Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
 

 Privacyverklaring

 

   E-mail

Bijgewerkt op 27 oktober 2020
Het is vandaag

ANBI  

Adverteerders

 

                          

Snelmenu

bidprentjes inwoners 1665 inwoners 1796 lijst pastoors.. Charles Eijck verenigingsblad

Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee


Openstelling archiefruimte heemkundevereniging
(Parochiezaal bij de kerk)

Iedere 1e maandag van de maand
van 10.00–12.00 uur en op de 3e donderdag
van de maand  van 19.30–21.30 uur.
Met uitzondering van de zomermaanden.
I.v.m. Corana voorlopig GESLOTEN


ARTIKELENBESTAND  
(korte instructuie)

Dè vraagbaak over alles wat u over Houthem, Broekhem of Geulhem
wil(de) weten.
Zoek in ons artikelenbestand met 20.272 tijdschrift- en krantenartikelen,
Samengesteld door Fons Heijnens.

Zoek eens iets op in dit bestand en u zult versteld staan wat u allemaal kunt vinden.

Bijgewerkt tot 5-6-2020

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed en opgenomen in het Nationaal Register Webarchieven.


   
18-10-2020
Wat kun je verwachten in de extra dikke decemberaflevering van 't Sjtegelke? Inmiddels is het alweer aflevering 54 met weer een aantal interessante artikelen.

Voor de inhoudsopgave klik hier.

 

 
18-10-2020
De concept-notulen van de jaarvergadering over het jaar 2019, de verenigingskroniek 2019 en het expoitatieoverzicht 2019 staan weer op onze site.
De stukken moeten nog besproken/goedgekeurd worden op de komende algemene ledenvergadering, die vanwege Corona dit jaar is uitgesteld.
 
10-6-2020

 

Sjtegelkes

De meeste artikelen die in de 50 afleveringen (t/m 2018) van het verenigingsblad 't Sjtegelke verschenen zijn, zijn nu integraal te raadplegen op deze site.

Ben je nog geen lid van onze vereniging?

Meld je dan nu aan en steun onze vereniging en onze activiteiten. Je ontvangt dan o.m. 2 x per jaar 't Sjtegelke.
Lidmaatschap kost slechts € 15 per jaar.

 
5-6-2020
Artikelenbestand

Ruim 2.000 nieuwe krantenartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem zijn toegevoegd aan het artikelenbestand.

Voornamelijk uit Limburgse kranten, zoals Limburger koerier (1890-1919), Limburgsch dagblad (1910-1961) en De Limburger (1921-1941).

De artikelen bevatten de volledige tekst van de krantenartikelen.

31-5-2020

Onlangs verschenen:

Indexen op de kadastrale hulpkaarten
secties A, B en C Houthem
en secties E en P Valkenburg

(als pdf-bestand hieronder te downloaden)

Indexen op de hulpkaarten
 Houthem sectie A
Houthem sectie B
Houthem sectie C
Valkenburg sectie E
(deels opvolger van Houthem Sectie C)
Valkenburg Sectie P
(deels opvolger van Houthem Sectie A)

Op  een hulpkaart staat uit welk perceel een nieuw perceel is ontstaan en hoe de kadastrale grens liep.

 
23-4-2020
't Sjtegelke nr. 53

Deze aflevering - de zomereditie - van ons verenigingsblad 't Sjtegelke is verschenen en bezorgd bij onze leden.

Het verenigingsblad bevat weer een aantal interessante artikelen. Benieuwd?

Kijk even naar de inhoudsopgave.

 
2-2-2020

Wie woonden er in 1796 en 1842 in Houthem? En waar precies?

Niet alleen kunt u zien wie er in 1796 in Houthem woonde, maar nu is het ook redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 en 1842 te zien waar deze mensen woonden.

Op de kaartuitsnedes uit 1842 zijn de kadastrale nummers vermeld met de namen van de eigenaren en vruchtgebruikers omstreeks dat jaar.
Door in de tabel 1842 op een van de 117 namen te klikken verschijnt de gezinssamenstelling.

 
2-1-2020
 

 

Activiteiten werkgroep

De bijeenkomsten van de leden, die zich bezighouden met het ordenen en toegankelijk maken van foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, archiefmateriaal e.d. zullen in 2020 plaatsvinden op de eerste maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en op de derde donderdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur in de parochiezaal bij de kerk, ons heemkundelokaal.

I.v.m. Corana voorlopig GESLOTEN

Tijdens deze openstellingen zijn (bestuurs)leden aanwezig die u kunnen informeren over uiteenlopende heemkundige zaken en onderwerpen.

Bent u geïnteresseerd in onze collecties of wilt u meehelpen, kom dan eens langs tijdens een van deze bijeenkomsten.
Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij de voorzitter, Jos Lodewick (043-6040469) of een van de bestuursleden, of stuur een mailtje naar heemkunde@houthem.info

 
23-11-2019
 
Wat gebeurde er in Houthem, Broekhem en Geulhem vijftig jaar geleden?

Overzicht van artikelen die in 1970 - 50 jaar geleden - verschenen zijn in het weekblad Het Land van Valkenburg.
19-8-2019
 
Bouwjaar van gebouwen in Houthem

Interactieve kaart van Nederland waarop je van elk gebouw kunt vinden wanneer het is gebouwd.

  

 
20-6-2019
 
Kadastrale kaart ca. 1840 van Houthem met eigenaren

Klik op de kaart of deze link en selecteer de gemeente Houthem. Zoom in op deze kaart en ga bijv. met de cursor op een gebouw of perceel staan en je ziet wie de eigenaar was. Je kunt ook op namen, voornamen, beroepen etc. zoeken.

Mede tot stand gekomen dank zij medewerking van Wiel Selten (kaarten), Maurice Stevens en Rinus Suijkerbuijk (kadastrale gegevens) en Fons Heijnens.


13-4-2019
 

BEELDBANK PASFOTO'S VALKENBURG-HOUTHEM
TWEEDE WERELDOORLOG

Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 of 1943 zijn pasfoto's gemaakt van alle personen boven de vijftien jaar, die van de bezetter een persoonsbewijs moesten hebben c.q. moesten aanschaffen.
In Valkenburg heeft de Valkenburgse fotograaf Frans Hoffman honderden pasfoto's gemaakt. Wij hebben deze foto's uit de privé-collectie van zijn zoon Hans op deze website gezet, in de hoop dat u ons aan namen kunt helpen.
Herkent u een of meerdere personen dan verzoeken wij u het nummer van de foto en de naam aan ons door te geven.


23-2-2019
 
Houthem 75 jaar geleden bevrijd

Op 17 september 2019 zal het 75 jaar geleden zijn dat Houthem door de Amerikanen werd bevrijd.
Ook onze Heemkundevereniging staat stil bij de gebeurtenissen in de septemberdagen van 1944 en wij hebben een korte fotoreportage gemaakt van foto's uit ons archief.
In ons verenigingsblad 't Sjtegelke van deze zomer zullen we er enkele artikelen over publiceren.

Klik op de foto om de fotoreportage te bekijken             

 
TIP
21-2-2019
 
De Vallekebergsen Dieksjenaer

Handige website om Nederlandse woorden in het dialect om te zetten en andersom.
 
17-2-2019
 
Kaartje met veldnamen
.Op dit kaartje staan veldnamen van perceelsgronden die gelegen zijn in de noordwesthoek van Houthem, d.w.z. ten noorden van de Provinciale Weg en wel vanaf de grens van de gemeente Meerssen tot aan de Van Caldenborghsweg.

Klik op het kaartje voor een vergroting


Bekende en minder bekende (zelfs vergeten) namen zoals, 't Duvels Hègke, 't Euverbreukske, aan 't Raor-busjke, aan 't Eikske, 't Amstenrood, 't Vossesjtuk, aan de Sjteine Paol, de Luite-leng, op de Kaamp, 't Hitsje, de Lange Rein, de Tièn Murge, aan de Sjmale Busj, aan 't Roond Busjk, 't Kokkelsjeid
. 

Voor verklaring van de namen: KLIK HIER.

 
14-11-2017
 
Houthemse militairen in het leger van Napoleon
In het leger van Napoleon dienden een 14-tal in Houthem geboren jongens/mannen. De persoonsgegevens zijn nader uitgewerkt in een overzicht. Dit overzicht is hier te downloaden.
 
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
 
27-1-2017
 
Kaart Oostenrijkse Nederlanden (1764-1771)
Deze kaart bevat het hele grondgebied. Zoeken op plaatsnaam is mogelijk.

Klik op de kaart
 
21-10-2016
 
Nieuwe namen van paden/wegen in Houthem en Geulhem
De straatnaamcommissie heeft in het gebied Ingendael en Geulhem een aantal namen voorgesteld voor fiets-/voetpaden en wegen. Deze namen zijn onlangs per Collegebesluit vastgesteld.
Het pad in Ingendael tussen de Joseph Corneli Allée en de Klaterstraat kreeg de naam
IJsvogelpad.
Geulhemmer Molenpad is de naam van het pad vanaf de Onderstestraat (tussen Belgisch Rijwielhuis en de Geulbrug) richting Molenbroekvoetpad (richting Geulhemermolen).
De door velen gebruikte weg van Vroenhof naar de groeve Curfs in Geulhem (ook wel Eigen weg genaamd) heet voortaan de
Groeve Curfsweg.
En tenslotte, het wandel-/trappenpad in de Curfsgroeve vanaf de Bronsdaelweg naar het Dellenbos kreeg de naam
Mergelpad.
 
31-8-2016
 
Voorkomen van Houthem op oude kaarten
Houthem en Sint Gerlach komen voor op een vijftigtal oude kaarten
(vanaf 1619 tot heden).
Bekijk de details op deze kaarten en let op de namen.

 Recent zijn 12 nieuw gevonden 17e eeuwse kaarten toegevoegd.

 
 
TIP
21-6-2016
 
Kadastrale kaarten 1811-1832 en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) van Houthem
De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen van Houthem zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Klik HIER voor het totaaloverzicht.

De OAT hoort bij het minuutplan (kadastrale kaart die de toestand van de percelen weergeeft) en geeft per perceelsnummer de naam van de eigenaar, diens beroep en woonplaats, alsmede de oppervlakte van het perceel, het gebruik (bebouwing, weiland, bos etc.) en de belastbare opbrengst.

oorspronkelijk aanwijzende tafels Voorbeeld

 
11-1-2016
 
Sinds kort is op www.online-begraafplaatsen.nl het kerkhof van Houthem toegevoegd.
Op deze site kun je zoeken op naam en vind je foto's van de grafstenen.

Via deze link kom je rechtstreeks op de betreffende pagina van Houthem terecht.
 
2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 
 
4-9-2015
 
Oude kaarten van het Ravensbos (16e eeuw)
Op de site van Cartesius.be, zijn o.a. twee kaarten van het Ravensbosch uit de 16e eeuw te vinden. De links naar de site om ze te bekijken en eventueel te bewerken, staan op onze site.
 
15-5-2015
 
Inwonerslijst/volkstelling 1796 Geulhem
Aan de hand van de volkstelling 1796 heeft John Knubben
de gegevens gecombineerd met informatie uit archieven van de schepenbank Berg en de parochie Berg. Daarnaast zijn ook gegevens uit het geboorte- en overlijdensregister opgenomen.
Met gegevens uit de publicatie 'In en om de Geulhemmergroeve' van de Stichting 'De Rotswoning' is een lijst samengesteld van blokbrekers.
 
13-3-2015
 
Foto's van Houthem in de Beeldbank Cultureel Erfgoed
In deze beeldbank zitten heel veel afbeeldingen die op Houthem betrekking hebben.
 
12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY

 
30-1-2015
 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.
 
21-10-2014
 
Namen van wegen ten noorden en zuiden van de autosnelweg aangepast
In 2012 zijn namen van diverse landwegen en voetpaden gewijzigd. Kijk op de kaart.
 
23-2-2014
 
Verslagen van de kerkvisitaties
Sinds kort staan op de website van het bisdom de verslagen van de kerkvisitaties (inspecties) in het oude bisdom Roermond (1559-1801). De in het Latijn opgestelde verslagen zijn vertaald en getranscribeerd. Zoeken op Houthem levert een schat aan informatie op over de deze periode.
 
 13-5-2010
 
De telefoongids van Valkenburg (en Houthem) van 1950 geeft niet alleen informatie over telefoonnummers, zoals op de 3 pagina's tellende kopie te zien is.
 
17-4-2010
TIP
 
Een overzicht van proosten, priorinnen en kapelaans (tevens benificianten) van het adellijk Norbertinessen-klooster St. Gerlach is op deze website opgenomen.

Lijst van monialen in het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem, circa 1202-1600.

 
30-9-2007
 
Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 920]
 
 
12-2-2007
 
Onze vereniging heeft onlangs, dank zij het intensieve uitzoekwerk van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk, de beschikking gekregen over concordantietabellen van de huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940. Een exemplaar van deze tabellen is - na afspraak - in ons verenigingslokaal te raadplegen.
 
10-9-2005 Uit de publicatie Houthem in cijfers zijn alle tabellensets met statistische gegevens over Houthem over de periode 1830-1940 opgenomen. Deze gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van de voormalige gemeente Houthem.
 
1-1-2019
 
Cijfers en grafieken over Houthem-St. Gerlach
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Houthem-Sint Gerlach in de gemeente Valkenburg aan de Geul! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
 
zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

Gesponsorde advertenties
 
 


Geulhemmerweg 49
6325 PJ  Berg en Terblijt
Nederland
T +31 43 604 0449

Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     
 

 

 


Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nóch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nóch de privé sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!