Verenigingskroniek 2012


1 januari 2012
De vereniging begint met 376 leden, een achteruitgang van per saldo 9 leden ten opzichte van 1 januari 2011.

1 februari
In Markant is een twee pagina’s groot artikel opgenomen over ons bestuurslid Fons Heijnens. In dit artikel wordt uitvoerig ingegaan op de passie van Fons, namelijk het verzamelen van boeken, tijdschriften, oude ansichtkaarten, foto’s en krantenknipsels over Houthem. Uiteraard is alles zodanig digitaal gedocumenteerd, dat gevraagde informatie binnen een mum van tijd kan worden gevonden. Verder is Fons auteur van diverse boeken en uiteraard heeft hij ook de genealogie van de familie Heijnens geproduceerd. Verder dient vermeld te worden dat hij daarnaast ook nog verenigingsarchivaris, webmaster en hoofd-/eindredacteur van verenigingsblad ’t Sjtegelke is.

6 maart 2012
In dorpscentrum De Holle Eik begint om 19.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een uitgebreid verslag van deze ledenvergadering is terug te vinden op onze website
.
Na het officiŽle gedeelte en een korte pauze houdt de heer Jacquo Silvertant een boeiende dialezing over de Duitse onderaardse oorlogsfabrieken in Valkenburg aan de Geul.
Voor de Duitsers was Valkenburg en omgeving een idyllisch oord dat buiten zijn toeristische infrastructuur ook vele andere voordelen bood voor het verwezenlijken van de Duitse oorlogsplannen. Eťn van die plannen betrof het bouwen van grote oorlogsfabrieken in de aanwezige mergelgroeven. De overblijfselen ervan zijn veelal onbekend, onzichtbaar voor de achteloze voorbijganger en vooral ook onbemind als relicten uit een tijd waaraan de meeste mensen niet graag herinnerd worden. Toch maken ze deel uit van ons collectieve geheugen en hun verhaal is belangrijk genoeg om te worden verteld en gedocumenteerd.
Na afloop van de dialezing wordt het boek van Jacquo Silvertant "Codenaam Seehahn" door een groot aantal aanwezigen gekocht.

9 april 2012
Als vervolg op de interessante diapresentatie van de heer Jef Boosten in december 2011 over de zink- en loodindustrie en de gevolgen daarvan voor flora en fauna hebben de heren Ger Sleijpen en Jef Boosten op Paasmaandag een ongeveer 8 kilometerlange wandeling rond Kelmis (la Calamine), BelgiŽ, georganiseerd, met als vertrekpunt de Casinoweijer. Het is een prachtige wandeling door het Geuldal en het Hohnbachtal, midden door het gebied met uitbundige zinkflora die dan volop in bloei staat. Onderweg geeft Jef Boosten regelmatig tekst en uitleg.
Ondanks het feit, dat het weer niet al te florissant is, genieten de circa 25 deelnemers met volle teugen.

26 april 2012
Fons Heijnens, medeoprichter en vanaf het begin bestuurslid van onze vereniging, ontvangt uit handen van burgemeester Martin Eurlings de versierselen die behoren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze benoeming heeft Fons te danken aan zijn inzet voor de historische en culturele waarden binnen onze dorpsgemeenschap. Ook besteedt hij veel tijd aan de websites van zowel Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach als van parochie St. Gerlachus.

4 mei 2012
De heer Jef Voncken overlijdt te Heerlen in de leeftijd van 79 jaar. De heer Voncken, lange tijd woonachtig in Strabeek, is sinds 13 april 1993 lid van onze vereniging.

20 mei 2012
Verenigingsblad ’t Sjtegelke, nr. 37 ziet het daglicht. De volledige inhoud van deze uitgave vindt u uiteraard ook op onze website
.

1 juni 2012
Tijdens de officiŽle opening van Museum aan het Vrijthof te Maastricht is Camille Oostwegel, zowel lid als via Ch‚teau St. Gerlach als sponsor aan de heemkundevereniging verbonden, bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Oostwegel (62) heeft als voorzitter van de Stichting Museum aan het Vrijthof een cruciale en onmisbare rol gespeeld in de vernieuwing van dit particuliere museum. Ook is hij er de afgelopen jaren op meesterlijke wijze in geslaagd om de kracht van de regio Zuid-Limburg op de kaart te zetten. Als hoeder van het cultuurhistorisch erfgoed, als gastronoom, hotelier en als Honorair Consul van Frankrijk. Zijn verdiensten hebben aanleiding gegeven tot tal van hoge en toonaangevende onderscheidingen
.

 

17 juni 2012
De heer Gerlach Senden overlijdt op 82-jarige leeftijd in Roermond. De heer Senden, geboren in Houthem-St. Gerlach en woonachtig in Weert, is sinds 11 maart 2007 lid van onze vereniging.

Juli 2012
Eindelijk, het is zo ver. In de maand juli is de restauratie van de Calvariekapel voltooid. In de kroniek van Houthem van de maand juli 2012 is
hierover een uitgebreid verslag opgenomen.

31 juli 2012
Mevrouw Trees Odekerken-Tilmans overlijdt in Meerssen in de leeftijd van 85 jaar. Zij is lid van onze vereniging sinds 15 juli 1997.

14 augustus 2012
Secretaris Harry Becker stuurt een e-mailbericht (inclusief twee foto’s) naar de heer ing. R. Hennekens van de gemeente Valkenburg aan de Geul waarin melding wordt gemaakt van het feit dat bij het wegkruis tegenover Coppes aan de St. Gerlach het bordje is verdwenen/ontvreemd. De vereniging zou graag een nieuw bordje zien geplaatst.
Het bordje had de volgende tekst:

Eert het kruis dat ghij hier ziet,
Aanbidt het niet,
Aanbidt den Heer,
Wiens beeld ghij ziet.

14 augustus 2012
Stichting Dorpscentrum De Holle Eik ontvangt van secretaris Harry Becker een brief waarin gemotiveerd wordt medegedeeld, dat het bestuur van de heemkundevereniging het wenselijk vindt om een defibrillator/AED aan te schaffen.

18 augustus 2012
Vijftig personen laten zich niet door de tropische omstandigheden (temperaturen van rond 35 graden!) tegenhouden en nemen deel aan de zomerexcursie naar de Historische Groentehof in Beesel en naar vestingstadje Stevensweert. Uit de reacties van de deelnemers was op te maken, dat het weer een geslaagde dag was. Een uitgebreid verslag van dit evenement kunt u lezen op onze website.

14 september 2012
Vijf weken voor zijn 66ste verjaardag overlijdt de heer Jan Haagmans, geboren en ook overleden in Houthem. De heer Haagmans is sinds 27 juni 2003 lid van onze vereniging.

14 september 2012
Op vrijdagmiddag om 15.00 uur wordt de Calvariekapel tijdens een korte plechtigheid door pastoor Burger ingezegend. Bij deze plechtigheid zijn een aantal genodigden aanwezig die bij de restauratie betrokken waren, sponsoren en belangstellenden. Na afloop van de plechtigheid wordt bij een kop koffie en een stuk vlaai nog even nagepraat in Dorpscentrum De Holle Eik.

16 november 2012
De heer Pierre Jongen overlijdt in Houthem in de leeftijd van 83 jaar. De heer Jongen is sinds 5 februari 2003 lid van onze vereniging.

20 november 2012
Verenigingsblad ’t Sjtegelke nr. 38 verschijnt. En ook nu weer staat de volledige inhoud op de website.

 

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!