Kroniek van de maand februari 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandDe gemeente Valkenburg aan de Geul heeft ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 in totaal 13 vaste en 2 mobiele stembureaus ter beschikking. De mobiele stembureaus zijn vooral bedoeld voor de bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen, maar ook alle andere kiesgerechtigden kunnen er terecht. Op 3 maart 2010 staat het mobiele stembureau in het OZV Vroenhof (Putweg 1, Houthem) opgesteld tussen 09.00 en 13.00 uur. Het vaste stembureau is zoals gebruikelijk in de Holle Eik.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 3 februari 2010)

De bouw van het nieuwe appartementencomplex aan de Vroenhof in Houthem valt ruim een ton duurder uit dan vooraf was ingeschat. Het bouwproject is eerder door de rechter stilgelegd na protesten van omwonenden, zij waren namelijk bang dat hun privacy verloren zou gaan. In de onderhandelingen is nu besloten om bepaalde muren te laten staan en andere te vervangen door dure hekken. Het gevolg is dat de bouwkosten flink zijn gestegen. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft inmiddels een extra bijdrage van € 50.000 toegezegd.
(bron: Dagblad De Limburger, 9 februari 2010)

Volgens weerman Thijs Zeelen van Meteo Limburg kent onze provincie sinds 1945 twaalf witte carnavals (1947, 1953, 1955, 1956, 1962, 1963, 1969, 1979, 1985, 1986, 1991 en 1999) waarbij niet alleen als criterium geldt dat de sneeuw gedurende drie dagen blijft liggen, maar ook dat het grootste gedeelte van de provincie onder een sneeuwlaag ligt.
Voor Zuid-Limburg staat de teller echter op 18 stuks met als laatste het jaar 2006.
Het jaar 2010 wordt dus nummer 13 voor de provincie Limburg en nummer 19 voor Zuid-Limburg.
(bron: Dagblad De Limburger, 11 februari 2010)

Carnavalsvereniging De Bölkes van Franciscusoord in Houthem bestaat 3 x 11 jaar en viert dat met een bonte jubileumoptocht. Prins Stan 1 (Perree) en Prinses Mieke (Souren) hebben zich enorm verheugd op de optocht, vrijdagmorgen door Houthem, maar die gaat niet door. De artsen vinden het te koud en te glad voor de kinderen van Franciscusoord. De lange gangen van Franciscoord zijn een goed alternatief en de stoet maakt zelfs driemaal de tocht door de lange gangen.
De jeugd van de basisschool van Houthem komt later op de dag meefeesten op het carnavalsbal met onder meer een optreden van Beppie Kraft.
(bron: Dagblad De Limburger, 13 februari 2010)

Carnavalszaterdag, 13 februari, heeft jeugdprins Ronald 1 van Jeugdcarnavalsvereniging de Boschräefkes uit handen van de juniorburgemeester van Valkenburg aan de Geul Jeroen Gerekens, vergezeld door zijn jeugdwethouders Elke Bekkers en Gaston Rooding (allen uit Schin op Geul), in de Holle Eik de stadssleutels ontvangen. Uiteraard geven alle jeugdcarnavalsverenigingen met hun jeugdprinsen, -prinsessen en – ministers uit de Valkenburgse kernen acte de présence. Via loting is bepaald dat in 2011 de sleuteloverdracht in Vilt zal plaatsvinden.

Ieder jaar wordt van een witte kerst gedroomd en gezongen, maar ook in 2009 hebben we het net niet gered en hebben we een ouderwetse groene kerst. Maar in plaats van een groene carnaval hebben we dit jaar een officiële witte vastelaovend, waarbij het zowel op carnavalszondag als op carnavalsmaandag twee dagen aan een stuk sneeuwt en wel zodanig dat het nog maar de vraag was of de optochten door kunnen gaan. Dankzij intensief gebruik van sneeuwschuivers en strooiwagens kan de optocht in Houthem doorgaan en wordt de route aangepast (route over Goudenrood geschrapt, Sint Gerlach toegevoegd).
Carnavalsvereniging de Boschrave is uitermate tevreden met het aantal van 23 startnummers voor de optocht in Houthem, van deze 23 gaat het grootste gedeelte ook mee in de grote optocht op carnavalsmaandag in Valkenburg en zelfs een paar in de “lempkesoptoch” op carnavalsdinsdag, ook in Valkenburg.

Organist Rob Waltmans en tenor Hubert Delamboye geven in de Gerlachuskerk in Houthem een concert met religieuze werken. Vanwege het Binvignat-orgel wordt het programma aangepast, dit barokorgel is gemaakt voor barokmuziek van componisten als Händel, Purcell en Stradella. Ook is een optreden te verwachten van het sopranenkwartet Amica, bestaande uit vier leden van het Basilicakoor in Meerssen.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 20 februari 2010 en Dagblad De Limburger, 20 februari 2010)

Bij actualisatie van de vergunningen geldend krachtens artikel 164, eerste en tweede lid, van het Mijnbouwbesluit van 1 januari 2003, is gebleken dat van een aantal vergunningen geen gebruik meer wordt gemaakt. Het Ministerie van Economische Zaken is van plan deze vergunningen in te trekken. Het gaat onder meer om de volgende vergunningen:
-Bondsda(e)lgroeve, waarvan de vergunning op 3 oktober 1950 werd verleend aan het gemeentebestuur van Berg en Terblijt voor het gebruik van de groeve voor het kweken van champignons en het rondleiden van bezoekers. Op 20 september 1976 werd vergunning verleend aan de stichting Het Limburgs Landschap voor het gebruik van de groeve voor de champignonteelt.
-Studentengroeve of Studentengrot. De vergunning werd op 4 april 1917 verleend aan de heer J.J. Weyer voor het gebruik van de groeve voor ontginning. Op 19 mei 1941 werd vergunning verleend aan de heer A.C.H.J. Thirion voor het gebruik van de groeve voor het exploiteren van een champignonkwekerij en op 2 december 1991 werd vergunning verleend aan de heer J.G. van Kuijk voor het gebruik van de groeve voor het ontginnen van mergelblokken.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 24 februari 2010)

Het is de bedoeling dat de nieuwe afrit van de A79 in Broekhem eind 2010 in gebruik wordt genomen. Dit zal een verdere toename van de verkeersdrukte met zich meenemen. De Houthemse dorpsraad is twee jaar geleden begonnen met het opstellen van een verkeersarrangement, waarbij met name wordt gekeken hoe de sluiproute via Houthem onaantrekkelijk voor de automobilisten kan worden gemaakt. In maart 2008 zette de werkgroep van de dorpsraad een aantal concrete ideeën op papier:
- een “inritconstructie” bij de rotonde in Strabeek;
- smallere “poorten” aan het begin van de bebouwde kom;
- éénrichtingsverkeer bij de driesprong in Sint Gerlach.
De plannen raakten eind 2008 in een impasse toen de eigen weg van mergelbedrijf Curfs werd afgesloten – cruciaal onderdeel van de route naar de Geulhemmerweg – van de ene dag op de andere werd afgesloten voor alle verkeer wegens instabiliteit van de brug. De werkgroep wachtte af tot de gemeente een definitieve oplossing had gevonden voor deze weg. Dat duurde tot eind 2009, toen de weg weer voor auto’s werd opengesteld. In november 2009 heeft de werkgroep een eerste plan op tafel gelegd voor het verbeteren van de verkeerssituatie in Houthem. Begin februari 2010 is dit plan voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en nu is het wachten op een oordeel van de gemeente, want die moeten deze plannen uiteindelijk betalen.
(bron: Dagblad De Limburger, 25 februari 2010)

De dorpsraad van Houthem-St. Gerlach wil een politieke ‘agenda’ voor het eigen dorp, waarin moet worden vastgelegd welke projecten de gemeente de komende vier jaren in Houthem op de rails wil zetten. Het idee is overgenomen van onder meer de provincie Limburg. Vanavond worden in de Holle Eik de politieke partijen tijdens een verkiezingsforum aan de tand gevoeld over hun visie daarop.
(bron: Dagblad De Limburger, 25 februari 2010)

Na twintig jaren ‘knokken’ lijkt een einde te komen aan de geluidsoverlast voor de bewoners van de wijk Goudenrood. Tijdens een druk bezocht verkiezingsforum op 25 februari 2010 in de Holle Eik verklaarde wethouder Jef Kleijnen dat er eindelijk schot in de zaak komt: er wordt niet langer meer gedacht aan een geluidswal of –muur langs de A79, maar aan stiller asfalt. Samen met de andere A79-gemeenten (Voerendaal, Nuth en Heerlen) zal Valkenburg daar nogmaals op aandringen bij Rijkswaterstaat. De gemeenten stellen voor om de bestaande asfaltlaag te vervangen als medio 2010 wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe afrit bij Strabeek. Volgens Kleijnen speelt de strenge winter daarbij de gemeenten in de kaart: door de extreme vorst is het huidige wegdek op de A79 op veel plaatsten beschadigd , zodat er toch geasfalteerd moet worden.
(bron: Dagblad De Limburger, 26 februari 2010)

Verkiezingsforum vanaf 20.00 uur in de Holle Eik. Deelnemers waren alle lijsttrekkers.
Deze drukbezochte avond werd georganiseerd door de Dorpsraad Houthem-St. Gerlach. De avond werd op goed voorbereide wijze adrem en geestig aan elkaar gepraat door René Corten. De diverse op Houthem betrekking hebbende onderwerpen werden met lichtbeelden toegelicht en van soms stevig lokaal commentaar voorzien door Raymond Lodewick.
Met name de plannen voor een nieuw sportcomplex ter plaatse van de huidige sportvelden met kantine waren voor veel belangstellenden een nieuwtje.
Als relatieve nieuwkomer bij de lijsttrekkers valt Peter Visser van de SP te noemen, die zich bijzonder goed presenteerde. Helaas had Jef Kleijnen, nu lijsttrekker van een eigen partij, niet helemaal door wat de bedoeling is van een dergelijke bijeenkomst, waardoor zijn verhalen neerkwamen op het verdedigen van het collegebeleid in de afgelopen periode. Aardig was, hoe de wethouders Kleijnen, Thijssen en Dauven moesten proberen toch een stukje partij-eigenheid uit hun ambtsperiode te vissen.
(bron: Wim Boersma, Houthem-St. Gerlach, 26 februari 2010)

De stichting Aero-Fit 4 life houdt op zaterdag 13 maart 2010 voor de vierde keer een spinningmarathon voor het goede doel in zaal De Obelisk in Vaals. De opbrengst is dit keer bestemd voor de Ronald McDonald Kindervallei in Houthem.
(bron: Dagblad De Limburger, 27 februari 2010)

Het Waterschap Roer en Overmaas gaat de afvoercapaciteit van diverse beken en sloten in Zuid-Limburg vergroten. De Stassenbeek in Houthem stroomt in het verlengde van de Putweg over een lengte van 100 meter door een buis onder een woning en een aangrenzend perceel door. Dat bemoeilijkt het onderhoud en vergroot de kans op verstoppingen. Het waterschap gaat de beek nu verleggen naar een eigen stuk grond en komt boven de grond te liggen.
(bron: Persbericht Waterschap Roer en Overmaas, 23 februari 2010 en Dagblad De Limburger, 27 februari 2010)
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier