Houthem in cijfers : statistische gegevens over de periode 1830-1940


In 1989 verscheen de publicatie Houthem in cijfers : Statistische gegevens over de periode 1830-1940, afkomstig uit officiŽle Nederlandse bronnen en aangevuld met cijfers uit andere publikaties / samengest. door J.A. Heijnens . – Houthem, [de auteur], 1989. 183 p.

De publicatie was oorspronkelijk opgezet als een bibliografie: een mogelijk uitputtende opsomming en beschrijving van titels van publicaties met statistische gegevens over de voormalige gemeente Houthem.
Uiteindelijk is deze publicatie evenwel uitgegroeid tot een bibliografie, die niet alleen de titels van de publicaties met statistische gegevens bevat, maar ook al het in de genoemde bronnen gepubliceerde cijfermateriaal. Deze gegevens zijn integraal overgenomen, gerangschikt, verwerkt en bewerkt.

De op deze wijze verzamelde en geordende gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een beeld dat door regionale onderzoekers of historici nader geanalyseerd en op een boeiende wijze beschreven zou kunnen worden. Het basismateriaal hiervoor is in tabellen en tijdreeksen weergegeven en zou als bouwsteen kunnen dienen voor een lokaal-historisch onderzoek over Houthem.

Om iedereen toegang te geven tot dit cijfermateriaal, zijn de tabellen als pdf-bestand gescand.

In onderstaande tabel kunt u - door het aanklikken van het cijfer - het pdf-bestand openen en/of downloaden.
 

      

Houthem in cijfers : Statistische gegevens over de periode 1830-1940, afkomstig uit officiŽle Nederlandse bronnen en aangevuld met cijfers uit andere publikaties / samengest. door J.A. Heijnens . – Houthem, [de auteur], 1989. 183  p.

 

 

Tabellenset
pdf downloaden

Omschrijving
 
1 Oppervlakte, bodemgebruik, bevolkingsdichtheid
2 Bevolking
3 Geboorte, ziekte en sterfte
4 Leeftijdsopbouw naar burgerlijke staat
5 Huwelijken en echtscheidingen
6 Vestiging en vertrek, nationaliteit
7 Volkshuisvesting
8 Kerkelijke gezindte
9 Verkeer en vervoer
10 Bedrijven, beroepen en werkzame personen
11 Gemeentelijke belastingdruk, gemeentefinanciŽn

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!