Laatste activiteiten in  2003 van Heemkundevereniging in overvol Gemeenschapshuis  “de Holle Eik” te Houthem


De laatste verenigingsactiviteit van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach in het 10-jarig jubileumjaar heeft veel belangstelling getrokken. Het gemeenschapshuis “De Holle Eik” te Houthem was op donderdagavond 11 december overvol.

Overvolle Holle Eijk tijdens presentatie van de video-documentaire

foto: Arno Roeloffzen

Camille Oostwegel startte de avond met een presentatie over de restauratie van het Kruisherenklooster aan de Kruisherengang te Maastricht. Begin december van dit jaar werd de eerste steen gelegd voor de restauratie die ruim een jaar gaat duren. In de loop van 2005 wordt het complex opgeleverd. Aan de hand van diabeelden vertelde hij iets over de historie en de culturele waarde van dit project. Hij gaf aan dat er bij zijn gasten van de keten ChâteauHotels & -Restaurants behoefte was aan een hotel in Maastricht.

De restauratie en verbouwing van het Kruisherenklooster tot een luxe hotel zal in die behoefte voorzien. Hij nodigde de aanwezigen uit voor de door hem georganiseerde wandelingen met uitleg. Deze wandelingen starten vanaf 1 januari 2004 op iedere zaterdag om 15.00 uur. Vooraf reserveren is noodzakelijk (dhr. Mattijs Kaak 043-6088890); de kosten bedragen  € 7,50 inclusief een map met documentatie. Het vertrek is nabij de Kruisherengang 19-23 te Maastricht. Parkeergelegenheid is aanwezig (de Kommel). Ook groepen kunnen zich aanmelden.  

Na de pauze gaf Ger Sleijpen een toelichting op de filmdocumentaire. Hij dankte het bestuur van de Heemkundevereniging voor de financiële en mentale steun. Ook dankte hij allen die op welke wijze dan ook een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de film alsmede de sponsoren.  Hij hoopte dat er door deze film meer waardering zou komen voor de vele vrijwilligers die het dorp telt en in de film een rol speelden. De film geeft een tijdsbeeld van het dorp Houthem- St. Gerlach rond het jaar 2000. Na de introductie werd in het tot een grote bioscoop omgevormde gemeenschapshuis een 55 minuten durende samenvatting op groot beeld vertoond. Het applaus na afloop toonde aan hoe de aanwezigen de film waardeerden. Voorzitter Jos Lodewick memoreerde dat met deze activiteit een einde was gekomen aan een bijzonder succesvol jubileumjaar van de heemkundevereniging.

Hij reikte de eerste videocassettes uit aan de voorzitter van de dorpsraad, dhr. C. Steegmans, aan pastoor J.Keulers, aan burgemeester C. Nuytens en aan spreker C. Oostwegel. Allen hadden waarderende woorden voor de producent Ger Sleijpen en voor het initiatief van de heemkundevereniging. Inmiddels is de tweede oplage te koop aangeboden; de videocassettes zijn te koop voor € 15,- in Gemeenschapshuis de Holle Eik, café 't Wit Paerd, bakkerij Crutzen en tankstation gebrs. Frissen.

 

 

Bij bestelling via onze site worden verzendkosten in rekening gebracht. Stuur ons dan een e-mailtje.  Graag naam, adres, postcode en huisnummer vermelden.  


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!