Rolle  van de Bank Houthem 1681 - 1685
LvO 6534


Transcriptie van het rolregister van de schepenbank Houthem
onder toevoeging van een persoonsnamenindex
.

M.W.Suijkerbuijk

Toelichting.
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach poogt om zoveel mogelijk (Houthems) historisch materiaal toegankelijk te maken voor belangstellenden. Omdat door het ontbreken van indices en het soms moeilijk leesbare handschrift de kennisname van oudere documenten moeizaam verloopt wordt geprobeerd de oudere registers, middels transcriptie en indexering, beter raadpleegbaar te maken.
Van oudere archivalia is een (foto)scan vervaardigd. Daarbij is een in de originalia ontbrekende paginanummering gebruikt. Dezelfde paginering is tussen [ ] in de transcriptie weergegeven. Vergelijking met, en controle van, de transcriptie is zo goed mogelijk.
Dat bij het transcriberen er, ondanks alle zorgvuldigheid, nog enkele (type)foutjes en vraagtekentjes overblijven, is onvermijdelijk. De secretaris van de bank bezigt overigens ook velerlei schrijfwijzen voor bijvoorbeeld het aanduiden van dezelfde persoon, terwijl het hoofdlettergebruik zeer afwijkt van het huidige.
Rolregisters zijn op zich slechts inhoudsopgaven van het op de zittingdagen verhandelde. Door de aard van de langdurige procedure, komen bij de opeenvolgende zittingen veel dezelfde personen voor, hetgeen dus in de achter de transcriptie opgenomen index ook blijkt.
 

Klik hier voor het volledige rolregister 1681-1685


Samenstelling Schepenbank

Lijst van de schepenen der Banke van Houthem op het eerste blad van de rolle LvO 6534.

Gerart Boshouwers
A. (J.W.) van Streucht werd op 27 maart 1685 van zijn eed als schepen ontslagen en in zijn plaats legde Jan Philippens de eed af.
Adolff Croon
Willem van der Roer
Hermannus Vrijthoff
Herman Ovinck
P. De Meijer

Op 27 maart 1685 heeft Gerrit (Gerrad) Otto de Ruyter de eed als gerichtsbode afgelegd [en volgde daarbij waarschijnlijk Isaacq van Stokram als gerechtsbode op].
 


Persoonsnamenindex

In de rolle voorkomende personen, behalve “schout” en schepenen (in functie).

Bel[t]gens, procureur, 26.11.1681,22.04.1682,
Bock, Jo[ncke]r Arnoldt van, 21.02.1685,
Botson, notaris, 08.07.1681,
Broun, Catharina, 04.03.1681, 18.03.1681, 29.04.1681, 13.05.1681, 10.06.1681, 24.06.1681, 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681,
Broun, Catharina, 26.11.1681, 21.01.1682, 04.02.1682, 21.06.1684, 05.07.1684,
Broun, Jan, 05.07.1684,
Caldenborgh, Matthys, 04.03.1681, 29.04.1681, 13.05.1681, 10.06.1681, 24.06.1681, 08.07.1681, 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 21.01.1682, 04.02.1682, 21.06.1684, 05.07.1684, 20.09.1684, 21.02.1685, 07.03.1685, 21.03.1685, 04.04.1685,
Caldenborgh, Sophia, 29.04.1681,
Caldenborgh, Willem, 29.04.1681, 08.07.1681, 15.10.1681,
Catharina, 08.07.1681,
Claasen, Matthijs, 01.07.1682,
Clara ------------= Clara wed[uwe] Parcelis, 29.11.1684,
Cleuters, Hendrik, 26.11.1681, 04.03.1682, 18.03.1682, 22.04.1682,
Cockelcoorn, Matthys, 10.11.1683,
Crombag, erfgenamen, 13.05.1681,
Croon, Adolff, 20.05.1682, 01.07.1682,
Crutsers, Houbright/Hubricht , 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681,
de Ruyter, Gerrit/Gerrard Otto, (gerichtsboode) 07.03.1685,
de Vos, Josua (joncker), 18.03.1681, 08.05.1681, 17.06.1681, 08.07.1681, 17.09.1681, 26.11.1681, 10.12.1681, 20.05.1682,
den Wever, Jacob, 04.10.1684,
Doutsenburgh/Doutsenbergh, Jan, (erven),17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681,
Dr(i)essens, Jan, 29.04.1681, 05.07.1684, 20.09.1684, 04.10.1684, 18.10.1684,
Eenmaal, Jan (halffwin), 08.07.1681, 17.09.1681, 26.11.1681, 22.04.1682, 06.05.1682, 20.05.1682, 17.06.1682, 01.07.1682, 30.09.1682, 04.04.1685,
Eysens/Eyssen, Thomas, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681,
Frank, S[ieu]r Johan Adam, 20.05.1682,
Frisschen, Lambert (schuttboode), 22.04.1682, 01.07.1682, 30.09.1682, 10.11.1683,
Frisschen, Lemmen, 08.05.1681, 08.07.1681,
Gielkens, Jan, 26.11.1681, 10.12.1681, 04.02.1682,
Grouwels, Paulus, 01.07.1682,
Habets Habits, Wijn(ant), 26.11.1681, 10.12.1681, 04.02.1682, 30.09.1682,
Haccourt, Pieter, 20.05.1682, 01.07.1682,
Hermens/Hermans, Servaas, (hoedemaker te Maastricht), 08.07.1681, 26.11.1681, 10.12.1681, 04.03.1682,
Heus(s)chens, weduwe, 26.11.1681, 04.02.1682, 18.02.1682, 04.03.1682, 06.05.1682, 17.06.1682, 01.07.1682,
Heuts, Merten/Marten (van Bergh), 30.09.1682,10.11.1683, 24.11.1683, 08.12.1683, 19.01.1684, 02.02.1684, 16.02.1684, 15.03.1684, 26.04.1684, 11.05.1684, 24.05.1684,
Jacobs, Laurens, 10.11.1683,
Jaspars, Aart, 13.05.1681,
Kangen, Giel, 04.10.1684,
Kangen, Jan, 04.10.1684,
Keijaerts/ Keyarts, Alet, 29.11.1684,
Kelleners, Elisabeth, 19.01.1684,
Knubben, Matthys (erfgenamen) 30.09.1682, 01.11.1684, 15.11.1684, 29.11.1684, 21.02.1685, 21.03.1685, 04.04.1685, 09.05.1685,
Meessen, Jan, (schuttboode), 08.05.1681, 13.05.1681, 08.07.1681, 01.07.1682,
Mertens, Gerard, 19.01.1684,
Mombrison, mevrouw, 04.04.1685,
Mombrison, ritmeester, 04.04.1685,
Mr Dirk Hoeffsmits, 30.09.1682,
Oensel, Pieter (pastoor te Houthem) , 20.05.1682, 05.07.1684, 20.09.1684, 04.10.1684, 18.10.1684,
Ovink, Herman, (joncker) , 22.04.1682, 06.05.1682, 20.05.1682, 17.06.1682, 01.07.1682, 21.02.1685,
Ovink, mevrouw, 01.07.1682,
Parcielis, Jan (weduwe), 01.11.1684, 15.11.1684, 29.11.1684, 21.02.1685, 21.03.1685, 04.04.1685, 09.05.1685,
Philippens, Cornelis, 10.12.1681,
Philippens, J. (schepenbenoeming), 07.03.1685,
Philippens, Jan, 30.09.1682,
Plichtingh, Helene, 18.02.1682,
Proost van (het adelijke convent) van St. Geerlagh, 08.07.1681, 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 10.12.1681,
21.01.1682, 04.02.1682, 18.02.1682, 04.03.1682, 18.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682,
Reijner Pauwels, 21.02.1685,
Rietraet, heer, 20.05.1682,
Ruijsch, S[ieu]r Melchior, 10.12.1681,
Sanders, Hendrik, 21.02.1685, 30.09.1682,
Savelbergh, Nicolaes 20.05.1682,
Schroorders/Schroerders, Jacob, (scheper) (peertsknecht), 26.11.1681, 04.03.1682, 18.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682,
Sleijpen, Goosen/Gossen, 04.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682, 04.10.1684, 21.02.1685,
Smeets, Dirk, 10.11.1683, 24.11.1683, 08.12.1683, 19.01.1684, 02.02.1684, 16.02.1684, 15.03.1684, 26.04.1684, 11.05.1684, 24.05.1684,
Smitsmans, Dirk, (smit tot St. Geerlagh), 30.09.1682,.
Soons, (griffier), 18.03.1682,
Stassen, Anthoon, 04.03.1682, 06.05.1682, 04.10.1684,
Stassen, Willem, 29.11.1684,
Stokram, Isaacq (van), (gerichtsboode) , 08.05.1681,13.05.1681, 08.07.1681, 26.11.1681, 10.12.1681, 04.02.1682, 20.09.1684,
Streucht, J.W. (van), (schepen-ontslag) , 07.03.1685,
van der Schuuren , Jacob, 30.09.1682,
van Stokram, Mr Matthys, 08.07.1681,
Vinken, Pieter, 01.07.1682,
Wachtendonk, Lieu[tenan]t Drossard, 08.07.1681,
Wijers/Wyers, Aard, (gewesen) collecteur/schatheffer 13.05.1681, 08.07.1681, 21.01.1682, 04.02.1682, 04.03.1682, 18.03.1682, 20.05.1682, 01.07.1682, 05.07.1684, 20.09.1684, 21.02.1685, 07.03.1685, 21.03.1685, 04.04.1685,
Wingarts, Anna, 19.01.1684,


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!