Verenigingskroniek 2005


1 januari 2005
Het aantal leden/abonnees bedroeg 333.

9 januari 2005
Als gevolg van een tragisch bootongeval bij de stuw te Borgharen overleed ons lid Bert Jongen (bijna 43 jaar oud)

31 maart 2005
Het privé-archief foto's en krantenknipsels van dhr. J. de Cocq van Delwijnen, oud-hoofd van de Houthemse basisschool, werd aan de heemkundevereniging overgedragen.

14 april 2005
Jaarvergadering in de Holle Eik, waarbij Jacqueline Hendrix-Limpens tot nieuwe penningmeester werd benoemd. Na de pauze gaf Fons Heijnens een presentatie over de verenigingswebsite en gaf uitleg over de uitgebreide inhoud en de ruime zoekmogelijkheden. Mede in het kader van deze presentatie had het bestuur al eerder besloten om tot de aanschaf van een beamer, projectiescherm en scanner over te gaan.

14 april 2005
Het lidmaatschapsnummer 400 werd uitgegeven aan dhr. J. Bergsteijn uit Katwijk aan Zee.

30 april 2005
In het kader van het "bebordingsproject" is er opdracht gegeven tot het maken van twee borden, "Kloasterbrökske" en "Ingendaelerbrökske", om deze t.z.t. in overleg met Stichting Limburgs Landschap, op de Geulbruggetjes in natuurontwikkelingspark Ingendael te bevestigen. In het kader van dit project zullen nog meerdere borden met oude Houthemse (geografische) benamingen volgen.

30 mei 2005
De heemkundevereniging heeft meegewerkt aan ideevorming m.b.t. de naamgeving voor het nieuwe appartementencomplex ter plekke van het voormalige Avondvrede, dat medio 2005 werd afgebroken. Door de directie van Hurks werd gekozen voor de naam "Caldenberg".

31 mei 2005
Tevens heeft de heemkundevereniging meegewerkt aan het verzoek van de Stichting Adoptie Militaire Graven Margraten om aan de hand van een oude adoptielijst nog nabestaanden te achterhalen die de toenmalige adoptie van hun oom, (groot)vader of moeder wensen voort te zetten. Enkele familieleden zijn inderdaad gevonden en hebben besloten om de adoptie te verlengen.

juni 2005
Verschijnen van de 23e editie van het verenigingsblad 't Sjtegelke waarin o.a. het verslag n.a.v. het bezoek van de Engelse oorlogsveteraan George Abott, die na 60 jaar zijn oorlogscontacten en herinneringen met Lieske Schrijen-Philippens nog eens kon ophalen.

 

26 juni 2005 (zondag)
Onverwachts overleed Jan Notten (70 jaar), Neerlandicus, dialecticus (Veldeke Kring), historicus, redactielid van 't Sjtegelke, voorzitter van het Martin Stevensfonds etc. Hij was al enige tijd ziek en verbleef in het ziekenhuis te Heerlen alwaar hij ook overleed. Jan woonde te "Broekhem", maar volgens hem en velen met hem is de juiste benaming toch nog steeds Strabeek. In hem zal geheel Groot-Valkenburg een zeer gewaardeerde cultuurliefhebber verliezen.

13 juli 2005 (woensdag)
Plotseling overlijden van Anton Schweitzer (51 jaar) als gevolg van een noodlottig ongeval tijdens zijn vakantie in Italië. Anton woonde al verscheidene jaren in Beek.

27 juli 2005 (woensdag)
Tijdens het KinderVakantiewerkHouthem (KVH) kwam voorzitter Math Jakobs (54 jaar) in de Geulhemergroeve zeer ongelukkig ten val, wat na enkele dagen leidde tot zijn vroegtijdig overlijden. Zowel de aanwezige kinderen alsook de overige leiders waren zeer geschokt en verliezen in Math een bijzonder sympathieke vriend.

13 augustus 2005
Jacqueline Slangen uit Bunde, sinds enige tijd lid van onze vereniging, overleed op bijna 70-jarige leeftijd.

20 augustus 2005
Jaarlijkse excursie, ditmaal naar de Norbertijnenabdij van Averbode en de stad Diest. Rond de 60 deelnemers hebben genoten van de rondleidingen in de abdij en in het mooie stadje Diest, de picknick en - na afloop - van een bezoek aan de terrasjes van Diest.

19 september 2005
Onverwachts overlijden van Ger Odekerken (65 jaar). Hij was een graag geziene Houthemer die bij vrijwel alle dorpse activiteiten present was. Juist nu hij gepensioneerd was, liet zijn gezondheid het afweten. Hij was 56 jaar lid van Brassband-St. Gerlach, waarvan de laatste 20 jaar als secretaris.

november 2005
De lay out en menustructuur van de website van de heemkundevereniging zijn door onze webmaster Fons Heijnens aangepast. Het aantal onderwerpen is uitgebreid en op de website zijn allerlei nieuwe gegevens te vinden. Ook de bijdragen van Rinus Suijkerbuijk met diverse indexen vormen een absolute verrijking. Regelmatig wordt de website voorzien van nieuwe items en gegevens.

15 december 2005
Verschijnen van de 24e editie van het verenigingsblad 't Sjtegelke met o.a. een artikel over "het oorspronkelijk aanzien van de mergelgroeven in de zuidelijke hellingrand van het Geuldal tussen Houthem en Meerssen".

31 december 2005
De vereniging telt effectief 340 abonneeleden. Daarvan komen er 148 uit Houthem, 26 uit Maastricht, 24 uit Broekhem, 17 uit Valkenburg aan de Geul en 10 uit Berg en Terblijt. De overige leden komen uit de rest van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!