Publicaties van onze leden


Nieuw boek


IGNATIUSCOLLEGE BOSLUST : IMPOSANTE BOUWVAL MET EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS

Na enkele tientallen jaren acquisitie en onderzoek en 3 jaren schrijven heeft ons lid Jef Boosten in mei 2022 dit boek uitgegeven.
In dit boek wordt de bijzondere geschiedenis van dit imposante gebouw aan de Kloosterweg in Valkenburg beschreven, vanaf de bouw door de jezuïeten in 1893-94 tot heden.
Veel instanties en de daarbij behorende bewoners hebben in de loop van de jaren van dit gebouw gebruik gemaakt met allemaal hun eigen interessante geschiedenis.

Dit waren na de jezuÏeten, de SS Reichsschule voor jongens, het 91e Evacuation Hospital van de Amerikaanse bevrijders, opvang voor repatrianten, interneringskamp voor politieke delinquenten, zusters Franciscanessen van de H. Jozef en de stichting SABO van de Maharishi Yogi. In 2001 was een grote brand in de linkervleugel van het gebouw. Er waren vele jaren van leegstand en weinig tot geen onderhoud met alle gevolgen van dien.

Het boek is vervaardigd met een hardcover, het omvat 175 pagina’s tekst en is voorzien van veel (historische) foto’s.

Het is verkrijgbaar bij de auteur:
Jef Boosten
Seringenstraat 48
6301 XE Valkenburg a/d Geul
043-6015382/06-55912255
jef.m.boosten@home.nl
Prijs € 24,95 (
excl. verzendkosten)


GANG NAAR HET VERLEDEN, 2e druk verschenen in 2021. Prijs: 18 euro
Jef Knols (1924-2011) is geboren en getogen in Houthem. Zijn jeugd speelde zich af rond de Onderstestraat, tegenover de kerk. In de 'Gang naar het verleden' verhaalt hij over de tijd van toen, hard werken zonder luxe, over de mensen in de buurt, zijn familie en de kleurrijke figuren die hij in de loop der tijd heeft leren kennen.

Na een korte tijd werkzaam te zijn geweest bij de gemeente Valkenburg, koos hij voor een meer uitdagende baan, als bedrijfsleider bij Klant's dierentuin en dressuurschool. De dressuurschool was uniek in zijn soort met een diervriendelijke trainingsmethode en heeft talrijke dompteurs opgeleid, die daarna wereldwijd in circussen optraden. Het personeel van de dierentuin was van divers allooi en stond in Valkenburg bekend als de zigeuners van de Cauberg. Helaas moest de dierentuin, die uit 1947 stamt, de poorten begin jaren zeventig sluiten. Het leven in de dierentuin annex dressuurschool en de mensen die er werkten, beschrijft hij uitgebreid in dit boek.

 

Voor meer informatie:

https://www.bravenewbooks.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/595964/s/gang-naar-het-verleden-249117-www-bravenewbooks-nl/


Op 16 december 2013 verscheen een nieuwe publicatie van de Veldeke-krink-Valkeberg, samengesteld door ons lid Els Diederen:
'Valkebergs', besjrieving van 't Valkebergs binne de Limburgse sjtreektaal.
’n Twiètalig (Valkebergs-Nederlands) beukske, woa-in neve ’t centraal-Valkebergs ouch de klein versjille mèt ‘t Suubs, Bergs, Houtems, Sjins en Hölsbergs aan de orde kómme.

  In ‘t beukske Valkebergs kump ouch o.a ‘t Houtems aan bod mèt ‘n aafbeelding drin van ‘t Houtems laesplenkske (es kleurplaat), oetgegaeve door Zij-actief in Houtem in 2011.

’t Beukske haet 80 pagina’s mèt es inhoud: de 20 kènmerke woa-in ’t Valkebergs aafwiek van de sjtandaardtaal; de sjpelling; Limburgstalig idioom; typische Valkebergse veur- en achtername, de drie leesplenkskes, kingerversjkes, de platte dörps- en buurtname en Valkebergse literatuur. Veldeke-krink-Valkeberg houp dat luuj ’t goon leze um hun eige taal beter te doorzeen of um bie twiefel zake in op te zeuke. Me kènt ’t ouch gebruke es hölp bie ’t sjrieve in ’t plat. Op de kleurige kaf sjteit ’n vernuujde oetgaaf van ’t Vallekebergs leesplenkske van 30 jaor geleje!.

Zie: http://members.home.nl/els.diederen/nuuj.html

‘t Beukske ies te kriege in de Valkebergse bookhandel veur de pries van € 7.95


Codenaam Seehahn

Geschiedenis van de Duitse onderaardse oorlogs-fabrieken in Valkenburg a/d Geul

Dit najaar verschijnt van de hand van historicus Jacquo Silvertant een nieuw boek over de onderaardse oorlogs-fabrieken die de Duitsers in 1944 in het Geuldal bouwden. Het toneel waarop de inhoud van het verhaal zich afspeelt, ligt inmiddels alweer ruim 67 jaar achter ons en de ooggetuigen van die donkere periode uit onze recente geschiedenis ontvallen ons langzaam maar zeker. Het verhaal dat zij vertelden is echter waardevol genoeg om te worden bewaard en overgedragen op volgende generaties. Het Valkenburg tijdens de bezettingsjaren was een ander Valkenburg dan tegenwoordig. Een verdeelde gemeenschap die balanceerde op het snijvlak van gelaten onderwerping en collaboratie met de Duitse bezetter. Voor de Duitsers was Valkenburg en omgeving een idyllisch oord dat buiten zijn toeristische infrastructuur ook vele andere voordelen bood voor het verwezenlijken van de Duitse oorlogsplannen. Eén van die plannen betrof het bouwen van grote oorlogs-fabrieken in de aanwezige mergelgroeven. De overblijfselen ervan zijn veelal onbekend, onzichtbaar voor de achteloze voorbijganger en vooral ook onbemind als relicten uit een tijd waaraan de meeste mensen niet graag herinnerd worden. Toch maken ze deel uit van ons collectieve geheugen en hun verhaal is belangrijk genoeg om te worden verteld en gedocumenteerd. Zo is het boek ook opgebouwd. Aan de ene kant is er het historisch verhaal en andere kant zijn er de beelden. Niet alleen maar beelden van toen, maar ook beelden die ook nu nog in het straatbeeld of landschap kunnen worden waargenomen. Het zijn de plaatsen uit het verleden waaraan men vaak voorbij loopt zonder zich bewust te zijn van wat er zich heeft afgespeeld. Op zulke plaatsen krijgt men even contact met hetgeen onze voorvaders hebben meegemaakt of hebben moeten doorstaan.

 

Het boek is opgebouwd uit teksten die het historisch verhaal vertellen en die vooral ook de menselijke achtergronden ervan beschrijven. Naast de teksten bestaat de helft van het boek uit uniek fotomateriaal, waarbij de plaatsen van toen ook in het nu worden bezocht. In Houthem, Geulhem en Valkenburg speelde zich 67 jaar geleden wereldgeschiedenis af en slechts weinigen kennen de ware toedracht rond bijvoorbeeld de bunkers die nog steeds te zien zijn in het Geuldal tussen Geulhem en Meerssen en op het Rotspark in Valkenburg. Het rijk geïllustreerde boek is een goed voorbeeld van hoe met een combinatie van beelden en historisch bronnenmateriaal lokale geschiedenis weer tot leven wordt geroepen.

U kunt nu met korting voorinschrijven op dit bijzondere boek. Wanneer men vóór 1 november 2011 bestelt kost het boek EUR 17,95 (excl. verzendkosten) in plaats van EUR 22,50. Het boek is luxe uitgevoerd in full-colour en beslaat 96 pagina’s. Bestellen kan via e-mail: silvertant.erfgoedprojecten@gmail.com onder vermelding van "Codenaam Seehahn".

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen met de auteur Jacquo Silvertant via: silvertant@gmail.com


"Smaak van toen"


Van ons lid Lidy Mulders, die aan de Putweg in Houthem opgroeide, verscheen in maart 2010 een kookboek met de titel "Smaak van toen".
Momentopnames, verhaaltjes uit haar jeugd in Houthem-St. Gerlach met daaraan gekoppeld oude recepten van vroeger thuis en van nu, zijn gelardeerd met authentieke foto's die haar vader, Leo Mulders, toentertijd gemaakt heeft.


Het boek kost € 17.95 excl. € 2,20 verzendkosten.

  Zij schrijft: "Koken en eten hebben een belangrijke plaats in mijn leven en zullen dat ook altijd blijven doen. Het werd me met de paplepel ingegoten. Mijn oma bestierde rond de voorlaatste eeuwwisseling een restaurant in Zandvoort. Rond 1920 verhuisde ze naar Maastricht en later naar Meersen. Ze had een café in Vroenhof, opa had een inkomen als kleermaker. Veel later woonde ze regelmatig bij ons in. Ons gezin woonde in Houthem St. Gerlach.
Als kind werd ik getrakteerd op mosselen, konijn, tong, kalfskroketten en huzarensalades. De zoete zaligheden waren meer een specialiteit van mijn moeder zoals de bitterkoekjespudding, de nieuwjaarswafeltjes en uiteraard Limburgse vlaaien. Mijn vader maakte heerlijke soepen, katerontbijten, zalige zalm en koude kip voor onderweg naar het zuiden aan het begin van een vakantie.

Oude gerechten roepen herinneringen op; de kermis in het dorp, de eerste heilige communie, verjaardagen, familie-bezoek, avonturen met vriendjes en vriendinnetjes. Gerechten die de moeite waard zijn om doorgegeven te worden. Niet omdat ze zo speciaal zijn maar omdat de herinnering dierbaar en het eten eerlijk en erg lekker is.
"

100 jaar voetbalhistorie

Op zondag 12 september 2009, bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen 2009/2010, verscheen het jubileumboek van v.v. IASON.

100 jaar voetbalhistorie in Houthem-Sint Gerlach 1909-2009
is geschreven door Charles en John Odekerken, telt 128 pagina's en is uitgegeven door v.v. IASON i.s.m. onze heemkundevereniging.

De historie van de 100-jarige voetbalsport in Houthem wordt in dit boek beschreven vanaf de in 1909 opgerichte Houthemse Bal Club (H.B.C.) tot de R.K.V.V. IASON vanaf 1918. Daarna krijgt het fluctuerende bestaan van het Houthemse voetbal pas na de Tweede Wereldoorlog meer stabiliteit. Vanaf 1944 is de VV IASON dan ook zonder onderbreking tot 2009 blijven bestaan

 

Alle wetenswaardigheden rondom het 100-jarige bestaan van de Houthemse voetbalsport, de ligging van de sportvelden, de hoogte- en dieptepunten van de senioren- en junioren-elftallen en allerlei andere historische wetenswaardigheden zijn middels dit herdenkingsboekwerk (met veel foto’s) gepubliceerd.

De verkoopprijs bedraagt € 12,50 (excl. verzendkosten). U kunt het boek bestellen via email bij het IASON-secretariaat.

Tv-Valkenburg was bij de presentatie op 12 september aanwezig.foto: Ger Sleijpen


Op 8 mei 2009 verscheen het boek:

Prehistorische en Romeinse vondsten in en rondom Ulestraten, gemeente Meerssen / Jim Pepels. Houthem, 2009. - 64 p.

De prijs van het boek bedraagt 15 euro.

Dit boek is geschreven door ons lid Jim Pepels. Het is uniek, omdat nooit eerder op een toegankelijke manier gepubliceerd is over de meeste archeologische vondsten die belicht worden. Al deze archeologische vondsten zijn door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) erkend. In dit boek worden ze door foto’s en beschrijvingen aan het publiek bekend gemaakt.
Het boek is vooral ook uniek, omdat hierin voor het eerst een overzicht wordt gegeven van wat nu bekend is van de oudste geschiedenis van Ulestraten en omgeving.

Het boek is bijzonder interessant voor de mensen van Ulestraten, maar ook voor de overige inwoners van de gemeente Meerssen en omringende gemeenten Beek en Valkenburg.

  In het algemeen: voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Zuid-Limburg. Ook voor de kenner zal dit boek een schat aan gegevens herbergen en bij kunnen dragen aan verdere studie en/of onderzoek.

Het boek telt 64 pagina’s (formaat 210 bij 260 mm), heeft een duidelijk leesbaar lettertype en is mooi en overzichtelijk vormgegeven. In vlot leesbare stijl geschreven, met inhoudsopgave, literatuurlijst, overzicht van tijdperken en voor- en nawoord van deskundigen (o.m. een professioneel archeoloog). Hoogwaardig papier, genaaid en gebrocheerd, met stevige kaft van glans laminaat. Offset gedrukt (fullcolour), met 68 foto’s van vondsten, landschappen in Ulestraten en zo meer.


Er is een beperkte oplage!

Gang naar het verleden

Gang naar het verleden / door Jef Knols.
Houthem, 2009. - 219 p.

Het boek  verscheen op 16 april 2009 tijdens een presentatie op het gemeentehuis.

 

In zijn boek beschrijft JefKnols zijn belevenissen tijdens zijn jeugdjaren in Houthem en Puth, wijdt hij aandacht aan het landgoed Holswick in het Ravensbos en haar bewoners, het toerisme in Houthem, Geulhem en Valkenburg en geeft hij een uitgebreid overzicht van de opkomst en neergang van Klant’s dierentuin en dressuurschool in Valkenburg, waarvan hij bedrijfsleider was.
Alle dompteurs/dresseurs komen in het tweede deel van het boek uitgebreid met diverse foto's aan de orde.

De verkoopprijs bedraagt € 16, excl. verzendkosten.

U kunt dit boek bestellen via e-mail.
(vermeld naam, adres en woonplaats).
Het is ook verkrijgbaar bij Jef Knols (tel. 06 52124847)
en het Museum Land van Valkenburg.
Grotestraat Centrum 31 Postbus 189 6300 AD Valkenburg aan de Geul 043 601 63 94 info@museumlandvanvalkenburg.nl


"7000 jaar terug, de eerste boeren in Kelmond".
Dvd van Jim Pepels en Vincent Frenken
Uitgeg. Houthem, 2008

Achtergrondinformatie

In 1998 ontdekte amateur archeoloog Jim Pepels 7000 jaar oude vondsten op het Beekerveld, bij het gehucht Kelmond, gemeente Beek. Hij heeft deze vondsten gemeld bij de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten). Dit resulteerde uiteindelijk in een archeologisch onderzoek in 2005.

Jim Pepels realiseerde in samenwerking met cineast Vincent Frenken, ondersteund door de Stichting In onsen Lande van Valckenborgh, een documentaire over de Bandkeramische-cultuur en de vindplaats in het Beekerveld.

Stichting In onsen Lande van Valckenborgh houdt zich bezig met cultuurhistorisch en lokaal archeologisch onderzoek in en rondom Valkenburg. (Kelmond en Beek hoorden in de middeleeuwen tot ‘de landen van Valckenborgh’.) De stichting wordt gesubsidieerd door Gemeente Valkenburg aan de Geul en beheert in Valkenburg zelf het archeologisch monument van de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat.

Omdat de documentaire een product is dat uit het Valkenburgse voortkomt, is deze overhandigd aan de wethouder van cultuur, dhr. B. Dauven.

(De documentaire werd eerder aan de Gemeente Beek gepresenteerd, gelijk met de overhandiging van het RACM-rapport over het archeologisch onderzoek dat immers in die gemeente plaats vond.)

  De opzet is dat de documentaire wordt ingezet voor educatieve doeleinden, en ook binnen projecten m.b.t. de lokale geschiedenis in de gemeente Valkenburg.

De Bandkeramische-cultuur en ‘de Lande van Valckenborgh’

De Bandkeramische-cultuur heeft ervoor gezorgd dat in Europa de kennis van landbouw en veeteelt werd verspreid. Voordat de mens boer werd, leefde hij als jager en verzamelaar. In het huidige gebied van Valkenburg (in de Middeleeuwen ‘de Lande van Valckenborgh’) vond ongeveer 7000 jaren terug langzaam de ontwikkeling plaats van mensen die er steeds meer een leven als boer op na hielden. In de huidige gemeente Valkenburg aan de Geul zijn (nog ?) geen vondsten gedaan van de Bandkeramische cultuur. Wel werd op de site in Kelmond - onder veel meer - een artefact van ‘Valkenburg vuursteen’ gevonden. Deze vuursteensoort heeft grote bekendheid gekregen door vele vondsten over een groot verspreidinggebied. Uit een wat latere periode dan de bandkeramische cultuur stamt de prehistorische vuursteenmijn in de Plenkertstraat in Valkenburg. Uit deze vuursteenmijn werd vuursteen uit de mergel gewonnen, waarvan bijlen gemaakt werden. Hiermee konden er bomen worden gekapt waarvan de boerderijen werden gemaakt en zo ontstonden ook open gebieden in het landschap waar de prehistorische mens vee kon houden en waar men landbouw kon bedrijven. De 'agrarische revolutie' die in deze streken met de Bandkeramische cultuur begint, komt in de activiteiten in en rond de Valkenburgse vuursteenmijnen tot volle bloei.

De dvd "7000 jaar terug, de eerste boeren in Kelmond" is gratis voor scholen in de regio of voor bijvoorbeeld stichtingen die zich bezighouden met historische (educatieve) doeleinden; te bestellen bij Jim Pepels (043-3623243).


Verborgen Geschiedenis - de Sint Pietersberg
een documentaire van Jacquo Silvertant & Jac Diederen

- De introductie van de middeleeuwse mergelwinning
-
Concessiescheidingen en concessieclaims
-
De mergelgroeve als middeleeuwse industrie
-
De ontginningen in de zonneberg
-
De narren van caestert

  De serie 'Onderaards in Oorlogstijd' is een drieluik van de documentairemakers Jacquo Silvertant en Jac Diederen.

 

De DVD met de titel "Onderaards in Oorlogstijd" met 3 documentaires zoals die onlangs op L1 televisie werden uitgezonden, is te bestellen via dit e-mailadres of via de webshop van L1.
Prijs EUR 14,95 (exclusief verzendkosten)


"De plaets waer Gij staet, is heilig". Kapellen in de ondergrondse kalksteengroeven van Zuid-Limburg.

Jarenlang is er aan gewerkt, maar nu is het dan eindelijk zover.
Oud-Maastrichtenaar Fons Leunissen uit Nijmegen publiceert in februari 2007 zijn magnus opus: een alomvattend boek over de vijftien onderaardse kapellen van Zuid-Limburg.

In het zeer uitvoerige boek, dat verrijkt is met vele fraaie kleurenfoto's die speciaal voor deze publicatie werden gemaakt door een werkgroep o.l.v. van Henk Ramakers, beschrijft Leunissen achtereenvolgens: de schuilkerkjes, die ontstonden ten gevolge van de geloofsvervolging in de Franse Tijd, de ondergrondse kapellen uit de Tweede Wereldoorlog, de kapellen die ontstonden door de creativiteit van geestelijken, de Ceaciliakapel in de Romeinse Katakomben te Valkenburg en de verdwenen kapellen van het afgegraven gangenstelsel Slavante achter de ENCI.

Van iedere kapel wordt de oorsprong beschreven tegen het licht van de lokale en internationale geschiedenis, hetgeen het boek uitermate toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is een waardevol document in de geschiedschrijving van het katholicisme in Limburg, omdat het de verborgen kant ervan beschrijft, namelijk de kant die verscholen ligt in de duisternis van de onderaardse gangenstelsels. Limburg heeft méér dan 350 mergelgroeven die tezamen uitgestrekte ondergrondse labyrinten vormen waar slechts weinigen de weg weten. Meer dan eens zochten de mensen uit de streek hun toevlucht tot de relatief veilige en beschutte steengroeven. Ondergronds ervaart men de mystiek van de geloofsbeleving anders en een bezoek aan de schuilkerkjes van weleer, waarvan er meerdere nog regelmatig dienst doen als kerk, roept onherroepelijk de sfeer op van de vervlogen tijden waarin het geloof bedreigd werd door vreemde overheersers. "De plaets waer gij staet, is heilig", een bijbelcitaat dat in de kapel van de Gemeentegrot op de wand staat geschreven, is echter vooral als titel voor dit boek gekozen omdat de oude ondergrondse kapellen inmiddels ook cultuurhistorisch gezien "gewijde" plaatsen zijn geworden.
 

onderaardse kapel
Foto: Henk Ramakers

 Leunissen neemt de lezer mee op een boeiende onderaardse zwerftocht langs deze plaatsen en aan het einde van de rondleiding zal men beslist zeer onder de indruk zijn van hetgeen men gezien heeft. "De plaets waer Gij staet, is heilig" verschijnt in een oplage van slechts 500 exemplaren, is alleen bij voorinschrijving verkrijgbaar en zal dus niet in de boekhandel te koop zijn. Het boek komt uit tijdens het "Ondergronds Kerkenpad" in februari 2007. Het wordt uitgevoerd in full-colour en is gebonden in hardcover. Het aantal pagina's bedraagt 250 met daarin opgenomen ca. 200 foto¹s en afbeeldingen, waarvan de meeste in kleur.

Wanneer u interesse heeft in dit unieke boek, kunt u inschrijven via onderaardse.kapellen@gmail.com. U wordt dan op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen en heeft zich dan door uw aanmelding in ieder geval verzekerd van een exemplaar. U ontvangt tevens een uitnodiging voor de officiële perspresentatie van het boek in februari. Het boek zal EUR 49,95 gaan kosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitgever Jacquo Silvertant tel. 06-52650637 of onderaardse.kapellen@gmail.com


"Sjakelt de zinne" een bundel met 89 gedichten in het dialect, geschreven door Els Diederen.

Sjakelt de zinnen book

  Op eerste Pinksterdag 2006 werd het eerste exemplaar van de dichtbundel "Sjakelt de zinne", geschreven door Els Diederen, overhandigd aan Europarlementariër Camiel Eurlings.
Els Diederen werd in 1946 in St. Pieter in Valkenburg geboren en woont al jaren in ons mooie Houthem.
Na haar posthbo kadercursus Lièrgangk Limburgs, mag ze zich ambassadeur van de Limburgse streektaal noemen. Zij is o.m. bestuurslid van Veldeke en secretaresse en webmaster van de Krink Valkeberg.
Voor onze heemkundevereniging ontwierp zij het kleurrijke logo.

De dichtbundel is in elke boekhandel te koop.


Begin maart 2006 verscheen het nieuwe DVD-project van cultuurhistoricus Jacquo Silvertant en cineast Jac Diederen.

Valkenburg geldt als vanouds als een stadje waar veel gevreigeld wordt. Het is ook niet voor niets dat de Valkenburgers spottend Bokken of Bök worden genoemd . Het is niet helemaal duidelijk hoe lang de Valkenburgers al onder elkaar vreigelen, maar het lijkt erop dat er in de tweede helft van de 19e eeuw in ieder geval een goede aanleiding is geweest om reeds bestaande tegenstellingen binnen die, toen nog, kleinste gemeente van Nederland met slechts 900 zielen, tot zeker aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog op elkaar te botvieren.
Vanaf omstreeks 1879 speelde in Valkenburg namelijk het conflict om het exploitatierecht over de Valkenburger steengroeve (tegenwoordig de Gemeentegrot), dat de geschiedenis in ging als de zogenaamde Bergkwestie.
De belangenverstrengeling van de verschillende partijen in het conflict en de uitstraling ervan op de Valkenburgse gemeenschap vormden, zoals gezegd, een voedingsbodem voor de talloze jarenlange ruzies met als inzet de nieuwe gans met de gouden eieren genaamd het toerisme. Wie namelijk de zeggenschap over de Valkenburger groeve in handen had, die beheerste ook het toeristenverkeer. De Valkenburger groeve was dé toeristische trekpleister bij uitstek en er werd voor de toeristen van alles in de groeve georganiseerd.

Er waren fakkel- en lampionnenoptochten door het ondergrondse doolhof, er werden allerlei beeldhouwwerken en muurschilderingen gemaakt en er werden zelfs allerlei toneelstukjes opgevoerd waarbij tot slot nog Bengaals vuur in de gangen werd afgestoken. Dit alles, terwijl er in de groeve ook nog door blokbrekers bouwstenen werden gewonnen en er door illustere gezelschappen 's nachts geheime drinkgelagen werden georganiseerd. De uitkomst van de bergkwestie als gevolg van een aantal grote instortingen in de groeve luidde uiteindelijk het einde in van de grootschalige bouwsteenontginningen in Valkenburg.

 

Terwijl de blokbrekers werkloos op straat stonden, werden de toeristische activiteiten in de groeve steeds verder uitgebreid, hetgeen natuurlijk afgunst veroorzaakte bij de blokbrekers, die hier al sinds generaties lang werkten en die nu dus elders hun heil moesten zoeken.
Ingang gemeentegrotHoewel zij de directe slachtoffers waren van dit beschavings-offensief, waarbij de nieuwe tijd de oude had ingehaald, waren zij veeleer het instrument van andere, conser-vatieve krachten die hun grip op de van oudsher traditioneel agrarische samenleving die Valkenburg was, zagen verslappen. Het is in deze overgang dat vanuit liberale grotsociëteiten en herenclubs het eerste VVV van Nederland ontstaat: de Vereeniging Het Geuldal.

Bij deze DVD hoort een CD met daarop geluidsopnamen van interviews uit de jaren zeventig van de 20e eeuw. Jac Diederen legde toen de verhalen vast van de laatste, nog in leven zijnde, blokbrekers die de directe gevolgen van de Bergkwestie nog uit eigen herinnering hadden meegemaakt. Hun anecdotes vormen inmiddels een uniek historisch document over een eeuwenoude industrie die vandaag de dag nagenoeg is verdwenen.

De DVD met CD kan besteld worden via
silvertant.enterprises@gmail.com en kost 17,50.


logo brassband

  Brassband Sint Gerlach

   1879   -   2004

   125-jarig jubileum

www.brassband-st-gerlach.nl

logo brassband


Het jubileumjaar 2004 is ten einde. De 125-jarige Brassband - St. Gerlach heeft ter gelegenheid van haar jubileum een Gedenkboek uitgegeven waarin de geschiedenis van de Houthemse blaasmuziek uitvoerig wordt beschreven zoals de ontwikkeling van:
- de Houthemse fanfare en
- de Broekhemse fanfare,
- de Harmonie Houthems Muziekkorps,
- de Tiroler Kapel,
- de Drumband,

- de Holzheimer Kapel,

- de Studentenharmonie Ravensbosch en
- de Brassband St. Gerlach.

Op een rijk geïllustreerde wijze wordt daarnaast ook aandacht besteed aan o.a.:
- de inhoud van het uit 1880 stammende kasboek,
- alle oprichters, voorzitters en dirigenten,
- de fakkeloptochten in Geulhem,

- de relatie met Charles Eijck,

- de concertreizen naar Knokke-Heist,
- alle resp. concoursresultaten,
- de Lourdesreis,
- de Toneelafdeling van de fanfare,
- de Vriendenkring,
- de 50-jarige Drumband.


Tenslotte is het boekwerk voorzien van een zeer uitgebreide lijst van alle (oud-)leden van de diverse Houthemse blaasmuziekgezelschappen over de periode van 1879 t/m 2004. Veel mensen zullen zichzelf of iemand van de familie in het boek terugvinden als muzikant, slagwerker, bestuurslid of zelfs als sympatisant. 

Het zeer fraai uitgevoerde boekwerk (160 pagina’s, waarvan 32 in kleur) is in een beperkte oplage gepubliceerd. Momenteel zijn nog enkele tientallen boeken voorradig, welke bij ondergetekende verkrijgbaar zijn voor € 15,- (excl. € 3,- verzendkosten).

De opbrengst van de boekverkoop is bestemd voor het uniformen- en instrumentenfonds van de Brassband St. Gerlach. U krijgt niet alleen een schitterend boekwerk in uw bezit maar u steunt hiermee ook de Brassband. 

b.v.d. namens het bestuur          
John Odekerken (auteur en bestuurslid)
Onderstestraat 32
6301 KB  Houthem-St.Gerlach
tel. 043-6042039

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!