Nederlandse vlag              Welkom op de homepage  van                 
Heemkundevereniging  Houthem-Sint Gerlach   

Klik op het logo voor een verklaring van dit kleurrijke logo van onze vereniging
e-mailadres

Bijgewerkt op 15 november 2017
Het is vandaag

 

     

Snelmenu
(enkele veel gebruikte menukeuzes)

bidprentjes   inwoners 1665   inwoners 1796   lijst pastoors..   Charles Eijck   verenigingsblad

Vind ons op Facebook en Twitter!

      
en ... reageer en discussieer mee

ARTIKELENBESTAND  

Op zoek naar gegevens over Houthem, Broekhem of Geulhem en omstreken?
Raadpleeg dan eens ons artikelenbestand met ruim 17.600 tijdschrift- en krantenartikelen.
Bijgewerkt tot juli 2017
 

Onze website is op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek opgenomen in de lijst van digitaal erfgoed.

zoekplaatjesOnze vereniging heeft inmiddels een grote verzameling foto's en ansichtkaarten.
Wij proberen - voor zover mogelijk - te achterhalen wie op de foto's staan en waar en wanneer ze gemaakt zijn. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Vandaar dat wij graag een beroep op u doen. Daarom treft u nu weer op de pagina
zoekplaatjes nieuwe foto's aan, waarover wij nadere informatie zoeken.

15-11-2017
Inhoudsopgave 't Sjtegelke nr. 48
Welke artikelen kun je verwachten in de decemberaflevering van ons verenigingsblad 't Sjtegelke?
Klik HIER voor de inhoudsopgave.

14-11-2017
Houthemse militairen in het leger van Napoleon
In hert leger van Napoleon dienden een 14-tal in Houthem geboren jongens/mannen. De persoonsgegevens zijn nader uitgewerkt in een overzicht. Dit overzicht is hier te downloaden.
9-11-2017

Bekijk de ruim 18 minuten durende uitzending van L1
Tijd voor Toen:
Kunstenaar Charles Eyck


9-11-2017
Plantwerkzaamheden diverse struiken langs nieuw fiets- voetpad
De werkgroep Groen van de Stichting Wij Houthem Sint Gerlach gaat op zaterdag 25 november diverse struiken aanplanten langs het 220 meter lange deel van het nieuwe fiets- voetpad te Houthem. Het Molenbroekvoetpad ligt naast het Belgisch Rijwielhuis tegenover Adelante.
De werkgroep rekent op hulp van de Houthemse bevolking.
Voor meer informatie: KLIK HIER
30-10-2017
Blijf op de hoogte van het nieuws in Houthem
Kijk op de maandkroniek van september 2017 en u bent weer op de hoogte van allerlei gebeurtenissen en activiteiten van Houthemse inwoners en verenigingen.
15-9-2017
Contributie 2018
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 28 maart j.l. is besloten de jaarcontributie van onze vereniging met ingang van 2018 te verhogen van € 12.- naar € 15,-.
3-6-2017
 
Een transcriptie van een correspondentieregister van de gemeente Houthem uit de jaren 1831 tot 1836, onderdeel van Inventarisnummer 31 uit het archief van de voormalige gemeente Houthem, kunt u nu op onze site vinden.
27-1-2017
 
Kaart Oostenrijkse Nederlanden (1764-1771)
Deze kaart bevat het hele grondgebied. Zoeken op plaatsnaam is mogelijk.

Klik op de kaart
17-12-2016
 
Wat gebeurde er in Houthem, Broekhem en Geulhem vijftig jaar geleden?
Overzicht van artikelen die in 1967 - 50 jaar geleden - verschenen zijn in het weekblad Het Land van Valkenburg.
5-11-2016
 - Nu op dvd beschikbaar -

In 2003 heeft Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach een videoband (VHS) uitgegeven met de titel ‘Houthem-St. Gerlach rond het jaar 2000’. De videoband laat het dorp zien in al haar aspecten: zoals inwoners, verenigingen, gebouwen, hobby's van inwoners, natuur en geschiedenis.

Op veler verzoek is de 4 uur durende film nu verkrijgbaar op dvd en afspeelbaar via dvd-speler op TV, laptop of PC.
De kosten bedragen 15 euro.

De dvd is verkrijgbaar bij Ger Sleijpen,Wethouder Schurgersstraat nr 2 te Broekhem Valkenburg,
en kan telefonisch (06-33135656) of per e-mail (gsleijpen@zonnet.nl) besteld en afgehaald worden.
Toezenden is ook mogelijk maar dan komen de portokosten erbij.


21-10-2016
 
Nieuwe namen van paden/wegen in Houthem en Geulhem
De straatnaamcommissie heeft in het gebied Ingendael en Geulhem een aantal namen voorgesteld voor fiets-/voetpaden en wegen. Deze namen zijn onlangs per Collegebesluit vastgesteld.
Het pad in Ingendael tussen de Joseph Corneli Allée en de Klaterstraat kreeg de naam
IJsvogelpad.
Geulhemmer Molenpad is de naam van het pad vanaf de Onderstestraat (tussen Belgisch Rijwielhuis en de Geulbrug) richting Molenbroekvoetpad (richting Geulhemermolen).
De door velen gebruikte weg van Vroenhof naar de groeve Curfs in Geulhem (ook wel Eigen weg genaamd) heet voortaan de
Groeve Curfsweg.
En tenslotte, het wandel-/trappenpad in de Curfsgroeve vanaf de Bronsdaelweg naar het Dellenbos kreeg de naam
Mergelpad.

15-9-2016
 
Unieke verzameling artikelen over Houthem e.o. nu online te raadplegen
Het opsporen, verzamelen en verwerken van kranten- en tijdschriftartikelen over Houthem, Broekhem en Geulhem door Fons Heijnens heeft een uniek bestand opgeleverd van vele duizenden artikelen. Sinds deze maand is dit bestand – het resultaat van zo’n 40 jaar verzamelen - voor iedereen te raadplegen op onze website en op www.archieven.nl.
In het bestand kan op elk woord gezocht worden. Vaak wordt de volledige tekst van een artikel weergegeven.

Een onmisbare bron voor iedereen die gegevens over Houthem c.a. zoekt.

31-8-2016
 
Voorkomen van Houthem op oude kaarten
Houthem en Sint Gerlach komen voor op een vijftigtal oude kaarten
(vanaf 1619 tot heden).
Bekijk de details op deze kaarten en let op de namen.

 Recent zijn 12 nieuw gevonden 17e eeuwse kaarten toegevoegd.

 

TIP
21-6-2016
 
Kadastrale kaarten 1811-1832 en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) van Houthem
De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen van Houthem zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Klik HIER voor het totaaloverzicht.

De OAT hoort bij het minuutplan (kadastrale kaart die de toestand van de percelen weergeeft) en geeft per perceelsnummer de naam van de eigenaar, diens beroep en woonplaats, alsmede de oppervlakte van het perceel, het gebruik (bebouwing, weiland, bos etc.) en de belastbare opbrengst.

oorspronkelijk aanwijzende tafels Voorbeeld


5-2-2016
 
Herinneringen ophalen aan de hand van foto's van Houthem
Zie onze Facebookpagina.

Reageer en discussieer mee.

Je hebt geen Facebookaccount nodig!


11-1-2016
 
Sinds kort is op www.online-begraafplaatsen.nl het kerkhof van Houthem toegevoegd.
Op deze site kun je zoeken op naam en vind je foto's van de grafstenen.

Via deze link kom je rechtstreeks op de betreffende pagina van Houthem terecht.
 
 

2-10-2015
 
Tijdreis over 200 jaar topografie
Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag.
Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld.

 

4-9-2015
 
Oude kaarten van het Ravensbos (16e eeuw)
Op de site van Cartesius.be, zijn o.a. twee kaarten van het Ravensbosch uit de 16e eeuw te vinden. De links naar de site om ze te bekijken en eventueel te bewerken, staan op onze site.

15-5-2015
 
Inwonerslijst/volkstelling 1796 Geulhem
Aan de hand van de volkstelling 1796 heeft John Knubben
de gegevens gecombineerd met informatie uit archieven van de schepenbank Berg en de parochie Berg. Daarnaast zijn ook gegevens uit het geboorte- en overlijdensregister opgenomen.
Met gegevens uit de publicatie 'In en om de Geulhemmergroeve' van de Stichting 'De Rotswoning' is een lijst samengesteld van blokbrekers.
 

13-3-2015
 
Foto's van Houthem in de Beeldbank Cultureel Erfgoed
In deze beeldbank zitten heel veel afbeeldingen die op Houthem betrekking hebben.

12-3-2015
 

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit een basisdataset (TOP10NL) en kaarten op verschillende schaalniveaus. De BRT is als open data kosteloos beschikbaar voor iedereen via PDOK (https://www.pdok.nl/). 

Bekijk de video op:  https://www.youtube.com/watch?v=okyKMPkSeBY


30-1-2015
 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) op een eenvoudige manier kosteloos inzien. U kunt de BAG Viewer direct starten. U hoeft niets te installeren. Er zit geen limiet op het aantal raadplegingen dat u mag doen. Er rust ook geen beperking op het gebruik van de gegevens.

21-10-2014
 
Namen van wegen ten noorden en zuiden van de autosnelweg aangepast
In 2012 zijn namen van diverse landwegen en voetpaden gewijzigd. Kijk op de kaart.

26-8-2014
 
Houthem 70 jaar geleden bevrijd

Op 17 september 2014 was het 70 jaar geleden dat Houthem door de Amerikanen werd bevrijd.

Ook onze Heemkundevereniging heeft stil gestaan bij de gebeurtenissen in de septemberdagen van 1944 met een (druk bezochte) lezing en een korte fotoreportage, gemaakt van foto's uit ons archief.
Klik op de foto om de fotoreportage te bekijken

              Kijk ook eens op: Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg

 
23-7-2014
 
Ook een stukje historie! Hoe zag onze website er op een bepaald moment vroeger uit?
Klik hier en selecteer een jaar en datum.

Beeld van website op 14 augustus 2003


4-5-2014
 
Index op "Oet vreuger jaore"van H.W.A. Lemmerling
In de jaren 1978 - 1985 verschenen een tiental boekjes van de hand van Alois Lemmerling met allerlei artikeltjes, foto's en door hem gemaakte tekeningen over het volksleven en de volkscultuur in en om het mergelland. Alois Lemmerling, geboortig uit Cadier en Keer, was destijds hoofd van de Plantsoenendienst van de gemeente Valkenburg-Houthem. Hij stond aan de wieg van de kasteeltuin in Oud-Valkenburg, waarvoor hij het ontwerp maakte.
Fons Heijnens maakte een inhoudsopgave/index van deze 10-delige serie, die u hier kunt downloaden.

23-2-2014
 
Verslagen van de kerkvisitaties
Sinds kort staan op de website van het bisdom de verslagen van de kerkvisitaties (inspecties) in het oude bisdom Roermond (1559-1801). De in het Latijn opgestelde verslagen zijn vertaald en getranscribeerd. Zoeken op Houthem levert een schat aan informatie op over de deze periode.
23-4-2012
 
Vreemd plaatsnaambord

Strabeek is een buurtschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Vroeger maakte het - net als Vroenhof, St. Gerlach en Houthemmerberg - deel uit van de voormalige gemeente Houthem, later Valkenburg-Houthem.

Maar waarom staat hier Houthem-St.Gerlach (de naam van de stationshalte) onder Strabeek?


 13-5-2010
 
De telefoongids van Valkenburg (en Houthem) van 1950 geeft niet alleen informatie over telefoonnummers, zoals op de 3 pagina's tellende kopie te zien is.
17-4-2010
 
Een overzicht van proosten, priorinnen en kapelaans (tevens benificianten) van het adellijk Norbertinessen-klooster St. Gerlach is op deze website opgenomen.
28-4-2008

 
  Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 of 1943 zijn pasfoto's gemaakt van alle personen boven de vijftien jaar, die van de bezetter een persoonsbewijs moesten hebben c.q. moesten aanschaffen.
In Valkenburg heeft de Valkenburgse fotograaf Frans Hoffman honderden pasfoto's gemaakt. Wij hebben deze foto's uit de privé-collectie van zijn zoon Hans op deze website gezet, in de hoop dat u ons aan namen kunt helpen.
Herkent u een of meerdere personen dan verzoeken wij u het nummer van de foto en de naam aan ons door te geven.
N.B. Gebruik Internet Explorer.

30-9-2007
 
Lijst van de Huisnummering bij gelegenheid van de 9e tienjarige Algemeene Volkstelling (1909)
[Gemeentearchief Houthem inv.nr 920]
 

12-2-2007
 
Onze vereniging heeft onlangs, dank zij het intensieve uitzoekwerk van ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk, de beschikking gekregen over concordantietabellen van de huizenvernummeringen van woonhuizen in de voormalige gemeenten Houthem, Oud-Valkenburg [Sibbe en IJzeren] en Schin op Geul, na de annexatie door de gemeente Valkenburg in 1940. Een exemplaar van deze tabellen is - na afspraak - in ons verenigingslokaal te raadplegen.
TIP
13-12--2005
Lijst van monialen in het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach te Houthem, circa 1202-1600.
10-9-2005 Uit de publicatie Houthem in cijfers zijn alle tabellensets met statistische gegevens over Houthem over de periode 1830-1940 opgenomen. Deze gegevens over een periode van meer dan 100 jaar, geven een beeld van de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen van de voormalige gemeente Houthem.
TIP
14-06-2004

webiste parochie St. Gerlach HouthemDe parochie heeft sinds kort ook een eigen website.

Kijk hiervoor op www.st-gerlach.nl  


Gesponsorde advertenties
   


Geulhemmerweg 49
6325 PJ  Berg en Terblijt
Nederland
T +31 43 604 0449

Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen
Uitspanning de Nachtegaal, Gemeentebroek 6, 6231 RV Meerssen

Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg
Taverne / speeltuin 't Koetshoes, Oosterweg 42, 6301 PX Valkenburg

 

 

 

 

 

 

 

Bed & Breakfast De Ruiter (+31) (0)43-6040318

www.moveo.nl 

043-604 11 46
Voor kortdurende oplossingsgerichte begeleidingen

Sport- en Ontspanningsmassage & Lymphemassage Marij Lodewick Castermans Strabeek 33

     


Gasterij K
oningswinkelhof
Plenkertstraat 59  6301 GL Valkenburg
tel. 043-6011485
www.gasterijkoningswinkelhof.nl

 

LID WORDEN?

Als u lid wilt worden van onze vereniging,
dan kunt u hier klikken

voor meer informatie.

 

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     

Adverteren op deze site? Stuur een e-mailtje.

     
 Onderstaande bedrijven zijn sponsor van ons verenigingsblad 't Sjtegelke:

Air-vision.nl
John Dummer fotografie
St. Gerlach 2 Houthem

Belgisch Rijwielhuis
Onderstestraat 72/74 Houthem

Bouwbedrijf L. v.d. Ven bv
Erpseweg 3 Veghel

Café Victor/Sporthal de Bosdries
Valkenburgerstraat 115 Berg en Terblijt

EMJE hairstyling
Vroenhof 72 Houthem
Frissen Groen Techniek
Frissen Intern Transport
De Valkenberg 15 Valkenburg aan de Geul

Hotel Lahaye
Sint Gerlach 5 Houthem

Jacqui Goud en Zilver Atelier
Valkenburg
043-6042142
06-29292617
www.jacqui-goudzilver.com

Service Stations Gebr. Frissen bv
Vroenhof 84 Houthem

Logopediepraktijk logolingua
Daniëlla Stassen
Wilhelminalaan 53 6301 GH Valkenburg
043-604 36 69 www.logolingua.nl

Uitspanning de Nachtegaal
Gemeentebroek 6 Meerssen

Fotostudio A.B.
Onder aan de Cauberg - Valkenburg
043-6016580 www.fotostudioab.nl
 

Sport- en ontspanningsmassage
Marij Lodewick, Strabeek 33 Houthem
tel. 043-604 04 69

Taverne / Speeltuin ’t Koetshoes
Oosterweg 42 Valkenburg
043-601 38 45

René Curfs Montage
Onderstestraat 70 Houthem

Italia Uno – ristorante –pizzeria –lunchroom
Bunderstraat 7 Meerssen
043-850 10 43


 

Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach krijgt haar inkomsten niet alleen uit contributies, verkoop van boeken, verenigingsblad, sponsoring, advertenties in ’t Sjtegelke en op onze website en uit gemeentelijke subsidie, maar ook uit al dan niet periodieke donaties/giften.

Uiteraard waardeert onze vereniging ten zeerste iedere donatie, ongeacht de grootte van het bedrag.


Copyright foto's
Van diverse foto's op deze site, is de maker bij onze vereniging niet bekend. Het is nóch onze bedoeling het eventuele auteursrecht, nóch de privé sfeer op enigerlei wijze te schenden. U wordt verzocht een mogelijk ongeoorloofde publicatie ervan op onze website bij ons kenbaar te maken, zodat een en ander kan worden hersteld.
 

 Deze site is een initiatief van Fons Heijnens 
  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach 1999-

Geen menu? Klik hier!