Gevelstenen in Houthem en Geulhem : Strabeek 5


Gevelstenen in Houthem en Geulhem (13) :
Strabeek 5

John Odekerken

Volgens het in de top van de noordgevel aangebrachte jaartal 1691, zou het mergelstenen huis op de T-splitsing van de Beekstraat met Strabeek momenteel meer dan driehonderd jaar oud zijn. Zeker is, dat het een van de laatste authentieke huisjes is, welke op oude dorpsfoto’s zichtbaar aan de rand van de straat lagen. In de top van de zuidgevel bevindt zich bovendien nog een van de weinige mergelstenen zonne-wijzers, welke echter pas in 1987 werd aangebracht.

De precieze eerste bewoner, danwel de bouwmeester van het huis te Strabeek, is niet meer te achterhalen, maar waar-schijnlijk heeft de oude Houthemse mergelwerkersfamilie Kleuters zijn wortels in dit huis: 

1.   Hendrik Cleuters /Kluters (†1713) huwde ca. 1653 Catharina Pirong(hs) (†1673).

Hun kinderen waren:
-
    Maria Cleuters, geboren op 7 juni 1654 te Houthem
-
    Mechtildis Cleuters, geboren op 1 januari 1656 te Houthem
-
    Joannes Cleuters, geboren op 30 september 1657 te Houthem  (volgt 2)
-
    Cornelia Cleuters, geboren op 14 maart 1660 te Houthem
-
    Lambertus Cleuters, geboren op 24 december 1662 te Houthem
-
    Henricus Cleuters, geboren op 20 juni 1665 te Houthem
 

2.   Joannes Cluters huwde op 11 februari 1685 te Houthem Anna van der Schuijren.

Hun kinderen waren:
-
    Henricus Cluters, geboren op 22 april 1689 te Houthem (jong overleden?)
-
    Hendericus Cluters, geboren op 19 maart 1691 te Houthem  (volgt 3)
 

3.   Hendrik Cleuters (*1691-†1752) huwde ca. 1733 Margaretha Beucken (†1767).

Hun kinderen waren:
-
   
Wilhelmus Cleuters, geboren op 30 augustus 1734 te Houthem  (volgt 4)
-
    Anna Maria Kleuters
-
    Maria Helena Cleuters, geboren op 13 december 1739 te Houthem (huwde Michael van der Scheuren, de latere eigenaar van hoeve “de Bol”  zie Sjtegelke nr. 18)

4.   Willem Kleuters huwde op 6 november 1763 te Houthem Anna Catharina Liedekercken

Hun kinderen waren o.a.:
-
    Jan Joseph Kleuters, geboren in 1768 te Houthem  (volgt 5)
-
    ?

5.   Jan Joseph Kleuters, landbouwer uit Houthem (*1768-†1837) huwde ca. 1810 (1) Maria Helena Ro(u)beers (*1773): dr. v. Joseph Robeers (†1781) en Ida van der Schuren (*1739) en huwde ca. 1815 (2) Maria Catharina Limpens (*17..-†1806)

    Hun kinderen waren o.a.:
-
    Agnes Kleuters, geboren op 7 oktober 1816 te Houthem  (volgt 6)
 

6.   Pieter Mulleners, gedoopt 26 februari 1811 te Oud-Valkenburg, als zoon van Pieter Mulleners en Maria Elisabeth van Wissen. Hij huwde op 4 februari 1841 te Houthem Agnes Kleuters (*1816- †18. .). Pieter was herder te Houthem en kocht het huis, erf en tuin te Strabeek na zijn huwelijk, rond 1843.  

7.   Franciscus Hubertus (Hub) Thewissen (*1839-†1916), dagloner/landbouwer te Houthem, huwde Maria Catharina Mu(y)lkens (*1843-†1917) en koopt middels notariŽle akte op 23 augustus 1885 het huis, erf en tuin te Strabeek (groot 3 aren) voor  fl. 410,- van de erflaters:

-   Leonard Mulleners (landbouwer te Scharn)
-
   
Pieter Mulleners (werkman / dagloner / herder te Houthem)  (zie 6)
-
    Catharina Mulleners gehuwd met Joseph Beckers (werkman te Herstal-B.).

In 1902 koopt Hub Thewissen nog een strook grond (82 m≤) langs de westzijde van het huis voor fl. 82,- van Joannes van de Weijer (kuiper) en Anna Maria Vaessen. Tevens wordt in 1902 rondom het oorspronkelijke vakwerkhuis een mergelstenen buitenmuur gemetseld.

Kinderen van het echtpaar Thewissen-Muylkens waren:

-   Hub Thewissen (metselaar/aannemer) huwde in 1913 Gertruda Besselink; zij woonden tot 1917 samen met de ouders Thewissen-Muylkens in het bewuste huisje
-
   
August (Guus) Thewissen (metselaar/aannemer) huwde Hubertina Savelberg
-
    Hubertina (Tina) Thewissen  (volgt 8)
-
   
Maria Thewissen huwde Hubert Bour (herbergier/-loodgieter te Heerlen). 

Strabeek 5

8.   Wilhelmus Johannes Besselink (oud-opperwacht-meester der marechaussee) huwde Anna Maria Hubertina Thewissen en verkreeg in 1917 het huis, erf en tuin (3 aren en 82 centiaren) d.m.v. erfkoop voor fl. 2.000,- van zijn schoonbroers en -zus.

Hun kinderen waren:
-
   
Leida Besselink tr. Joseph Schreitel (Oostenrijker)
-
    Maria Besselink tr. Pierre Theunissen
-
    Joke Besselink (op 14-jarige leeftijd overleden a.g.v. epileptische aanvallen).
 

De familie Besselink-Thewissen heeft er echter nooit gewoond, zij verhuurden het huis direct aan Sjo Reintjens, geb. 16 maart 1885 te Houthem, werkman bij de Staatsmijnen en dagloner op boerderij Hermans te Strabeek, overl. 21 februari 1965 te Houthem. Hij huwde ca. 1916 Anna Hubertina Paulissen (*1891-†1973) uit Schimmert.

Hun kinderen (4 jongens en 4 meisjes) waren:
-
    Lenie Reintjens (*1917) tr. Theo Jancken † te Limmel
-
    Bert Reintjens (*1919) tr. Hendrika Theelen uit Brabant; woont te Hoensbroek
-
    Marie Reintjens (*1922) tr. “Amerikaan“ †  in AustraliŽ; tr. Tom Stokman “Rotterdammer” †;  tr. Jef RŰwe uit Miami (AustraliŽ) †
-
    Lies Reintjens (*1925) tr. Joep Martens (*1925-†1990) woont in Broekhem
-
    Jan Reintjens (*1926-†2003) tr. Nel Huybrechts (gescheiden); Jan was een oud-IndiŽganger
-
    Annie Reintjens (*1926) tr. Piet Vleugels (†1975), mijnwerker uit Rothem, woont in Schaesberg; Annie was een tweelingzus van Jan
-
    Jo Reintjens (*1928-†2001)‡ broeder Quirinus (Broeders van de Heilige Joseph)
-
    Gerlach Reintjens (*1932) tr. Tonnie Martens (zus v. Joep; dr. v. veldwachter Giel/Wilhelm Martens uit Schimmert).
 

9. Vader Petrus Antonius Guillaume (Giel) Knops, monteur, geboren te Houthem 10 september 1910, huwde de Klimmense Maria Josephina Wiertz (*1912-†1972) en kocht huis, erf en tuin te Strabeek (3 aren en 82 centiaren) van W.J. Besselink in het jaar 1952 voor fl. 3.900,-. Tegelijkertijd kocht diens zus(?) Johanna Frederika Knops, serveerster, geboren te Houthem 5 oktober 1929, een tuin aan de “Straterbeekscheweg” groot 15 aren en 65 centiaren voor fl. 500,-

De kinderen Knops-Wiertz waren:
-
    Lei Knops, geb. 30 juli 1935 te Heerlen, gescheiden van J.M. Mulder  (volgt 10)
-
    Frans Knops, geb. 20 april 1939 te Hulsberg, gemeenteambtenaar,  gehuwd met Petronella (Nel) de Wild
-
    Giel Knops, geb. 31 oktober 1943 te Houthem, machinist, gehuwd met Mien Horne
-
    Fritz Knops, geb. 22 oktober 1944 te Houthem, gemeenteambtenaar, gehuwd met Rita Bezooijen
-
    Annie Knops, geb. 22 december 1950 te Heerlen, gehuwd met Arnold Moors.
 

10. Na het overlijden van zijn vader Giel Knops, op 13 december 1985 te Houthem, kocht zoon Lei Knops het huis met bijhorigheden. Vervolgens voerde hij in 1987 een grootscheepse restauratie uit waarbij de voorgevel 1.20 m terug werd geplaatst i.v.m. het verzoek van de gemeente om een trottoir te kunnen aanleggen. Hieruit blijkt dat de voorgevel destijds inderdaad bijna in de doorgaande weg van Strabeek naar Broekhem lag (zie foto). Tijdens de restauratiewerkzaamheden bleek dat het oorspronkelijke vakwerk in de binnenmuren nog aanwezig was. De nog goede mergelblokken, die oorspronkelijk 30 cm. dik waren, werden middendoor gezaagd en gebruikt om de nieuwe buitenmuur mee op te metselen. De binnenmuren werden geheel opnieuw opgetrokken uit baksteen. Lei Knops verrichtte de restauratiewerkzaamheden grotendeels zelf.

Bronnen:
 

- Huisarchief Knops: Lei Knops was een van de twee prijswinnaars van de Ch. Eijck-puzzel in februari 2003. Zodoende zijn de contacten met de heemkundevereniging ontstaan en mocht ik putten uit diverse notariŽle akten die zich bevinden in het huisarchief van de familie Knops. Alsnog onze dank hiervoor.
- Geulrand 1987 nr. 20 pagina 50
- Echo’s Houthems verleden pagina 99-100 en pagina 131
- Doop-, trouw-, en begraafregisters Houthem (1600-1800)
- Bidprentjesverzameling Heemkundevereniging Houthem-St.Gerlach

 


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2003) nr 20, p. 19-23


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!