Overzicht van de verzameling bidprentjes van
Houthem, Broekhem en Geulhem

Samengesteld door Fons Heijnens

Toets de beginletter van de achternaam in:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Zoeken in het totale bestand en op alle pagina's van de website kan via ZOEKEN in het menu (rechtsboven).

terug terug I en J

Iltingreuke, Johanna Maria (Zuster Liborie)  * Rhedebrügge (D.) 09.03.1908 + Houthem (Zorgcentrum Vroenhof) 08.05.2003 / trad in bij de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl op 23.04.1930 /

In de Braekt, Elisabeth Hubertina echtgen. van Baumans, Johan Nicolaas Hubert   * St. Geertruid 21.12.1889 + Houthem 23.01. / begr. / jaar van overlijden onbekend /

In de Braekt, Johannes Hubertus Egidius echtgen. van Purnot, Elisabeth Maria Wilhelmina   * Berg en Terblijt 07.04.1911 + Maastricht (ziekenhuis St. Annadal) 04.03.1978 / begr. Houthem 08.03.1978 /

In de Braekt, Mia (Maria Hubertina Gerarda) wed. van Heijnens, Theo (Thei)   * Berg en Terblijt 14.12.1935 + Valkenburg aan de Geul (Zorgcentrum Valkenheim) 21.09.2016 / begr. Houthem 26.09.2016 / moeder van Carin, Suzanne en Jenny / oma van Iris, Ruben, Niels, Jesper en Bram /

Indemans, Maria Agnes wed. van Kleuters, Jan Ferdinand (+ Houthem 15.02.1867)   * Ohé en Laak 09.02.1797 + Houthem 19.05.1887 /

Jacobs, Jacobus Johannes (pater Montfortaan)   * Someren 08.04.1907 + Houthem (kloosterbejaardenoord Huize Vroenhof) 24.02.1983 / begr. Schimmert (kloosterkerkhof) 28.02.1983 / Montfortaan sinds 08.09.1930 / priester gewijd 07.03.1936 in Oirschot / oud-missionaris van Mocambique / werkte daar van 1936-1975 / verbleef van 1975-1980 bij zijn familie en vanaf 1980 in Huize Vroenhof /

Jacobs, Jef echtgen. van Genders, Anna   * Hulsberg 26.05.1915 + Houthem 13.06.1983 / begr. Houthem 17.06.1983 / was jarenlang lid van de schutterij en lid van diverse verenigingen /

Jacobs, Jef (1915-1983)   Jacobs, Jef

Jacobs, Joannes Augustinus wednr.  van Curfs, Maria Catharina   * Hulsberg 17.02.1887 +  04.03.1965 / begr. Houthem 09.03.1965 /

Jacobs, Johannes Gerlacus Renerus   * Houthem 10.09.1929 + Houthem 26.01.1953 / begr. Houthem 29.01.1953 /

Jacobs, Lou echtgen. van Vroomen, Mia   * Venlo 28.06.1931 + Broekhem 05.02.1979 / begr. Broekhem /

Jacobs, Maria Helena Gerardina   * Klimmen 30.09.1853 + Meerssen 21.02.1937 / begr. Houthem /

Jacobs, Mathias Hub. echtgen. van Bemelmans, Maria   * Spaubeek 18.05.1874 + Houthem 21.06.1948 / begr. Houthem 24.06.1948 / overleden na een langdurige ziekte /

 Jacobs Mathias Hub 1874-1948.   Jacobs, Mathias Hub.

Jacobs, Maximiliaan Hubertus Johannes  * Hulsberg 22.11.1916 + Venray 07.01.1952 (Huize St. Servatius) / begr. Houthem 10.01.1952 /

Jacobs, Petrus (em. past.)  * Klimmen 15.10.1850 + Heerlen 16.02.1930 / begr. / oud-pastoor Houthem /

 

 

 

 

Jacobs, Petrus (pastoor), 1850-1930


 

 

 

 

 

Jacobs, Petrus (pastoor)

Joannes Petrus Hubertus (Jan Pieter Willem, roepnaam Pierre of Piet) Jacobs, wordt geboren te Klimmen op 15 oktober 1850, om 12 uur, als zoon van Jan Willem Jacobs, landbouwer te Dolberg, 29 jaar, en van Maria Elisabeth Pieters. Hij doet zijn humaniora op het Klein Seminarie Rolduc van 1864 tot 1870, gevolgd door de gebruikelijke twee jaren filosofie, eveneens te Rolduc, van 1870 tot 1872. Hij is een goede leerling, die ieder jaar prijzen behaalt voor doctrine chrétienne, klassieke talen en Frans, en in de hogere jaren ook voor literatuurgeschiedenis, en voor geschiedenis. In zijn twee filosofie-jaren behaalt hij prijzen in gewijde welspekendheid, natuurkunde, klassieke talen, filosofie en christelijke archeologie. Hij moet dus een vooral literair begaafde student geweest zijn. Daarna studeert hij vier jaar theologie aan het Groot-Seminarie in Roermond. Na zijn priesterwijding in Roermond op 1 april 1876 wordt hij tot kapelaan benoemd aan de Martinuskerk in Wijk-Maastricht. Per 1 januari 1894 wordt hij pastoor van Heugem, per 1 oktober 1898 pastoor van Houthem, en per 1 oktober 1903 volgt hij als pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk van Maastricht zijn oude Rolducse klasgenoot, Laurens Natalis le Bron de Vexela op, die deken van Roermond wordt. Per 1 oktober 1920 krijgt hij eervol ontslag en wordt hij in de Onze Lieve Vrouw opgevolgd door pastoor Brune. Als emeritus vestigt Piet Jacobs zich te Heerlen, waar hij op 16 februari 1930 overlijdt.

Jacops, Joanna Gertrudis wed. van Quicx, Joannes Henricus  * ca. 1798 + Houthem 08.11.1875 (77 jaren) / voorzien met de H.H. Sacramenten en versterkt door de genade van het H. Jubilé / [bidprentje: Houthem - Druk van Wde Crolla & Zn] /

Jagt, van de, Francina echtgen. van Lemmens, Mathias Hubertus   * 's Hertogenbosch 28.05.1892 + Broekhem 14.04.1970 / begr. Broekhem / Huize Boslust / zeswekendienst Broekhem /

Jahach, Charles  * Eijs 27.02.1948 + Houthem 14.11.1985 / begr. Schin op Geul  18.11.1985 /

Jakobs, Giel  * Hulsberg 06.09.1913 + Houthem (huize Avondvrede) 06.02.1997 / begr. Houthem / oudste van 9 kinderen van echtpaar Jakobs-Curfs, dat al spoedig na de geboorte van Giel naar Houthem verhuisde / werkte op de boerderij van zijn vader / verzorgde 17 jaar lang het kerkhof / ongehuwd / verzorgde samen met zijn zus Mia zijn ouders tot aan hun dood /

 Jakobs Giel 1913-1997   Jakobs, Giel

Jakobs, Guus echtgen. van Smeets, Leonie   * Houthem 13.04.1925 + Valkenburg (verpleeghuis Valkenheim) 18.07.1999 / begr. Houthem 22.07.1999 / meer dan 42 jaar getrouwd / ere-lid en 52 jaar (waarvan 50 jaar geüniformeerd) lid van de schutterij St. Martinus / begiftigd met de ere-medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau / onderscheiden met de gouden medaille met kroon van het OLS /

Jakobs, Hubèrt (Bèr) wednr. van Mullenders, Pauline   * Houthem 12.12.1921 + Maastricht 28.08.2007 / begr. Houthem 01.09.2007 / wednr. sinds 2003 / vanaf z'n 17e vaktimmerman / meer dan 50 jaar lid van het kerkelijk zangkoor St. Caecillea / jaren secretaris-penningmeester van de Hout- en Bouwbond NKV / zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau / erediploma van de St. Gregoriusvereniging / bracht z'n laatste jaren door in Zorgcentrum Vroenhof /

Jakobs, Maria Francisca (Mia)   * Houthem 21.10.1923 + Berg en Terblijt (Zorgcentrum Fonterhof) 05.07.2018 / dienst in Houthem / gecrem. Eijsden 12.07.2018 /

Jakobs, Mia (1923-2018)  Jakobs, Maria Francisca (tant Mia)

Jakobs, Math echtgen. van Houben, Annie   * Houthem 09.03.1951 + Maastricht 27.07.2005 / gecrem. Geleen 01.08.2005 / zeer actief bij kindervakantiewerk / overleden a.g.v. tragische val in Geulhemergroeve tijdens kindervakantiewerk / vader van Ivo en Mark /

Jakobs, Mathieu (Jeu) wednr. van Adema, Annie   * Hulsberg 05.06.1918 + Houthem 28.09.2004 / begr. Houthem / overleden in Zorgcentrum Vroenhof / was 25 jaar huisschilder en 20 jaar verzekeringsconsulent /

Jakobs, Maximiliaan (Max) wednr. van Geurts, Mien   * Houthem 21.10.1923 + Berg en Terblijt (Zorgcentrum Fonterhof) 09.11.2015 / begr. Houthem 13.11.2015 / hielp op jonge leeftijd mee op de boerderij / na de sluiting van staatsmijn Emma werkte hij tot aan zijn vervroegde pensionering bij DSM / trouwde in 1950 / zij kregen 4 dochters, waarvan er een bij de geboorte overleed / was lid van de schutterij en acoliet in de kerk /

Jakobs, Max (1923-2015)  Jakobs, Max

Jaminon, Giel echtgen. van Mevis, Annie   * Heerlen 02.05.1937 + Maastricht 23.11.1987 / begr. Houthem / schoonzoon van Mevis-Brouns / werkte vanaf z'n 14e als electriciën /

Janken, Hendrikus Johannes echtgen. van Wagenaar, Johanna Maria   * Noordwolde (Fr.) 20.11.1895 + Broekhem 29.11.1972 / begr. / oprichter wegenbouwmij. Limburg /

Jannamom, Phraiyut (Tong) partner van Laming, Piet   * 06.07.1965 + Houthem 03.09.2015 / gecrem. Eijsden 10.09.2015 /

Jansen, Cor echtgen. van Penders, José   * Borgharen 08.04.1932 + Maastricht 21.03.2007 / zeswekendienst in Houthem / "Cor van de sjoester" / jongste telg uit gezin / vader van Carla, schoonvader van Guus, opa van Coen en Paulien / werkte meer dan 40 jaar bij Rijkswaterstaat / lid van kerkelijk zangkoor te Ulestraten / Koninklijk onderscheiden /

Jansen, Cor (1932-2007)  Jansen, Cor

Jansen, Gerrit echtgen. van Meijers, Maria Josephina Eliza  (Lies) * Deventer 03.04.1923 + Heerlen (de Weverziekenhuis) 07.10.1998 / begr. / dienst in Broekhem / kwam uit groot Deventer gezin en groeide als jongste van het gezin op in die stad / kwam na de oorlog naar Limburg om in de Staatsmijnen ondergronds te gaan werken tot aan de sluiting van de Staatsmijnen / na een long-operatie in 1995 verhuisde hij in 1997 naar zorgcentrum Oosterbeemd / vader van 1 zoon en opa van 2 kleinkinderen /

Jansen, Gezina Maria Thedora echtgen. van Janssen, Johannes Hubertus Elisabeth * Heerlen 08.09.1939 + Heerlen (De Wever ziekenhuis) 14.11.1978 / begr. Valkenburg / dienst in Broekhem /

Jansen, Joke echtgen. van Biermans, Giel  * 27.05.1942 + 19.06.2011 / gecrem. Heerlen 24.06.2011 / zeswekendienst in Valkenburg /

Jansen, Joseph Hubertus  (pater Montfortaan)   * Beesel 09.08.1903 + Houthem (kloosterbejaardenhuis Vroenhof) 10.03.1982 / begr. Schimmert (kloosterkerkhof) 13.03.1982 / studeerde aan klein seminarie van de Montfortanen te Schimmert van 1916-1924 / deed zijn eerste professie op 15.08.1925 / volgde van 1925 tot 1931 de lessen aan het scholasticaat in Oirschot / priester gewijd op 12.04.1931 / vertrok in hetzelfde jaar naar de missie van Nyassaland (Malawi) tot 1972 toen hij wegens ziekte naar Nederland terugkeerde / verbleef tot 1981 in Berg en Dal / bracht de laatste maanden door in Kloosterbejaardenhus Vroenhof /

Jansen, Riet wed. van Keijdener, Hub   * 20.03.1924 + 25.06.2009 / verloor haar dochter Nelly / begr. Broekhem 30.06.2009 /

 Jansen, Riet (1924-2009) Jansen, Riet

Janssen, Anna Maria Helena echtgen. van Hof, Mathijs van den   * Meerssen 12.12.1888 + Broekhem 09.05.1976 / begr. Broekhem /

Janssen, August echtgen. van Eussen, Justine   * Houthem 21.06.1882 + Heerlen (St. Jozefziekenhuis) 04.12.1930 / begr. /

 Janssen August 1882-1930.   Janssen, August

Janssen, Balt wednr. van Caubo, Riek   * Houthem 29.01.1932 + Gulpen (Zorgcentrum Dr. Ackenshuis) 11.11.2020 /

Janssen, Ben echtgen. van Gelders, Truus   * 28.01.1932 + Valkenburg aan de Geul 08.07.2014 / gecrem. Eijsden 14.07.2014 / woonde Statenlaan / vader van Ine, Hans en René /

Janssen, Ben (1932-2014)   Janssen, Ben

Janssen, Bert echtgen. van Bielders Johanna   * Houthem 22.07.1934 + Maastricht 05.01.2017 / begr. Cadier en Keer 12.01.2017 / vader van Stan, Ivanka en Judith / op bidprentje: Bert Janssen 1934 - 2017, met een gedicht en een foto van de tuin /

Janssen, Bertien wed.  van Laeven, Frans   * Amby 11.08.1917 + Houthem 08.01.1997 / begr. Houthem 11.01.1997 /

 Janssen Bertien 1917-1997   Janssen, Bertien

Janssen, Constant wednr.  van Freij, Lies   * Valkenburg 26.11.1901 + Heerlen 16.05.1988 / begr. Houthem 21.05.1988 /

Janssen, Cor   * Bergen op Zoom 28.10.1906 + Valkenburg (verpleeghuis Valkenheim) 14.11.1999 / begr. Broekhem 18.11.1999 / lerares / had pension Zonnig Zuiden  samen met haar hartsvriendin Annie van Erp / woonden in de Statenlaan totdat beiden opgenomen werden in verpleeghuis Valkenheim /

Janssen, Elisabeth echtgen. van Essers, Johannes Hubertus   * Houthem 03.04.1874 + Valkenburg 31.08.1944 / begr. /

Janssen, Elisabeth Odilia (zuster M. Lucia)   * 07.02.1919 + Maastricht 03.01.2002 / trad op 16.01.1944 in bij de congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus / legde op 24.08.1946 haar geloften af / was bejaardenverzorgster, huishoudster en portierster / werd verzorgd in Huize Vroenhof /

Janssen, Geesje [Geessien Janke] echtgen. van Gorter, J[ulius].   * ca. 1896 + Heerlen 18.06.1960 / bijgezet Westerveld 22.06.1960 / woonden in Huize Vroenhof /

Janssen, Gérard echtgen. van Duysens, Maria   * Houthem 13.09.1910 + Heerlen 10.06.1980 / dierenarts /

Janssen, Gerard Hubert Jozef (pater Montfortaan)   * Beek-Neerbeek 16.08.1894 + Houthem (kloosterbejaardenhuis Vroenhof) 23.05.1970 / begr. Schimmert (kloosterkerkhof) 27.05.1970 / oudste zoon van echtpaar Janssen-Nijsten / studeerde aan de Montfortaanse semninaries in Schimmert en Oirschot / werd Montfortaan op 08.09.1915 / priester gewijd 's-Hertogenbosch 21.05.1921 / eerste plechtige H. Mis in Beek / van 1922-1934 missionaris in Nyasaland (nu: Malawi) / daarna 32 jaar werkzaam in Mozambique / keerde in 1965 i.v.m. gezondheid terug naar Nederland / werd in 1966 rector van bejaardenhuis in Setterich (D.) / werd in 1970 opgenomen in ziekenhuis St. Annadal te Maastricht i.v.m. oogziekte en overleed enkele maanden later /

Janssen, Guus echtgen. van Neurdenburg, Annelies   * [Roermond] 15.03.1925 + [Roermond] 08.01.2011 / gecrem. 14.01.2011 / [oud-kapelaan in Houthem] / werkte in de zielzorg en de welzijnszorg / vader, schoonvader en grootvader van Martijn, Minke en Kik; Erik, Margot, Yp, Guusje en Wies /

Janssen, Helene echtgen. van Joosten, Peter   * Berg en Terblijt 05.07.1909 + Broekhem 01.08.1954 /

Janssen, Hubertus Maria (Bèr) echtgen. van Smeets, Lies   * Vilt 25.08.1922 + 15.05.1995 /

Janssen, Jan   * Venray  15.01.1922 + Margraten 27.01.2002 / kwam uit groot gezin: 3e van 12 kinderen / toen hij 19 was vertrok hij met boer Jeu Kessels naar Cadier en Keer om daar op de boerderij te gaan werken / later ging hij bij de papierfabriek in Maastricht werken en daarna als kantonnier bij de gemeente / was tussenpersoon voor alle verzekeringen, bezorgde in de wijde omtrek weekbladen en verdiende nog wat bij als grafdelver / hij had 4 kinderen / na zijn echtscheiding leerde hij een nieuwe partner kennen, maar deze relatie was niet bestand tegen zijn uitgaansleventje / ging op een appartementje in Cadier en Keer wonen en kwam uiteindelijk in een slechte toestand in het ziekenhuis terecht / nadat hij was opgeknapt kwam hij in het verzorgingstehuis in Houthem terecht, maar leed daar onder eenzaamheid en verhuisde naar de Appelgaard in Margraten, terug naar zijn vertrouwde omgeving / de laatste jaren ging zijn gezondheid steeds verder achteruit en het hoefde voor hem niet meer als hij met roken moest stoppen /

Janssen, Jan (1922-2002)  Janssen, Jan

 

Janssen, Jan [Johannes Bernardus Gerardus] (pater Montfortaan)   * Horst 11.02.1919 + Valkenburg 15.04.1995 / geprofest te Meerssen 08.09.1938 / priester gewijd te Oirschot 13.02.1944 / werkte 20 jaar in het Portugese Mozambiek o.a. op de posten Nambudi, Nangololo, Bomela en Imbuhu / werkte na de oorlog als catecheet, als rector van het bejaardenhuis, als overste van de communiteit en als secretaris en archivaris van de provincie in Oirschot /

Janssen, Jan echtgen. van Handels, Lies   * Valkenburg 24.12.1933 + Maastricht (AZM) 17.09.2002  /gecrem. Geleen 21.09.2002 / opa van Youri en Jeroen / werkte als kelner in de horeca / woonde 43 jaar in de Seringenstraat in Broekhem /

Janssen, Jan  (1933-2002)   Janssen, Jan

Janssen, Jan Joseph (Sjeng) echtgen. van Boltong, Tiny   * Simpelveld 30.09.1918 + Meerssen 08.06.1989 / begr. Houthem / trad in 1936 in dienst bij de technische dienst van van Limagas / nam ruim 40 jaar later afscheid  als chef rayon Valkenburg van Limagas /

Janssen, Jef echtgen. van Caberg, Annette   * Meerssen 27.12.1923 + Heerlen 23.01.1998 / gecrem. Heerlen 27.01.1998 / vader van 4 kinderen / plotseling overleden door zwaar hersenletsel / [ melkhandelaar] / [woonde Oranje Nassau] /

Janssen, Jef (1923-1998)   Janssen, Jef

Janssen, Johann Albert echtgen. van Wouters, Maria Josephina   * Aken (D.) 31.08.1901 + Heerlen (verpleegkliniek) 13.05.1983 / begr. Broekhem / werkte 32 jaar ondergronds in de mijn / vierde hun gouden bruiloft /

Janssen, Johannes echtgen. van Essers, Josephina Hubertina   * Houthem 01.10.1880 + Maastricht 27.03.1948 /

Janssen, Johannes Hubertus wednr. van Laeven, Victorine   * Schinnen 25.02.1865 + Broekhem 10.10.1937 / begr. Schin op Geul 13.10.1937 / vader van priesterzoon, die overleden is /

Janssen, Johannes Hubertus Willem wednr.  van Frederiks, Maria Carolina   * Oud-Valkenburg 18.06.1888 + Broekhem 29.04.1959 / begr. /

Janssen, Johannus Hubertus [Jan] wednr. van Savelberg, Maria Hubertina   * Houthem 30.12.1869 + Valkenburg 20.06.1944 / bijna 50 jaar getrouwd /

Janssen, Jozef echtgen. van Dong (Doeng), Hubertina   * Houthem 02.04.1877 + Valkenburg 18.12.1919 / begr. /

Janssen, Lena wed. van Smeets, Johannes Arnoldus   * Maastricht 14.05.1917 + Valkenburg 27.07.2008 / woonde in de eerste jaren van haar huwelijk in Wijck. Verhuisde in 1947 naar Valkenburg en vertrok in 1966 naar Broekhem en na een aantal jaren naar kasteel Oost, waar zij 27 jaar gewoond hebben. Toen haar man overleed verhuisde ze naar een flat, maar na een ongelukkige val is ze in Oosterbeemd gaan wonen /

Janssen, Lena (1917-2008)  Janssen, Lena

Janssen, Leny levenspartner van wijlen Silverentand, Sjeng   * Nieuwenhagen 28.04.1928 + Valkenburg (verpleeghuis Valkenheim) 01.03.2013 / afscheidsdienst Houthem 07.03.2013 / gecrem. Geleen 07.03.2013 / Lid van de "Orde van St. Gerlach"/

Janssen, Leny (1928-2013)   Janssen, Leny

Janssen, Leon echtgen. van Curfs, Tonny   * Bunde 09.03.1928 + Maastricht (academisch ziekenhuis) 30.06.1989 / begr. Houthem / echtpaar verloor dochter Rachel bij auto-ongeluk /

Janssen, Lies (Maria Elisabeth) wed. van van 't Goor, Gerhard   * Valkenburg [i.e. Houthem] 03.12.1921 + Heerlen 25.05.2008 / begr. Broekhem 31.05.2008 / geboren en getogen in Broekhem, waar ze altijd gebleven is / 

Janssen, Maria echtgen. van Notten, Joannes   * Schimmert 17.05.1896 + Broekhem 20.12.1961 / begr. /

Janssen, Maria Anna Wilhelmina echtgen. van Roebroeck, Eugene   * Berg en Terblijt 06.09.1868 + Broekhem 28.12.1940 / begr. Broekhem /

Janssen, Maria Josephina Philomena wed.  van Meens, Johannes Wilhelmus Dominicus   * Maarland-Eijsden 24.05.1876 + Houthem 16.10.1972 begr. Brunssum /

Janssen, Maria Léon Hubert echtgen. van Maessen, Maria Hubertina Jeannette (Jeanne)  * Hoensbroek 18.10.1913 + Valkenburg 25.02.2000 / begr. / dienst in Broekhem / was erg verbonden met de natuur / vanaf zijn 13e tot 60e jaar heeft hij 2 keer per dag zijn koeien gemolken en plukte tot op hoge leeftijd nog fruit / was 54 jaar getrouwd / verloor zoon 8 jaar geleden / Netty, René, Caroline en Dave, Tiny en John, Iwan en Barbra, Barbara, Sjiva en Maayke, Thomas en Helena, Ricardo /

 Janssen Maria Léon Hubert 1913-2000   Janssen, Maria Leon Hubert

Janssen, Martin echtgen. van Rooden, Joke   * Houthem 22.01.1940 + Villedieu (Fr.) 15.07.1996 / begr. Houthem / vader van Chantal en Fabienne / leraar / woonde in Houthem

Janssen, Math echtgen. van Thewessen, Mieneke   * 11.02.1922 + [Maastricht, AZM] 30.01.2009 / begr. Houthem 05.02.2009 / meer dan 61 jaar getrouwd /

Janssen, Math (1922-2009)   Janssen, Math

Janssen, Mattheus Josephus Hubertus echtgen. van Kicken, Maria Isabella   * Heer 18.10.1887 + Maastricht 21.01.1950 (ziekenhuis Calvariënberg) / begr. Houthem 26.01.1950 /

Janssen Mattheus Josephus Hubertus 1887-1950   Janssen, Mattheus Josephus Hubertus

 

Janssen, Mia   * Wijnandsrade 06.02.1924 + Houthem 12.03.2004 / zeswekendienst in Schinveld / huishoudster geweest bij pastoor v.d. Zander /

Janssen, Mia  wed. van Braeken, Hub   * Nieuwenhagen 25.06.1920 + Houthem 04.01.2012 / begr. Houthem 09.01.2012 / lid van de Orde van St. Gerlach / 3e kind uit een gezin van 16 kinderen / ging als 13-jarige buitenshuis wonen en werken als hulp in de huishouding / leerde Hub in Broekhem kennen / trouwden in 1949 / moeder van 3 kinderen en oma van 9 kleinkinderen / deed vrijwilligerswerk in Avondvrede, kerkwacht en KHOG / verbleef de laatste 6 jaren van haar leven in "Vroenhof" /

Janssen, Miem wed. van Neven, Guus   * 28.01.1916 + 14.10.2004 / zeswekendienst in Houthem /

Janssen, Pierre Marie Hubert echtgen. van Plusquin, Maria Hubertina Johanna   * Schin op Geul 18.12.1934 + Valkenburg aan de Geul 25.07.1998 / begr. Valkenburg 30.07.1998 /

Janssen, Rachel  * Meerssen 29.04.1956 + Maastricht 10.09.1971 / begr. Houthem / noodlottig ongeval / dochter van Janssen-Curfs /

Janssen, Willy echtgen. van Reimersdal, Mia   * Houthem 11.04.1919 + Hoensbroek 09.07.1999 /

Janssen, Willy (1919-1999)   
Janssen, Willy

Janssens, Clotilde Renilde Felicité Marie Joseph  *  [Weert 14.06.1905] + Heerlen 29.04.1973 / begr. Broekhem 04.05.1973 / [dochter van Felix Janssens en Annie Westwood] / bewoonde villa Bellwood, Broekhem 14 /

   Janssens, Clotilde Renilde Felocié Marie Joseph

Janssens, Constantinus Edouard Alexander Marie Jozef [Constant] echtgen. van Deutz, Maria Elisabeth Hubertina   * Weert 12.04.1901 + Broekhem 04.06.1985 / begr. Broekhem 08.06.1985 / oud-gemeente-ambtenaar Kerkrade /

Janssens, Constant (1901-1985)   Janssens, Constant

Janssens, Jacques Jean Mathieu (Jacques) echtgen. van Boxtart,  Augustina Theodora Hermina Pet (Tineke) * Maasniel 24.01.1942 + Houthem 23.11.2003 /

Janssens, Jacques (1942-2003)Janssens, Jacques

Janssens, Leontine Françoise Madeleine Marie Joseph   * Weert 21.10.1903 + Maastricht 16.02.1983 / bijgezet in familiegraf te Broekhem /

Janssens, Leontine Françoise Madeleine Marie Joseph (1903-1983)  
Janssens, Leontine Françoise Madeleine Marie Joseph

Janssens, Lucas (Lucas Johannes Josephus Maria) echtgen. van Smeets, Rie   * Venlo 11.01.1938 + Sittard 27.03.2012 / begr. Houthem / vader van Alexander en Lucas / opa van Cas en Roos / op bidprentje afbeelding van schilderij "De bruidjes", 1938 van Charles Eyck /

Janssens, Simeon Bernard Edouard Marie Joseph (em. past.)  * Weert 04.03.1890 + Maastricht 23.10.1959 / begr. / priester gewijd 08.04.1916 / leraar te Rolduc tot 1929 / van 1929 tot 1943 eerste pastoor te Broekhem / van 1943 tot 1954 pastoor van O.L. Vrouwe te Maastricht /

Janssen, Simeon Bernard E.M.J (1890-1959)  Janssens, Simeon Bernard Edouard Marie Joseph

Jaspar, Bertha Hubertus Josephina echtgen. van Drinckwaard, Marius Friedrich   * Gulpen 30.03.1930 + Heerlen (De Wever ziekenhuis) 27.11.1983 / begr. Houthem 30.11.1983 /

Jaspar, Maria Catharina  * Houthem 04.04.1862 + Houthem 16.02.1938 / begr. /

Jaspar, Octavie wed.  van Broers, Matheus   * Hoensbroek 17.02.1906 + Houthem (thuis) 24.10.1991 / begr. Houthem / hadden boerderij in St. Gerlach /

Jaspar, Peter Hubert August Marie wednr. van Vaessen, Maria Elisabeth   * Limmel 28.08.1875 + Houthem 18.11.1961 / begr. Scheulder 22.11.1961 /

Jaspers, Anna Maria wed.  van Duykers, Gerlacus Josephus   * Houthem 20.10.1854 + Houthem 06.11.1937 / begr. / 83 jaar /

Jaspers, Anna Maria echtgen. van Senden, Jan Hubert   * Houthem 23.08.1861 + Houthem 11.02.1932 / begr. /

Jaspers, Arnoldus echtgen. van Franssen, Lucia   * Houthem 05.09.1887 + Heerlen 13.11.1931 / begr. Houthem /

Jaspers, Gertrudis wed. van Royen, Jacobus Hubertus   * Meerssen 28.10.1891 + Maastricht 12.12.1973 / begr. Berg en Terblijt 15.12.1973 / kasteleinsvrouw /

Jaspers, Jef  *  08.02.1936 +  04.12.2000 / begr. / reisbureau, café, hotel in Broekhem  /

Jaspers Jef1936-2000.   Jaspers, Jef

Jaspers, Joseph Hubertus wednr. van Broeck, Elisabeth Wilhelmina van de   * Berg en Terblijt 21.01.1901 + Kerkrade (verpleegkliniek) 17.11.1972 / begr. Broekhem /

Jaspers, Josephine echtgen. van Adriaens, Henricus Franciscus   * Odenkirchen (D.) 16.07.1899 + Houthem 23.03.1962 / begr. Houthem 27.03.1962 /

Jaspers, Lucie echtgen. van Duijsings, Gerrit   * Houthem 27.12.1919 + Valkenburg 01.08.2013 / begr. Valkenburg 07.08.2013 /

Jaspers [moet zijn: Jaspar], Margaretha   * Strabeek-Houthem 06.03.1859 + Strabeek-Houthem 08.12.1949 / begr. Houthem 10.12.1949 /

Jaspers, Maria echtgen. van Pluijmaekers, Johannes Hubertus   * Houthem 19.08.1916 + Heerlen 08.10.1965 / overleden in St. Joseph ziekenhuis na een noodlottig ongeval / begr. /

Jaspers, Maria Gertruda wed.  van Sleijpen, Joannes Hubertus   * Houthem 26.11.1888 + Maastricht 16.10.1963 (ziekenhuis St. Annadal) / begr. Houthem 19.10.1963 /

Jaspers, Maria Hubertina wed.  van Braecken, Hubertus Leonardus   * Wittem 16.03.1881 + Beek (L.) 20.10.1955 / begr. Houthem /

Jaspers, Martin wednr. van Thewissen, Trees   * Houthem 15.12.1917 + Valkenburg aan de Geul (Verpleeghuis Valkenheim) 31.05.2010 /

Jaspers, Mia Josephina Antonia echtgen. van Walstock, Hubertus Leonardus   * Valkenburg 17.04.1932 + Valkenburg 17.02.1990 / begr. / dienst in Broekhem /

Jaspers, Thomas Hubertus wednr.  van Ceelen, Theresia Gerdina   * Meerssen 23.11.1923 + Broekhem 29.08.1988 / begr. Valkenburg 02.09.1988 / vader van Annelies, Marjan, Wilma, Huub en Melissa /  

Jaspers Thomas Hubertus 1923-1988.   Jaspers, Thomas Hubertus

Jaspers, Thomas Hubertus wednr. van Walschot, Anna Maria   * Houthem 26.11.1863 + Geulhem-Berg en Terblijt 01.02.1933 /

Jennekens, Armand echtgen. van Joerissen, Betty   * Valkenburg 12.10.1904 + Heerlen 07.06.1978 / begr. Valkenburg / uitvaart en zeswekendienst in Broekhem /

Jennekens, Astrid  * Valkenburg 12.02.1943 + Maastricht 06.07.1997 / begr. Valkenburg / Dienst in Broekhem /

Jennekens, Bertie echtgen. van Arts, Cisca   * Valkenburg 07.05.1944 + Cadier en Keer 25.02.1980 / begr. / noodlottig ongeval / zeswekendienst Broekhem /

Jennekens, Elisa (Tante) wed. van Janssen, Pierre   * Ulestraten 10.08.1909 + Houthem (Huize Vroenhof) 18.08.2012 / uitvaart Houthem 23.08.2012 / zij overleed in de gezegende leeftijd van 103 jaar /

Jennekens, Frens echtgen. van Urlings, Lieske   * Ulestraten 28.04.1912 + Maastricht (ziekenhuis) 10.08.1987 / begr. Houthem / woonde sinds zijn huwelijk in 1941 in Houthem / was als 9-jarige lid van de harmonie van Ulestraten / meer dan 60 jaar lid van Brassband /

Jennekens, Maria wed. van Aa, Johan van der   * ca. 1901 + Broekhem (bejaardenhuis Van Espen) 22.02.1986 / begr. Valkenburg 27.02.1986 / woonde v/h Pr. Willem alexanderlaan 121 /

Jennekens, Marian   * Valkenburg 24.08.1958 + Valkenburg 30.08.2009 / begr. Valkenburg 05.09.2009 / woonde in Broekhem /

Jennekens, Mathieu wednr.  van Pluymen, Maria   * Schin op Geul 25.12.1878 + Broekhem 25.12.1961 / begr. / stierf op z'n 83e verjaardag /

Jennekens, Phil [Philomina Maria Jozefa] echtgen. van Wersch, Huub van   * Houthem 02.02.1949 + Houthem 28.11.2011 / gecrem. 02.12.2011 / Huub, Monique, Dennis, Sid, Shila, Kim, Stan, Ticho en Lena /

Jennekens, Phil (1949-2011)   Jennekens, Phil

Jentjens, Henrica Theodora echtgen. van Habets, Lambert   * Gemert 16.02.1922 + Heerlen 05.05.1975 / begr. Valkenburg / mis in Broekhem; zeswekendiensten Heerlen (Broekhem) /

Jetten, Leo echtgen. van Severens, Paula   * Lithoyen 30.12.1929 + Houthem 25.03.2022 /

Jeukens, Jozef Hubert wednr. van Zevaerts, Maria   * Houthem 23.01.1890 + Heerlen 27.08.1974 / begr. Eys /

Jeurissen, Ed echtgen. van Melissen, Dory   * Maastricht 14.06.1939 + Maastricht 29.11.2004 / zeswekendienst in Broekhem /

Jeurissen, Maria Hubertina Paulina echtgen. van Op het Veld, Herman Joseph   * Merkelbeek 21.01.1891 + Maastricht 19.06.1965 / begr. Broekhem /

Jeursen, Joannes Hermanus Bernardus wednr.  van Berserik, Susanna Magdalena   * 's-Gravenhage 26.05.1865 + Houthem 18.11.1944 / begr. Houthem / later bijgezet in 's-Gravenhage /

Joha, Anna wed. van Habets, Joep   * Aken (D.) 22.07.1914 + Valkenburg 14.01.2003 / begr. Broekhem 18.01.2003 / moeder van Hub, Leonie, Jef, Wiel, Ger, Paul en Math /

Joha, Pieter Hubert echtgen. van Colleije, M.C.L.   * Wittem 14.08.1870 + Broekhem 24.10.1947 / begr. /

Jong, Sjaak de echtgen. van Pluymaekers, Miem   * Waterlandkerkje (Z.) 10.03.1933 + Broekhem (thuis) 24.04.2001 / gecrem. Geleen 28.04.2001 / jongste uit een gezin van 3 kinderen, waarvan de moeder stierf op zijn 7e / ging al op zíjn 14e werken / tot zijn 21e werkte hij op schepen in de binnenvaart / ontmoette Miem in 1960 / echtpaar kreeg 2 kinderen / werkte in de horeca en later bij de wegenbouw /

Jongen, Anna Maria (Zuster Sabine)   * Kerkrade 22.10.1914  + Houthem (Vroenhof 01.06.2007 / zij trad in bij de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid te Steyl op 06.02.1933 /

Jongen, zr. Sabine Anna Maria (1914-2007)   Jongen, zr. Sabine Anna Maria

Jongen, Bert echtgen. van Gubbels, Maureen   * Houthem 25.02.1962 + Borgharen 09.01.2005 / omgekomen bij ongeluk met motorboot bij stuw van Borgharen / vader van Arthur, Edmée en Eduard /

Jongen, Elisa wed. van Baur, Pierre   * Schaesberg 01.02.1890 + Broekhem (bejaardenhuis Boslust) 05.01.1978 / begr. Nieuwenhagen 09.01.1978/

Jongen, Harie wednr. van Ramaekers, Anna   * Voerendaal 18.10.1922 + Houthem 21.07.2010 / begr. Houthem 24.07.2010 / groeide op in een gezin van 9 kinderen / vader van 7 kinderen / echtgenote overleed al vroeg / na haar overlijden zorgde hij voor zijn jongste dochter Wilma /

Jongen, Hub [Jozef Hubertus] (pater Umberto, Montfortaan)   * Schaesberg 22.02.1907 + Valkenburg aan de Geul (Zorgcentrum Vroenhof) 26.08.2007/ begr. Schimmert 30.08.2007 / legde zijn eerste geloften af op 08.09.1927 / priester gewijd door Mgr. Meulenberg, montfortaanse bisschop van Reykjavik, op 10.06.1933 /  hij begon in Leuven als medewerker van het Mariaal Centrum, redigeerde het tijdschrift Middelares en Koningin / gaf veel conferenties en predikaties en begeleidde vele bedevaarten naar Lourdes / werd naar Oostenrijk gezonden en stond weer "im dienst der Köningin" en stichtte een tijdschrift van die naam / liet het huis van Salzburg bouwen dat een centrum werd voor vele activiteiten in het Duits sprekende deel van Europa / vertrok in 1968 naar Brazilië en wordt daar missionaris van de armen / bouwt er een heiligdom in Villa Rosina / bouwt er in het Noord Oosten een kerk van de Maagd der Armen / richt zich vanuit Vroenhof op het  "Huis van de Vader", waar jongeren opgevangen en begeleid worden voor een vak / komt in 2002 voorgoed terug naar Nederland en neemt zijn intrek in Zorgcentrum Vroenhof / werkte daar aan de heruitgave van zijn boek over Fatima /

Jongen, Johan echtgen. van Pricken, Gerta   * Voerendaal 29.04.1920 + Maastricht 29.12.2000 / begr. Houthem 03.01.2001 / zoon van Jongen-Kickken / groeide op in een groot gezin op de boerderij / 47 jaar getrouwd / werkte op Mariawaard /

Jongen, Johan Jozef [Joep] (pater Montfortaan)   * Schaesberg 24.05.1916 [+ Valkenburg a/d Geul 21.11.1999 / begr. Schimmert 26.11.1999] / kreeg gymnasiale opleiding aan de Apostolische school Ste Marie in Schimmert / legde eerste geloften af op 8 sept. 1937 te Meerssen en de eeuwige gelofte op 8 sept. 1942 in Oirschot waar hij filosofie en theologie studeerde / werd priester gewijd op 19 juni 1943 / werd benoemd tot leraar aan kleinseminarie te Schimmert / was daarna een periode overste aan de Missionsschule in Rheydt (D.) / keerde als huiseconoom terug naar Schimmert en werd na 2 jaar provinciaal econoom / werd in 1975 pastor in de parochie Broekhuysen (D.) / ging uiteindelijk - na verbleven te hebben in de communiteit in Schimmert - naar Vroenhof /

Jongen, Johan Jozef (1916-1999)   Jongen, Johan Jozef

Jongen, Jos  echtgen. van [Herwarts], Gerardine   * Houthem 12.08.1961 + Maastricht 22.10.1996 / begr. Wijnandsrade 26.10.1996 / vader van Eveline / groeide op in Houthem /

Jongen, Maria Elisabeth wed. van Philippens, Hubert François Arnold   * Ten Esschen 04.10.1896 + Heerlen (De Wever-ziekenhuis) 01.06.1978 / begr. Valkenburg 05.06.1978 / verloor als elfjarige haar vader en moeder / was meer dan 50 jaar getrouwd / kort daarna verloor zij haar man /

Jongen, Maria Theresia echtgen/wed. van Jongen   * Heer 22.01.1916 + Valkenburg 11.07.1994 / [woonde Statenlaan] /

Jongen, Pierre echtgen. van Frissen, Guillaumine   * [Voerendaal] 28.09.1929 + 16.11.2012 / begr. Houthem 22.11.2012 /

Jongen, Pieter Hubert echtgen. van Kickken, Maria Hubertina   * Voerendaal 07.11.1890 + Heerlen (ziekenhuis) 26.12.1968 (2e kerstdag) / begr. Houthem 31.12.1968 / had boerenbedrijf in St. Gerlach / woonde het laatste Vroenhof 16 /

Jongen, Sjaak wednr.  van Schoenmakers, Josephina   * Kunrade 06.04.1919 + Berkelaar 21.03.2002 / begr. Echt 26.03.2002 / Woonde van 1936-1947 in Houthem / was oudste uit een boerengezin van 9 kinderen / dat gezin verhuisde in 1936 naar Houthem / trouwde in 1947 en ging bij de Belastingen werken / in 1984 overleed zijn echtgenote /

Jongen, Wies (Josephina Louisa) wed. van Hof, Wim van den  * Voerendaal 24.04.19924 + 04.11.2017 / begr. Houthem 10.11.2017 /Jongen, Wies

Jonkhout, Leo wed. van Bessems, Corrie   * Houthem 04.01.1923 + Maastricht 12.06.1988 / zesw. dienst in Geulle /

Jonkman, Berend   * Odoorn (Dr.) 05.05.1921 + Heerlen (de Wever ziekenhuis) 02.10.1979 / werkte in de wegenbouw / ruim 25 jaar werkte en leefde in ons midden en pension Bisschops-Wiertz werd voor hem een echt tehuis / begr. Broekhem /

Joosten, Regina wed.  van Wakkers, Theodorus   * Leeuwarden 28.01.1878 + Houthem 22.07.1956 / begr. Maastricht 26.07.1956 / moeder van priesterzoon Henk Wakkers s.j. /

Joosten, Wilhelmus Mathias Hubertus  (emeritus pastoor)   * Panheel 14.04.1855 + Houthem (klooster Vroenhof) 17.09.1931 / begr. Broekhuizen 22.09.1931 / rustend pastoor in Schinnen en later Vroenhof /

Jurgens, Gerda echtgen. van Linders, Emile   * Nieuwenhagen 14.11.1926 + Heerlen (De Wever ziekenhuis) 29.09.1981 / begr. / dienst in Broekhem  / moeder van Jos, Marina, Patricia, Marco en Lucienne /


naar boven  terug terug

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach