Verenigingskroniek 2015


1 januari 2015
Het jaar 2015 wordt begonnen met 342 leden.

10 januari 2015
Pater Th. (Thei) Hustin overlijdt in Heerlen in de leeftijd van 91 jaar. Pater Hustin is sinds 18 oktober 2001 lid van onze vereniging.

17 januari 2015
De heer J.Th.H. (Théo) Coonen overlijdt in Mondragon, Frankrijk, in de leeftijd van 82 jaar. De heer Coonen is sinds 1 januari 2003 lid van onze vereniging.

6 februari 2015
Mevrouw M.H.R. (Rosalie) Lodewick-Curfs overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van bijna 100 jaar. Mevrouw Lodewick-Curfs is sinds 24 september 1994 lid van onze vereniging.

1 maart 2015
In Château St. Gerlach vindt de première plaats van de verfilming van “Het kogelgat van Château St. Gerlach”, een spannende zoektocht naar de betekenis van oorlog en vrijheid, verdraagzaamheid en eer. De heemkundevereniging krijgt ook een uitnodiging om deze première bij te wonen als dank voor haar sponsorbijdrage van € 250,00.

1 maart 2015
De heer P.K.G. (Pierre) Frissen overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 76 jaar. De heer Frissen is sinds 14 juni 1994 lid van onze vereniging.

21 maart 2015
Falcon Radio nodigt onze vereniging uit voor een interview in het programma Valkenburg Aktueel, waarbij het de bedoeling is om niet alleen uit te leggen wat heemkunde inhoudt en waar een heemkundevereniging zich mee bezighoudt, maar vooral ook om de vereniging te promoten. Voorzitter Jos Lodewick en secretaris/penningmeester Harry Becker kwijten zich prima van hun taak en hebben een geanimeerd gesprek met interviewers Joep Peters en Marcel Franssen.
Een dag later wordt nog een herhaling van dit één uur durend interview uitgezonden.

7 april 2015
Om 19.30 uur begint in Dorpscentrum De Holle Eik de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de tweeëntwintigste. Het verslag van deze vergadering is te lezen op de website van de vereniging (www.houthem.info) onder de kop “heemkundevereniging”.
Vermeldenswaardig is het feit dat de vereniging in de heer Mathieu Laheij eindelijk een nieuwe penningmeester heeft gevonden en dat Harry Becker “verlost” is van de dubbele functie secretaris/penningmeester, die hij gedurende zes jaren heeft uitgeoefend.
Na een korte pauze houdt de heer Funs Patelski een voordracht met PowerPoint presentatie over Limburgse (Houthemse) Verwantschappen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan bekende personen met voorouders uit Houthem.

Op 2 maart 2012 werd op Château Sint-Gerlach het boek Limburgse Verwantschappen gepresenteerd. Voor deze uitgave zijn de kwartierstaten van 150 bekende personen met Limburgse voorouders samengesteld, onder wie Gerlach Cerfontaine, Charles Eyck, Camille Oostwegel. Inmiddels is het kwartierstatendatabestand van prominenten met Limburgse voorouders uitgegroeid tot meer dan 500 personen. Dit leverde tal van verrassende verwantschappen op, onder meer door gemeenschappelijke afstammingen uit de Houthemse families Bemelmans, Van Caldenborgh, Duijckers, Frissen, Habets, Notten, Prevoo, Sleijpen, Stassen, Wijers, en andere.
Ook wordt aandacht gegeven aan het fenomeen dat wij afstammen van fameuze personen uit een ver verleden, zoals van Karel de Grote, Hugo Capet, Willem de Veroveraar, enz. Alleen, deze afstamming van generatie op generatie bewijzen blijkt heel wat moeilijker en is slechts een beperkt aantal mensen gegeven.

13 april 2015
Mevrouw M.G.E. Essenhuis-Geuskens overlijdt in Maastricht in de leeftijd van bijna 100 jaar. Mevrouw Essenhuis-Geuskens is sinds 17 juli 2006 lid van onze vereniging.

24 april 2015
De heer Reinier (René) Corten, sinds 30 december 1995 lid van onze vereniging, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Reinier Corten verricht sinds 1985 vrijwilligerswerk, dat zich vooral richt op onderwijs, cultuur en sociaal/maatschappelijk werk. Hij is voorzitter van stichting Pesthuyspodium in Maastricht en lid van de commissie van Toezicht bij “De Geerhorst “ in Sittard. Hij verricht veel bestuurlijke taken, waarbij hij de kartrekkersfunctie niet schuwt. Zijn bestuurlijke capaciteit zet hij ook in voor Stichting Jan Baptist, Radar, het Parcours en de stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Zijn creativiteit en zakelijke wijze van handelen zijn kenmerkend. Hij wordt getypeerd als een veelzijdig en betrokken persoonlijkheid, die werkzaam voor diverse vrijwillige activiteiten in de stad Maastricht e.o. met een belangeloze inzet de samenleving op een uitzonderlijke manier heeft gediend en nog steeds dient.

9 mei 2015
Jef Boosten organiseert voor onze leden een wandeling met een natuur- en cultuurhistorisch karakter met als vertrekpunt Epen. De wandeling gaat deels door het Geuldal en door enkele gehuchten zoals Cottessen en Camerig. Veel historische plekken en gebouwen worden gepasseerd op deze wandeling, zoals de Volmolen, hoeve Vernelsberg, Heimansgroeve, het Hooghuis Cottessen en hoeve Bellet met de grootste oude hoogstamboomgaard van ons land.
Het is jammer dat aan deze schitterende wandeling slechts enkele personen deelnemen, maar dat heeft geen enkele invloed op het enthousiasme van de heer Boosten. Op het einde van de wandeling worden de deelnemers nog getrakteerd op een fikse onweersbui.

20 mei 2015
L1-TV heeft in verband met de uitreiking van de Pieter van Vollenhovenprijs op 20 mei 2015 de heemkundevereniging benaderd om een ietwat nostalgisch verhaal te vertellen over de historie van het station, waarin ook het toerisme en de rol van het station daarbij belicht wordt. Fons Heijnens stelt foto’s ter beschikking en Ger Sleijpen neemt de honneurs waar voor de camera van L1-TV. De opnames vinden plaats op woensdagmiddag 20 mei 2015.

28 mei 2015
Ons verenigingsblad ’t Sjtegelke nr.43 ziet het daglicht.

3 juni 2015
Mevrouw J.E.(Johanna Elisabeth) Niessen overlijdt in Houthem in de leeftijd van 92 jaar. Mevrouw Niessen is sinds 26 maart 2001 lid van onze vereniging.

9 juni 2015
De heer H.J.H. (Sjef) Ackermans overlijdt in Bunde in de leeftijd van 85 jaar. De heer Ackermans is sinds 11 januari 2008 lid van onze vereniging.

11 juni 2015
Mevrouw H.M.T. (Lenie) Crutzen-Zurstrassen, woonachtig in Bunde, overlijdt in de leeftijd van 81 jaar. Zij is sinds 8 mei 2003 lid van onze vereniging.

 

26 juni 2015
De heer P.W.G. (Piet) Boreas overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 83 jaar. De heer Boreas is sinds 10 augustus 2002 lid van onze vereniging

28 juli 2015
Mevrouw G.L.M. (Mia) Ronckers-Heijnens overlijdt in Valkenburg aan de Geul in de leeftijd van 82 jaar. Mevrouw Ronckers-Heijnens is sinds 4 november 2004 lid van onze vereniging.

22 augustus 2015
Liefst 53 leden en introducees nemen deel aan de jaarlijkse zomerexcursie waarbij dit jaar het Duitse Heinsberg en Millen worden bezocht. Vanuit Heinsberg is niet alleen de burcht van Valkenburg gesticht, maar ook het klooster van St. Gerlach. Na de Kaffee und Kuchen worden onder leiding van een gids de sporen van de rijke historie van Heinsberg bezocht, een stad die in de Tweede Wereldoorlog voor 80% werd plat gebombardeerd. Na de gezamenlijke lunch vertrekt de bus richting Millen, het meest westelijke dorp van Duitsland. Millen is klein, maar heeft desondanks een rijke historie. In Millen wordt onder meer de kerk en de proosdij bezocht. Ook kunnen wij vrij rondneuzen in het lokaal en het archief van plaatselijke Heimatverein. In de Zehntscheune wordt de dag geëvalueerd en afgesloten met een lekker glaasje bier, wijn of wat dan ook.
Al met al een geslaagde activiteit.

15 september 2015
LGOG Historische Kring Land van Valkenburg en Heuvelland organiseert samen met de heemkundevereniging in dorpscentrum De Holle Eik een lezing van Dr. G.J.B. Verbeet over de Eerste Wereldoorlog in ons gebied, Nederlands en Belgisch Limburg, met als titel: 1914-1918, Moeilijke jaren voor de beide Limburgen.
Al in 1914 werd duidelijk van welk belang het voor het Duitse leger was dat er snel vervoer dwars door België naar het front in Frankrijk aanwezig zou zijn. Het Belgische leger was in gevechtskracht niet of nauwelijks opgewassen tegen de Duitse tegenstanders. Een grote teleurstelling echter voor de Duitse opmars in augustus 1914 was dat een snelle verplaatsing richting Parijs per spoorweg onmogelijk werd gemaakt door meerdere vernielingen op de ijzeren weg. Gevolg hiervan was dat de tocht door België een moeizame, te voet af te leggen, weg was.
In 1915 startten enkele activiteiten, die voor een gunstig verloop van het geallieerde oorlogsgebeuren van cruciale betekenis werden.
Voor het geallieerde hoofdkwartier werd het op de hoogte zijn van de aanvoer van Duits materiaal en troepen een strategisch gegeven van belang. De verkregen informatie was nuttig bij de inrichting van de geallieerde verdediging. Het werd interessant voor spionnen om tevoren bij een bepaald deel van het front, de kracht en beweging van de Duitse legermacht in te schatten.
Over de periode 1914-1918 van de geschiedschrijving van de beide Limburgen is aan het ondergronds verzet tot nog toe geen of in elk geval weinig aandacht besteed, een hiaat. Achteraf gezien moet men de vraag stellen welke bijdrage aan de Eerste Wereldoorlog de belangrijkste was: de strijd rond het IJzerfront of het doorgeven van de berichten over de Duitse militaire transporten.

22 november 2015
Mevrouw H. (Lenie) Lataster-Lahaije, woonachtig in Houthem, overlijdt in de leeftijd van 94 jaar. Na het overlijden van haar echtgenoot Pierre Lataster op 18 augustus 2008 zet zij het lidmaatschap van onze vereniging voort.

24 november 2015
Uitgave van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke nr. 44.

26 november 2015
De heer J.M. (Giel) Bemelmans, woonachtig in Maastricht, overlijdt in de leeftijd van 84 jaar. De heer Bemelmans is sinds 16 juni 2002 lid van onze vereniging.

31 december 2015
Het jaar eindigt met 333 leden.

Diverse (bestuurs-)leden zijn het afgelopen jaar op velerlei gebieden voor onze vereniging werkzaam geweest. Tijdens de zgn. opruimarchiefavonden zijn zij bezig met het scannen van foto's, het beschrijven van het boekenbezit en het opbergen van knipsels, bidprentjes e.d.

De afgelopen periode is veel werk verzet met het digitaal verwerken van - veelal moeilijk leesbare - kadastrale gegevens van de zgn. OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels). Dit heeft geresulteerd in een bestand met meer dan 30.000 kadastrale gegevens en ruim 8.000 eigenaren.
Daarvoor zijn vele duizenden foto's van akten en folio's in archieven gemaakt, digitaal bijgesneden en van naam voorzien.
Verder zijn alle pagina's uit het Leggerboek Houthem uit 1777 gefotografeerd en eveneens digitaal verwerkt en zijn de handgeschreven teksten getranscribeerd (in leesbaar schrift).

Een werkgroepje is bezig met het zogenaamd georefereren (kort gezegd: het digitaal verwerken en op elkaar inpassen) van de oude en nieuwere kadastrale kaarten, waardoor bijv. het bepalen van de exacte posities van oude (of afgebroken) panden op recente kadastrale kaarten mogelijk is.

De in de loop van enkele decennia verzamelde kranten- en tijdschriftartikelen die digitaal verwerkt waren, zijn omgewerkt en geconverteerd, zodat zij binnenkort via (de openbaar toegankelijke website) www.archieven.nl te raadplegen zijn. In dit bestand met ca. 17.000 artikelen kan gezocht worden op elk woord, trefwoord, naam, titel en jaar.

Vrijwel wekelijks worden e-mails, schriftelijke of mondelinge verzoeken om informatie beantwoord, wordt (gevraagd of ongevraagd) relevante informatie verstrekt aan geïnteresseerden, worden scans en/of kopieën toegestuurd, etc.

Verder wordt nauwgezet bijgehouden wat in dagbladen en sociale media over Houthem gepubliceerd wordt. E.e.a. wordt verwerkt in de maandkronieken, die maandelijks op de website gepubliceerd worden.

De heemkundewebsite en Facebookpagina werden regelmatig geactualiseerd en voorzien van nieuwe informatie en foto's.

Het genealogiebestand is verder uitgebreid met veel persoonsgegevens en foto's van Houthemse inwoners of hun voorouders. In het bestand zijn gegevens verwerkt van ruim 37.000 personen en 13.000 relaties.

Twee maal per jaar komt de redactie van 't Sjtegelke formeel bij elkaar.
Daarnaast vindt veelvuldig overleg plaats over plaatsing en inhoud der diverse artikelen. De diverse auteurs zijn en blijven verantwoordelijk voor de artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

 

Harry G.M. Becker
Secretaris/penningmeester Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!