Kroniek van de maand januari 2010

                         

                                    

Naar vorige maand Terug naar overzicht kronieken

Naar volgende maandZoals gebruikelijk wordt ook in onze contreien het nieuwe jaar niet alleen met een glas champagne maar ook met het nodige vuurwerk verwelkomd, waarbij in de nacht van “oud op nieuw” lichte sneeuwval de pret niet mag drukken.

Stadsarchitect Wiel Arets van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft bij het bestuur van gemeenschapshuis de Holle Eik de eis op tafel gelegd dat de nieuwe zaal bij de Holle Eik helemaal in mergel uitgevoerd moet worden. Deze zaal wordt gebouwd vóór het vroegere kapelanie-/patronaatsgebouw. De welstandscommissie heeft al eerder besloten dat deze nieuwbouw los moet staan van het bestaande gebouw, zodat de oorspronkelijke voorgevel van het voormalige patronaat zichtbaar blijft. Deze eis is een fikse tegenvaller voor het stichtingsbestuur van de Holle Eik, omdat de kosten met € 100.000 worden verhoogd tot zeker
€ 300.000.
(bron: Dagblad De Limburger, 2 januari 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft opbouwwerker Frans Keulen ingehuurd om het proces van “zelfsturing” te begeleiden. “Zelfsturing” komt in de plaats van de dorpsraden, die zowel in Houthem als in Schin op Geul prima functioneren De gemeente hoopt dat “zelfsturing” waarbij bewoners ad hoc worden betrokken bij concrete initiatieven in hun buurt, meer animo uitlokt. Broekhem is naast Sibbe aangewezen als proefgebied. In Broekhem is het proces van “zelfsturing” in een stroom-versnelling geraakt door de perikelen rond de nieuwe afrit van de A79, waar uit het bewonersplatform spontaan een werkgroep is ontstaan die zich samen met de gemeente gaat buigen over de gevolgen van die afrit voor de verkeerssituatie in Broekhem.
(bron: Dagblad De Limburger, 2 januari 2010)

Onze Houthemse zanger Jordy Swillens heeft met het liedje ‘Walse door ’t Limburgse land’ een plek in de halve finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer weten te bemachtigen. Van de 260 inschrijvingen gaan er slechts 60 door naar de halve finale. Jordy’s liedje is op 2 januari 2010 in de 1e ronde van de halve finale te beluisteren op L1 radio. Op 23 januari 2010 wordt bekendgemaakt wie de 19 finalisten zijn.
(bron: www.jordyswillens.com )

Zondag 3 januari ontwaakt Houthem en wijde omgeving onder een sneeuwlaag van ruim 7-8 cm. Overdag is het -5º C, een beetje wind en een prachtig winterzonnetje, ideaal weer voor een wandeling door een winterlandschap, zoals je dat je in deze omgeving zelden hebt gezien.

De schutterijen van Valkenburg aan de Geul en Houthem-St. Gerlach hebben besloten samen een schietmast met kogelvanger te bouwen op het sportcomplex in Houthem. Daardoor kunnen de twee verenigingen de kosten, geschat op € 40.000, delen. Door een wetsvoorstel, dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt, zijn de schutterijen vanaf dit jaar verplicht om bij trainingen gebruik te maken van een kogelvanger.
De kogelvanger is zo breed, dat gemakkelijk met tweeën geschoten kan worden en dus kunnen ze hun wekelijkse schietavond allebei op zaterdagavond houden. Het jaarlijkse koningsvogelschieten, en het zestalschieten kunnen beide verenigingen op hun huidige locaties aan de Plenkertstraat en bij Château Sint-Gerlach blijven organiseren.
(bron: Limburgs Dagblad, 4 januari 2010)

Op maandag 4 januari gaat in de Sint Gerlachuskerk weer de jaarlijkse Gerlachusoctaaf van start, het thema van dit jaar is: “Komt allen tot mij en ik zal u verlichting schenken”. Sinds 1985 is rond de sterfdag van Gerlachus, 5 januari, een achtdaagse viering (octaaf). Dagelijks zijn er missen en gebedsbijeenkomsten met na afloop de uitreiking van het gezegende Gerlachusbrood en de verering van het Gerlachusrelikwie. Ook is er dagelijks de gelegenheid voor een biechtgesprek. Het octaaf wordt afgesloten op maandag 11 januari.

Politieke partij Transperant wil van het Valkenburgse college van Burgemeester & Wethouders opheldering over de bouweisen voor gemeenschapshuis De Holle Eik. Zij vraagt zich af wat precies de rol is van bouwmeester Wiel Arets en of diens bemoeie-nis tot hogere bouwkosten leidt.
(bron: Dagblad De Limburger, 5 januari 2010)

Op 9 januari organiseert Jeugdcarnavalsvereniging de Boschräefkes in café ’t Wit Paerd in Houthem weer een carnavalskleding- en accessoirebeurs. Een klein gedeelte van de opbrengst komt ten goede van de Boschräefkes.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 6 januari 2010)

De Curfsweg is, na ruim één jaar, eindelijk weer opengesteld voor personenauto’s. De weg wordt als fietsstraat ingericht, er geldt een maximumsnelheid van 30 km en een breedtebeperking van 2,30 m. Het bruggetje is inmiddels voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen. De belijning van de weg zal na de vorstperiode worden aangebracht.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 6 januari 2010)

Op 28 november 2009 zijn Prins Anton I (Selten), Prinses Vera (Dullens), Minister Rick (Kulmer) en Hofnar Manon (Roumans-Huijgen) uitgeroepen tot Karnavalskwartet van 2010 en daarom houden zij op 8 januari 2010 receptie in de Holle Eik. Ondanks het feit dat de receptie minder druk bezocht wordt dan men verwacht, wordt het toch een heel gezellige avond.

De sneeuwlaag van 3 januari is op zaterdagmorgen, 9 januari, inmiddels aangegroeid tot circa 15 cm. Niet alleen in onze streek, maar in ons omringende landen ondervindt het openbare leven en vooral het weg- en vliegverkeer veel hinder van sneeuw en ijs.

Pastoor John Burger neemt op zondag 10 januari, na de hoogmis van half tien, twee koperen platen in ontvangst. Deze platen die uit de achttiende eeuw dateren, werden gebruikt voor het maken van devotieprentjes, die aan pelgrims en andere gelovigen die het graf van Sint Gerlach in Houthem bezochten, werden uitgereikt. De koperen platen doken in 2009 op tijdens een veiling in Haarlem. Uit de eenvoudige stijl van de platen maakt men op dat ze hier ter plekke zijn gemaakt en bovendien bevat een van de platen de tekst ‘Dit beeldt is aengeraeckt aan de reliquie’ en dat duidt op een directe connectie met de bedevaartsplaats.
(bron: Dagblad De Limburger, 9 januari 2010)

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft besloten met onmiddellijke ingang het noodscenario voor gladheidbestrijding in te stellen. De aanleiding hiervoor is dat door het aanhoudende winterweer de aanvulling van de voorraad wegenzout door de leveran-ciers niet meer gegarandeerd kan worden. Het noodscenario blijft van kracht totdat voldoende aanvoer van nieuw wegenzout is gegarandeerd. Het noodscenario houdt in dat alleen op hoofdwegen en busroutes met zout wordt gestrooid. In Houthem zijn dat Onderstestraat deels, Gerlachstraat, Stationsweg, Vroenhofweg, Vroenhof, St. Gerlach, Strabeek en Beekstraat deels.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 13 januari 2010)

B&W van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben de schutterijen van Valkenburg en Houthem een subsidie van € 9.000 toegezegd voor de bouw van de gemeenschappelijke kogelvanger op het sportcomplex in Houthem. Daarnaast draagt de gemeente nog maximaal € 1.000 bij in de kosten van de bestrating en geeft daarbij ook nog 2 picknicktafels cadeau.
(bron: Dagblad De Limburger, 14 januari 2010)

Een gevolg van het treinongeval op 8 december 2009 bij het station in Houthem is, dat door het wegvallen van een van de grootste treinstellen van Veolia, er een tekort aan zitplaatsen is in de treinen op de Heuvellandlijn. Veolia huurt daarom 2 trein-stellen van de NS.
(bron: Dagblad De Limburger, 14 januari 2010)

Op 31 januari 2010 zal de 20-jarige triatleet Lesley Derks uit Houthem deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap offroad duathlon in Etten-Leur. In de komende 2 jaren probeert hij zijn ultieme droom te verwezenlijken, namelijk kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2012 die in het Verenigd Koninkrijk zullen worden gehouden.
(bron: www.lesleyderks.nl)

De speelplaats van de Mytylschool bij Franciscusoord wordt opgeknapt en het is de bedoeling dat deze ook opnieuw wordt ingericht. De gemeente Valkenburg aan de Geul wil dat echter uitstellen tot het moment dat de school zelf gerenoveerd wordt. In de tussentijd wordt volstaan met wat kleine aanpassingen. De gemeente heeft daar een bedrag van € 7.500 voor toegezegd.
(bron: Dagblad De Limburger, 16 januari 2010)

Groothandel Hanos kampt al jaren met ruimtegebrek en wil daarom fors gaan uitbreiden. Bovendien veranderen wettelijke voorschriften voor bedrijven en die vergen regelmatig aanpassingen aan het pand. Het bedrijf wil daarom aan het bestaande pand een nieuwe vleugel aanbouwen. De uitbreiding en aanpassing van het bedrijfspand heeft lang op zich laten wachten, omdat het bedrijf regelmatig rond de tafel heeft gezeten met de omwonenden. Ondanks het groene licht van de gemeente moet nog een aantal formele procedures worden doorlopen, het zal het nog enkele maanden duren voordat het bedrijf daadwerkelijk met de verbouwing kan beginnen.
(bron: Dagblad De Limburger, 16 januari 2010)

In het kader van het 5 x 11-jarig bestaan organiseert Jeugdcarnavalsvereniging de Boschräefkes op zondag 17 januari een jubileumzitting. Tijdens deze zitting wordt de nieuwe Jeugdprins uitgeroepen, Ronald 1 (Thijssen), hij wordt bijgestaan door Minister Rick (broer van de prins) en door Prinses Gwen (Blom). Zij laten in een volle en gezellige Holle Eik zien dat zij het juiste carnavalsbloed bezitten door regelmatig voorop in de polonaise te gaan.

De voetballers van v.v. I.A.S.O.N. D1 hebben de najaarscompetitie 2009 als beste weten af te sluiten. Van de acht wedstrijden werden er zes gewonnen en 2 gelijk gespeeld. Het doelsaldo was ook niet mis: 61 voor en12 tegen. Het is dan ook volkomen verdiend dat een foto van het kampioenselftal met hun trainers en begeleiders in de krant is afgedrukt.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 20 januari 2010)

Vanwege onvoldoende belangstelling onder marktondernemers om deel te nemen aan de weekmarkt, zal er met ingang van 1 januari 2010 géén weekmarkt meer plaatsvinden op het Sint Gerlachplein. Mochten er zich in de toekomst nieuwe ondernemers aanmelden, dan zal bij voldoende belangstelling mogelijk een doorstart plaatsvinden.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 20 januari 2010)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Dr. A. Klink) en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (G. Verburg) laten via een brief van 21 januari 2010 weten dat in de buurt van de woonadressen van veel inwoners van Houthem op een melkschapen- of -geitenbedrijf de Q-koortsbacterie is aangetroffen. Om omwonenden te informeren over de Q-koorts stuurt de Rijksoverheid meteen na bekendmaking een brief naar de mensen die binnen een straal van 5 kilometer van het besmet bedrijf wonen.
Het blijkt om een (geiten)bedrijf aan de Ravensboschstraat in Hulsberg te gaan.

Gemeente Valkenburg aan de Geul presenteert de blauwdruk voor de fiets- en wandelpaden langs de Geul, waarbij eigenlijk het beste nieuws voor onze kern is, dat de bestaande verharde veldweg langs het spoor in Vroenhof wordt uitgebouwd tot een veilige fietsroute voor de schoolgaande jeugd. Deze fietsroute is op de valreep toegevoegd aan het plan voor de aanleg van nieuwe, recreatieve fiets- en wandelpaden en is opgesteld om het Geuldal beter te ontsluiten voor fietsers en wandelaars. Het plan is het eerste concrete resultaat van de samenwerking tussen de provincie Limburg, Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul.
(bron: Dagblad De Limburger, 22 januari 2010)

Helaas is het Jordy Swillens niet gelukt om de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2010 te bereiken met zijn liedje "Walse door ’t Limburgse land" Om de finale te bereiken zijn 8000 flyers deur aan deur verspreid in de gemeente Valken-burg en is een reclamespotje op TV-Valkenburg uitgezonden in de week waarin gestemd kon worden! Ook heeft de gemeente Valkenburg via haar informatieborden 1 dag lang promotie gemaakt door de inwoners op te roepen tot stemmen via de informatie-borden bij het inrijden van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Helaas heeft dit alles niet tot een finaleplaats mogen leiden voor Jordy, uiteraard zal er volgend jaar weer een nieuwe poging gewaagd worden!
(bron: www.jordyswillens.com, 23 januari 2010)

Door de sluiting van de bakkerij annex levensmiddelenzaak Crutzen en het wegvallen van de wekelijkse markt kunnen de inwoners van Houthem niet meer in hun eigen dorp terecht voor hun dagelijkse boodschappen. Supermarktketen De Spar wilde dit hiaat opvullen en had interesse om in Houthem een kleine winkel te starten. Na onderzoek heeft De Spar echter besloten om dit niet te doen, omdat een supermarkt in Houthem niet levensvatbaar zou zijn.
(bron: Weekblad De Trompetter/Heuvelland Aktueel, 27 januari 2010)

Rob Kriescher, afkomstig van de Landgraafse vierdeklasser Sylvia, wordt vanaf het volgende voetbalseizoen de nieuwe coach van voetbalvereniging I.A.S.O.N., hij wordt de opvolger van Maurice Ubaghs.
(bron: Dagblad De Limburger, 27 januari 2010)

Tussen Meerssen en Schin op Geul ligt het tracé voor de route van het nieuwe ‘fietspadenplan’ in grote lijnen vast. Er is echter nog discussie over enkele punten in het tracé, onder meer over het traject bij het natuurgebied Ingendael in Houthem en Gen-hoes bij Oud-Valkenburg. De gemeente wil graag dwars door deze natuurgebieden heen, maar de beheerders – Het Limburgs Landschap en Natuurmonumenten – voelen daar niets voor. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
(bron: Dagblad De Limburger, 28 januari 2010)

Het college van B&W van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de uitbreiding van gemeenschapshuis De Holle Eik. De nieuwe zaal komt gewoon achter de Holle Eik te liggen en door deze in mergel uit te voeren, ontstaat er toch een harmonieus geheel. Omdat bouwen in mergel erg duur is, krijgt Stichting De Holle Eik de grond in erfpacht en dat leidt dan tot een kostenbesparing van circa € 20.000.
(bron: Dagblad De Limburger. 28 januari 2010)

Dorpsraad Houthem-St. Gerlach organiseert op 25 februari 2010 een verkiezingsforum in de vorm van een debat met lijsttrekkers. Daarin zullen onderwerpen centraal staan die voor de Houthemse dorpsgemeenschap van belang zijn. Met dit forum wil men twee dingen bereiken: 1. Zaken die we als dorpsgemeenschap belangrijk vinden ‘op de agenda’ van de nieuwe gemeenteraad krijgen en 2. Het geheugen opfrissen van degenen die op 3 maart 2010 ogen gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Wat hebben de politieke groeperingen afgelopen periode goed of juist niet goed gedaan voor Houthem.
(bron: Parochieblad voor Broekhem en Houthem, 30 januari 2010)

Lesley Derks moet op advies van zijn fysiotherapeut en trainer het Nederlands Kampioenschap off road duathlon op 31 januari 2010 in Etten-Leur aan zich voorbij laten gaan. Zij zijn beiden van mening dat deze deelname nog te vroeg komt na zijn elleboog-operatie van afgelopen jaar en dus niet bevorderlijk is voor zijn herstel.

Het uitroepen tot het jubileum Jeugd Prinsentrio 2010 van Prins Ronald 1, Prinses Gwen en Minister Rick, het feit dat voorzitter Stef v/d Broeck zijn 11-jarig jubileum viert als bestuurslid en het feit dat Stichting Jeugdcarnaval “de Boschräefkes” haar 55-jarig bestaan viert, is aanleiding voor de jeugdcarnavalsvereniging om op zondag 31 januari 2010 in de Holle Eik een receptie te organiseren. Deze receptie werd niet alleen druk bezocht maar groeide ook uit tot één groot carnavalsfeest.
 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier