Sint Gerlachuskerk wordt gehouden.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 17 maart 2010)

De handbalsters van IASON dames 1 staan op het punt het kampioenschap in de wacht te slepen. Afgelopen weekeinde werd de derby van Marsna gewonnen met 25-18. Met nog twee wedstrijden te spelen wacht aanstaande zondag de nummer 2, MenG Optimo uit Gulpen, dat twee punten achter staat op IASON. Winnen de dames deze wedstrijd, dan zijn zij verzekerd van het kampioenschap.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 17 maart 2010)

Geïnspireerd door de kunstbeurs Tefaf in Maastricht houdt het Stella Maris College in Meerssen twee CKV- dagen (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en daartoe bezoeken de leerlingen de expositie Kunst in Valkenburg (KiV) in Houthem.
(bron: Dagblad De Limburger, 17 maart 2010)

De handbalsters van IASON dames 1 zijn op zondag 21 maart 2010 (nog) geen kampioen geworden, de thuiswedstrijd in de Polfermolen in Valkenburg tegen MenG Optimo uit Gulpen werd namelijk verloren met 15-18. De dames zullen de laatste wedstrijd op 28 maart 2010 uit tegen Eksplosion ’71 in Tegelen moeten winnen en dan moeten de dames uit Gulpen hun wedstrijd verliezen.
(bron: www.hviason.nl)

Omdat oud-rechter Jan Wortmann zondag 21 maart zijn zilveren jubileum als beschermheer van schutterij Sint Martinus viert, wordt van deze “heer met bolhoed” een uitgebreid interview, uiteraard met foto, in de krant afgedrukt. In dit interview legt de heer Wortmann onder meer uit wat zijn functie van beschermheer inhoudt en waarom hij een Engels jacquet draagt en geen schuttersuniform.
(bron: Dagblad De Limburger, 18 maart 2010)

De 24 uur durende spinningmarathon in de Polfermolen in Valkenburg, die zondagmiddag 21 maart 2010 om 14.00 uur eindigde, heeft een bedrag opgeleverd van € 7.000. Dit bedrag is volledig bestemd voor de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem. Tussen de bedrijven door waren er belangeloze optredens van onder meer Beppie Kraft, 10 Feet Up, Sambaband Valkenburg, politiekapel Kerkrade en Fabrizio. De spinningmarathon werd georganiseerd door de meldkamer van politie, brandweer en ambulance.
(bron: Dagblad De Limburger, 22 maart 2010)

Het scholierenproject Global Exploration krijgt van de stichting Wilde Ganzen een forse subsidie van € 200.000, plus een aan-vulling op het sponsorgeld dat de leerlingen zelf ophalen. Komende zomer gaan leerlingen van het Stella Mariscollege in Valken-burg en Meerssen en van de Mytylschool in Houthem via dat project naar Nepal om daar te helpen in plaatselijke scholen.
(bron: Dagblad De Limburger, 24 maart 2010)

In “Het Circuit” is een fotoreportage van een hele pagina opgenomen van de 24-uurs spinningmarathon, die in het weekend van 20 en 21 maart 2010 ten behoeve van Ronald McDonald Kindervallei werd gehouden.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 24 maart 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat akkoord met de voorstellen van de dorpsraad voor het verbeteren van de verkeers-veiligheid in Houthem. De dorpsraad heeft deze plannen opgesteld in samenwerking met de gemeente en het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Limburg (ROVL). De opzet is om Houthem onaantrekkelijker te maken voor sluipverkeer, zodat het dorp vooral voor fietsers veiliger wordt. Op de voormalige provinciale weg worden aan weerszijden nieuwe parkeervakken aange-bracht en bij de driesprong in St. Gerlach wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Voor de uitvoering is € 200.000 beschikbaar en als alles goed gaat, kan deze zomer nog met de uitvoering worden begonnen.
(bron: Dagblad De Limburger, 25 maart 2010)

Op de website van de voetbalvereniging IASON is op 10 maart 2010 een bericht geplaatst met de volgende inhoud:
“Opstellen gedragscode
Op donderdagavond 25 maart a.s. na het trainen is iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan het opstellen van een gedrags-code voor leden, supporters en bezoekers van IASON”.
(bron: www.vviason.nl)

Zondag 28 maart 2010 speelde het eerste elftal van voetbalvereniging IASON haar competitiewedstrijd tegen v.v. Keer. Na afloop van de wedstrijd raakten de gemoederen om welke redenen dan ook flink verhit. Citaat uit onderstaande bron: “De trainer van Keer was na afloop van het duel tegen IASON toegetakeld door een speler van de thuisploeg. Aan die confrontatie hield hij kapotte oogkassen, een gebroken neus en een verloren tand over”.
(bron: Dagblad De Limburger, 29 maart 2010)

Hoezo, sport verbroedert?

v.v. Keer-trainer Jo Geyselaers heeft aan de mishandeling door een IASON-speler gebroken oogkassen, een gebroken neus en kaak overgehouden. Ook heeft hij een nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Geyselaers heeft uiteraard aangifte gedaan bij de politie.
(bron: Dagblad De Limburger, 30 maart 2010)

Gezien vorenstaande berichten is een aantal mensen een paar dagen eerder niet aanwezig geweest bij het opstellen van de gedragscode of heeft de essentie van de gedragscode niet begrepen.

Hing u vroeger ook aan de lippen van de geschiedenisdocent? Verhalen maken het geschiedenisonderwijs op de basis- en middelbareschool boeiend maar verdwijnen steeds meer uit de lessen. Historicus Alexander Luns uit Houthem-St. Gerlach (en lid van heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach) maakt zich daar zorgen over en heeft daarom Stamboeck Storyboard gelanceerd. Docenten kunnen op de website Stamboeck.nl hun geschiedenislessen voorbereiden en presenteren. Via internet heeft de docent toegang tot verhalen uit verschillende periodes met bijbehorende powerpoint-presentaties of filmpjes, kaarten en illustraties. Het is verder een uitwisselsysteem om kennis binnen het onderwijs te delen. Onder andere studenten van de Academie Beeldende Kunsten in Maastricht werkten mee aan het Storyboard.
(bron: regionale televisiezender L1, interview met Alexander Luns, uitzending 30 maart 2010)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier