Overledenen 2021
 

januari 2021 Pauline Tacken-Krutzer
  Jef Moobers
  Mathieu Braeken
februari 2021 Clara Blezer-Baumans
  Frits van Vianen
  Charles Odekerken
  Jos Voncken
  Tiny Janssen-Plusquin
  Harry van Hertrooij
  Ally Willems-Smeets
  Lies Janssen-Handels
  Leo Notermans
  Jo van Mil
maart 2021 Jo Römling
  José Hoen-Wolfs
april 2021 Jo Knubben
  Anny Essers-Crutzen
  Charles Hendriks
  Loes Knubben-Gelders
  Jean Mevis
  Mia van der Velden-Schreurs
mei 2021 Floor de Ruiter-Kuipers
  Pieter Canton
juni 2021 Piet Laming
  Tiny Dolmans-Senders
  Hannie Bosten-Maussen
  Jessie Frijnts-Vaessens
augustus 2021 Madeleine Liem-Caelen
  Hub Reijnaerts (Montfortaan)
  Abby Coenen
september 2021 Nick Pluijmaekers
  Giel Schoenmaekers
  Paul Cauberg
oktober 2021 Odie Bosten-Lataster
  Jo Elie
  Zus Zurstrassen-Bemelmans
  Ton Bielders
  Bert Plusquin
  Sjeng Caelen
november 2021 Theo Schrooders
  Keetje Hofman-Kettenisz
  Lenie Debie
  Jan Mulleneers
december 2021 Hay Harings
  Guillaumine Jongen-Frissen
  Will Rhoen-Coeymans
  Lieske Eggen-Willems
  Jan Quaedvlieg
  Paula Lucassen-Bemelmans