Verenigingskroniek 2007


1 januari 2007
De vereniging telt 348 (abonnee-)leden.

31 januari 2007
De vereniging komt met welwillende medewerking van de gemeente Valkenburg aan de Geul in het bezit van het plaatsnaambord “Houthem” dat langs de invals(veld)weg stond nabij de nieuwbouw bij Avondvrede. Uit inventarisatie van John Odekerken is gebleken, dat dit het oudste plaatsnaambord met betrekking tot Houthem was. De oude tekst “gem. Valkenburg-Houthem” was gedeeltelijk overgeschilderd en vervangen door “gem. Valkenburg a/d Geul” Het bord was ook nog eens verbogen en ingescheurd. Oud-Houthemenaar John Geelen en ons lid Pie Beusen hebben in het najaar van 2007 het plaatsnaambord belangeloos gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

5 april 2007
In gemeenschapshuis De Holle Eik begint om 19.30 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de 14e alweer, waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn. Na het welkomstwoord memoreert de voorzitter een aantal activiteiten van onze vereniging en wordt één minuut stilte in acht genomen voor de in het jaar 2006 overleden leden van onze vereniging.
Zowel de notulen van de jaarvergadering 2006, de verenigingskroniek 2006 als het financiële jaarverslag 2006 worden door de vergadering goedgekeurd.
Van de aftredende bestuursleden J. Steijns, R. Suijkerbuijk en G. Sleijpen stellen de laatste twee zich weer herkiesbaar en worden uiteraard ook weer herkozen.
Na de pauze houdt mevrouw Annie Schreuders-Derks uit Susteren een volkskundige diapresentatie met als thema “Van Vastelaovend tot Paosje”. In hoog tempo en vooral met heel veel humor, waarbij zij ook uit eigen ervaringen uit haar jeugd put, komen de verhalen los over gebruiken en tradities over genoemde thema’s. Uiteraard komen er de nodige reacties uit de zaal van vooral de oudere aanwezigen.
Het zal ons niet verwonderen dat na afloop van deze avond een aantal aanwezigen door toedoen van mevrouw Schreuders-Derks weer in de paashaas zijn gaan geloven.

22 mei 2007
Op deze datum verschijnt ons verenigingsblad ’t Sjtegelke voor de 27e keer met als inhoud, naast de gebruikelijke vermeldingen van nieuwe leden, schenkingen en sponsors e.d., onder meer artikelen over:
- enkele stille Romeinse getuigen uit de omgeving van Houthem / Jim Pepels;
- overstroming 1917 / Rinus Suijkerbuijk;
- Blauwmeis-arties / Els Diederen;
- achter de Staasie / Jos Bielders;
- nogmaals: sensationele voetbalmatch in Houthem / Fons Heijnens; en
- “voetbal oet de auw doas ‘ over de beginperiode / Ger Sleijpen.

24 mei 2007
Rondom gemeenschapshuis de Holle Eik kunnen alle Houthemse verenigingen in “défilévorm” aan de afscheid nemende burgemeester Nuytens voorbijtrekken, hem even toespreken en eventueel iets van hun kunnen laten zien of horen. Niet alleen door het uitzonderlijk goede weer en het grote aantal aanwezige verenigingen, maar ook door het informele karakter wordt het een groot succes. Uiteraard is de heemkundevereniging ook vertegenwoordigd. Het gehele afscheid wordt door ons bestuurslid Ger Sleijpen gefilmd en burgemeester Nuytens en zijn echtgenote kregen daar een DVD van aangeboden.
Onze voorzitter presteert het om maar liefst 4 maal het echtpaar Nuytens toe te spreken, hij vertegenwoordigt niet alleen de heemkundevereniging, maar ook het kerkelijk zangkoor, stichting de Holle Eik en de parochie c.q. processiecomité.

26 mei 2007
De Calvariekapel wordt door mergel- en metselbedrijf J.H. van Mulken plus een drietal bestuursleden onderworpen aan een nadere inspectie. De conclusies zijn onder meer:
- Het dak moet nader geïnspecteerd worden met een ladder of iets dergelijks. Dan moet bekeken worden of dichtsmeren met teer of bitumen een oplossing is. Er zal een rand van zink(?) moeten gemaakt worden om te voorkomen dat het regenwater langs de noordmuur blijft lopen.
- Het mergelwerk aan de achterzijde is sterk verkleurd, bruin, maar ziet er in principe niet slecht uit.
- De voorkant oogt sterk verwaarloosd. Het voegwerk moet hersteld worden en enige kapotte stukken mergel moeten worden vervangen.
- De delen waarop de pilasters bevestigd moeten worden, moeten opnieuw vastgezet worden.
- Er zitten ogenschijnlijk geen opvallende vochtplekken in het bouwwerk die wijzen op lekkages van het dak.

Indien deze zaken voldoende gerestaureerd zijn (en wat is voldoende? Prijskaartje?) dan pas heeft het zin om het verfwerk aan te pakken.
De herstel- c.q renovatiekosten worden geschat op ca.
€ 10.000 . De kosten kunnen uiteraard lager worden maar dat hangt af van het stellen van prioriteiten en mogelijke subsidies.
Het dak en vooral de afwatering daarvan, hebben de hoogste prioriteit.

1 juni 2007
Het dak van de Calvariekapel wordt geïnspecteerd door René Ackermans. Momenteel bestaat het dak uit cement, alleen aan de onderkant is het afgewerkt met zwarte kit.
René had 3 opties:
1. Enkel een nieuwe coating op het dak aanbrengen. Deze optie werd eigenlijk al meteen verworpen, omdat er naar een meer duurzame en fatsoenlijke oplossing gezocht wordt.
  2. Het dak bekleden met zink. Omdat het dak rond is, is de bevestiging van de latten waar het zink aan vastgemaakt wordt een probleem. Volgens René is er sinds een aantal weken “zinklijm” op de markt en dat zou de zaak een heel stuk vereenvoudigen. Aan de noordzijde (achterkant dus) stelde René een overstek van zink voor, zodat het water naar beneden kon druppelen en niet meer langs de muur naar beneden zou lopen.
3. Het dak bekleden met bitumen, aan de noordzijde een overstek van lood maken i.v.m. de afwatering en de rand van het dak aan de zuidzijde (de boog aan de voorkant dus) met zink afwerken.
Het zal duidelijk zijn dat optie 2 de duurdere maar ook de meest duurzame oplossing is (als het ten minste technisch mogelijk is).


12 juli 2007
Vanaf 2 juli is een begin gemaakt met de restauratie van het stucwerk en de schilderingen op het plafond van de St. Gerlachuskerk, deze restauratie zal ongeveer een jaar duren. In samenwerking met het kerkbestuur organiseerde onze vereniging in de Holle Eik een lezing over deze unieke plafondrestauratie. Deze lezing, toegelicht met het nodige beeldmateriaal, werd verzorgd door de restauratoren mevrouw Karin Keutgens en de heer Berhard Delmotte. Meer dan 50 personen genoten van een interessant maar vooral ook technisch verhaal.

18 augustus 2007
Rond 09.00 uur hebben zich alle deelnemers (59 personen) bij de Holle Eik verzameld voor de jaarlijkse zomerexcursie, die ons dit jaar naar de stad Luik brengt. Om 10.30 uur start onder leiding van 3 Nederlandstalige gidsen de twee uur durende rondleiding door het historische hart van Luik, waarbij ook een bezoek aan de doopvont van de kerk Saint-Barthélemy (één van de 7 wonderen van België) wordt gebracht. Na deze rondleiding is er tot 14.00 uur de tijd om op eigen gelegenheid te lunchen en daarna kan men naar keuze ofwel het Musée d’Ansembourg (een voornaam herenhuis, waaraan van 1738 tot 1741 is gebouwd, dat een bijzonder weelderig overzicht van het Luikse comfort geeft en de status heeft van “Patrimoine majeur de Wallonie” ofwel erfgoed van Wallonië van zeer groot belang) of het l’Aquarium-Musée de Liège bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid Luik te gaan ontdekken.
Vanaf ongeveer 16.00 uur begint men zich te verzamelen op de terrassen, waar men bij een pot bier of een andere versnapering de dag nog eens doorneemt. Om 17.00 uur vertrekt de bus weer richting Houthem-St. Gerlach.

2 en 4 september 2007
Zowel aan Zorgcentrum Vroenhof als aan de Stichting Pepijn en Paulus worden een groot aantal historisch verantwoorde suggesties toegezonden in verband met de toekomstige naamgeving aan afdelingen in Zorgcentrum Vroenhof en voor de nieuwbouw op het zogenaamde “Frissen-project”. Helaas heeft de heemkundevereniging nooit enige reactie mogen ontvangen.

20 september 2007
Op 79-jarige leeftijd overlijdt de heer Oscar Curfs. Hij was vanaf 4 januari 2003 lid van onze vereniging.

1 oktober 2007
De heer Sjeng Krutzer overlijdt op 84-jarige leeftijd. Hij was vanaf 9 juni 1994 lid van onze vereniging.

December 2007
Ons verenigingsblad verschijnt voor de 28e keer. Naast de gebruikelijke vermelding van nieuwe leden en sponsors worden de volgende artikelen gepubliceerd:
- Heemkundevereniging 15 jaar / Jos Lodewick;
- Ei klein sjtökske Sjtraobaek / Mathieu Braeken;
- ’t Gerlachusputje / N. Limpens-Siebers;
- Huizenvernummering / Rinus Suijkerbuijk;
- Een nobele daad / Limburger Koerier 16 november 1937 / Fons Heijnens;
- De kluizenaar van de Calvariënberg / Wim Boersma;
- Herinneringen uit mijn Houthemse jeugd (8) / Jos Bielders; en
- De sage van Schwere Noth / Léon Willems.

7 december 2007
Met dagtekening 7 december 2007 heeft de heemkundevereniging van de Belastingdienst/Oost Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch de beschikking ontvangen, dat zij met ingang van 1 januari 2008 wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang onze vereniging voldoet aan de eisen voor een dergelijke instelling.
Dit houdt in dat in principe giften aan onze vereniging ook na 1 januari 2008 aftrekbaar blijven voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

11 december 2007
In Ransdaal overlijdt de heer P.A.Th. Smulders, hij was pas vanaf 26 mei 2007 lid van onze vereniging.

11 december 2007
In de Holle Eik wordt een “Houtemse aovend” georganiseerd, waarbij in veel verschillende onderdelen, gebeurtenissen die zich in de vorige eeuw in Houthem afspeelden, de revue zullen passeren. Mathieu Braeken vertelt over Houthem in zijn jeugdjaren, Ger Sleijpen vertelt enkele korte verhalen over waar gebeurde, gekke, humoristische en zelfs dramatische gebeurtenissen, Jan Senden kijkt terug op de eerste 11 jaren van C.V. de Boschrave en lardeert dat met foto’s “oet de auw doas” en Els Diederen draagt enkele dialectgedichten voor uit eigen werk.
Een kleine 60 personen genoten van deze avond.

30 december 2007
Mevrouw M. Frijns-Hollanders overlijdt op 95-jarige leeftijd. Zij was vanaf 5 augustus 2002 lid van onze vereniging.

31 december 2007
Onze vereniging telt 361 (abonnee-)leden.
 

naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!