Restauratie St. Gerlachuskerk Houthem


Op 21 november 2003 heeft de oplevering plaatsgevonden van alle onderdelen van de restauratie van het exterieur van de St. Gerlachuskerk. De glazenier, de dakdekker en de aannemer hebben prima werk geleverd. Woensdag 12 november is het kruis gezegend, dat inmiddels weer boven op de nok staat. De restauratie is goed verlopen. Er zijn nogal was ongemakken geweest in het kerkgebouw, vooral tijdens het vernieuwen van de ramen.

Nu staan de betrokken partijen voor het grote karwei, nI. de restauratie van het interieur van de kerk. De 5.000 ijzeren schroeven, waarmee het plafond in de jaren ‘70 is vastgezet, worden vervangen, omdat de even zovele roestvlekken het plafond ontsieren. Bovendien krijgt het plafond een grote poetsbeurt. Studies en onderzoek hebben aangetoond dat in het begin van de 19e eeuw het stucwerk van het plafond is losgeraakt. In 1898 werd het vernieuwde stucwerk van nieuwe schilderingen voorzien door een zekere Hermans. Hij heeft simpelweg een aantal hemelse figuren aangebracht, die qua stijl en concept geen enkele affiniteit hebben met de beschilderingen door Johan Adam Schöpf. Zij staan als verloren in de ruimte van het plafond dat oorspronkelijk het hoogtepunt en sluitstuk van het barokke concept van Schöpf weergaf en dat culmineerde in de verheerlijking van St. Gerlach. Bovendien is ook de inrichting van de kerk in de loop der jaren gewijzigd, waardoor de relieken van St. Gerlach niet meer op de oorspronkelijke plaats staan. Op een aquarel van Ph. Van Gulpen (1841) heeft de tombe van St. Gerlach nog zijn centrale plaats en functie in de ruimte van de kerk. Ook bestond er nog een eenheid tussen het gebeente van St. Gerlach en zijn tombe. Sinds 1933 staat de tombe “ingepakt” tussen de bankenrijen, terwijl de reliekschrijn van het gebeente op drift is geraakt. Bekeken zal worden of ook hiervoor een oplossing kan worden gevonden.
Interieur van de kerk vóór de restauratie van het plafond in 2004

Deze geplande restauratie van het interieur van de kerk heeft uiteraard ingrijpende gevolgen voor het gebruik van de kerk in de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de voortgang van het werk te bespoedigen en de kosten niet te laten oplopen, zal de kerk tijdens de restauratieperiode (19 januari tot aan de bouwvakvakantie) gesloten zijn.
Er worden in die periode dus geen vieringen in de kerk gehouden.
 
 

 

 
Dus geen Eucharistievieringen, geen uitvaartdiensten, geen huwelijkssluitingen. Voor de viering van de 1e communie (1e zondag mei) is met de betreffende ouders overlegd dat tijdig bekeken zal worden hoe de situatie in de kerk dan is en naar omstandigheden zal dan gehandeld worden.

Tijdens de vorige restauratie, in de jaren ‘70, is de kerk gedurende een bepaalde periode ook niet gebruikt voor de diensten; toen is uitgeweken naar de Holle Eik. Mede ingegeven door het clusteringsproces, wordt gedacht aan de volgende oplossing, die noodzakelijk is omdat er steeds minder priesters beschikbaar zijn:
- op zaterdagavond wordt de H. Mis in de dagkapel gevierd
- op zondagmorgen wordt de hoogmis om 11.00 uur in de kerk van Broekhem gevierd, samen met de parochianen van Broekhem
- uitvaarten en eventuele huwelijksvieringen zullen in de kerk van Broekhem plaats hebben.

De kerkelijke zangkoren van Broekhem en Houthem overleggen momenteel hoe zij het beste op die situatie kunnen inspelen.
Het vervoersprobleem overweegt het kerkbestuur op te lossen door voor de zondagse hoogmis in Broekhem een busje te laten rijden van de kerk in Houthem naar Broekhem v.v.. Zo hoeven er voor de mensen van Houthem die geen vervoer hebben, geen onoverkomelijke problemen te ontstaan. Het kerkbestuur realiseert zich terdege dat deze situatie de nodige ongemakken met zich meebrengt., maar eigenlijk is er in deze tijd, geen beter alternatief.
Op dit moment kan nog niet gezegd worden op welke dag de werkzaamheden gaan beginnen en wanneer ze beëindigd zullen zijn en de kerk dus weer geheel en mooier, weer beschikbaar komt. Reden hiervan is het onderzoek naar: “hoe het in het plafond ontstane gat te dichten?” Gebleken is dat het stucwerk van het hele plafond erg korrelig is geworden en weinig consistentie heeft. Er moet dus iets gedaan worden om de stevigheid van dat stucwerk veilig te stellen. Daarover loopt nu een studie door deskundigen.
Begin januari komen in de Capittelskamer alle belanghebbenden samen om bevindingen uit te wisselen en conclusies te trekken. Hopelijk kan dan, of niet lang daarna, een tijdschema voor de werkzaamheden opgesteld worden.   

De opknapbeurt kost ongeveer 400.000 euro.

 

Voor meer en recentere informatie zie:
www.st-gerlach.nll


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!