Tranchotkaart 1805/07


Tranchotkaart 1805/07

Fons Heijnens

Een belangrijk document uit het begin van de 19e eeuw is de zogeheten Tranchotkaart, genoemd naar Tranchot, een Franse kolonel onder wiens leiding de door de Fransen geannexeerde gebieden in Limburg van 1802 tot 1807 in kaart werden gebracht. De kaart bevat zeer gedetailleerde en nauwkeurige gegevens over het landschap, grondgebruik, plantengroei, wegen- en waternet, nederzettingen e.d.

Zo zijn er alle gebouwen incl. tuinen en erven en zelfs de verspreid voorkomende boombegroeiingen, aangegeven door puntjes, duidelijk op te zien. De kaart is ook rijkelijk voorzien van veldnamen. Hierbij moet men wel bedacht zijn op mogelijke foutieve schrijfwijzen als gevolg van onjuiste vertalingen, verschrijvingen en problemen met omzetting van dialectnamen door de Franstalige topografen.  

De Tranchotkaart wordt beschouwd als de voorloper van de huidige Topografische basiskaart.

Kaartblad 73 (Rekem), waarop Houthem voorkomt, werd door Roubo & Boutinot opgenomen in 1805/07. Uiteraard werden de Tranchotkaarten voor militaire doeleinden gebruikt, net zoals allerlei statistische gegevens over de bevolking en het gebied.

Geraadpleegde literatuur:
- Limburg 1802‑1807 : landschap en vegetatie in kaart gebracht : de Tranchotkaart als  historische informatiebron / B.G. Graatsma (1993).


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (1996) nr 5, p. 19-22


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!