Naamlijst van proosten van het adellijk klooster St. Gerlach


 

Nr.

Naam

Proost in/van ... tot ...

Bijzonderheden

Archief van het Norbertinessen-klooster te Sint Gerlach. - J.A.K. Haas. Maastricht, 1970.

 

 

 

 

 

 

Diederik,

Ca. 1180 - na 1201

Als proost van het klooster van Heinsberg. van de orde van Premonstreit, kreeg Diederik volmacht van Guido, bisschop van Preneste en pauselijk legaat in Duitsland, om een klooster en een bidplaats te stichten op de plek waar de oude eik van St. Gerlach gestaan had. Hij droeg niet de titel van proost, maar van prior. Sterfdag 8 januari.

 

 

Joannes (Jan van Heinsberg)

1209 - 1220

Proost van Heinsberg en Sint Gerlach; onder zijn bestuur werden de relikwiën van Gerlachus uit het graf genomen en in een rijk versierde kist gelegd.

 

 

Giselbert

1223 of 1225

Proost van Heinsberg en Sint Gerlach; was in 1217 cellerarius te Heinsberg; sterfdag 12 april.

Omstreeks 1225 werd St. Gerlach van Heinsberg gescheiden tot een klooster voor adellijke vrouwen met een aparte proost.

 

?

Egidius Saverod(e)

 

Sterfdag 5 augustus

 

I.

Bernard (van) Assendorff

 

 

 

II.

Joannes de Arena

(1217?)

Sterfdag 13 augustus

 

III.

Arnoldus

 

Sterfdag 10 augustus

 

IV.

Bartholomeus Without

 

 

 

V.

Willem van/de Oyst

 

 

 

VI.

Herman van/de  Dulcken (Hermannus de Bulcken)

 

Sterfdag 11 september

 

VII.

Henricus

 

 

 

VIII.

Wilhelmus  (van Averbode)

1279 - 1287

Kanunnik van de abdij Averbode

 

IX.

Peter Engelberti

 

Sterfdag 15 juli

 

X.

N.N. de Winhoven

 

Sterfdag 4 oktober

 

XI.

Johannes

1257

Wellicht dezelfde als Joannes de Arena.

52. Akte, waarbij proost Johannes en het klooster van Sint-Gerlach een onderlinge ruil van goederen aangaan, waarbij het klooster goederen te Heek verkrijgt.
1257 1 charter regest 10

XII.

Wilhelmus

1287

 

 

XIII.

Joannes

1299

 

 

XIV.

Willem van Libbeke  (wellicht Liebeke)

1304

Kanunnik van de abdij Averbode; sterfdag 10 september

 

XV.

Godfried

1314

Kanunnik van de abdij Averbode; sterfdag 14 mei

 

XVI.

Nicolaus

1320 (?)  - 1325

Kanunnik van Hamborn; werd in 1325 proost te Fussenich en stierf te Fussenich (bij Düren) 1338

 

XVII.

Henricus

1333

 

 

XVIII.

Edmond / Edmundus

1345

 

 

XIX.

Hendrik van Aken (de Aquis)

1364 - 1382

Kanunnik van Beaurepart te Luik

159. Akte, waarbij een door proost Heinricus de Aquis aan het klooster van Sint-Gerlach geschonken allodium van acht bunder land te Heek bestemd wordt voor diens jaargetijde.
1364 1 charter. regest 54

XX.

Hendrik Creit = Hendrik van Herke

1389

Sterfdag 8 juli of 13 september, overleden te Steinfeld

 

XXI.

Diederik (Theodoricus) Knehart

1383 (?), 1402

 

 

XXII.

Franciscus Rimkardus of Rinckhart

1418

Kanunnik van de abdij van Steinfeldt; stierf 9-5-1419

 

XXIII.

Herman Blyoff

1465 - 1485

 

 

XXIV.

Oliverius van Aspe

1507 - (bedankte 26-5-1516))

Onder zijn bestuur werd in 1514 in Oirsbeek een nieuwe kerk gebouwd

 

XXV.

Hendrik Engelen, van Ellentz

1519 - 1523

Kanunnik te Steinfeldt; eerst pastoor te Schleiden (Eiffel), prior te Niderehe bij Kerpen; stierf te St. Gerlach 24-10-1523

 

XXVI.

Hendrik de Wever (de Waver)

1533 (?) (1551)

Kanunnik te Steinfeldt ; werd in 1533 prior te Reichsteyn bij Montjoie en proost te St. Gerlach; hij stierf 28-6-1551

 

XXVII.

Egidius Bruel 

1551 - 14-10-1555

Geboren te Montjoie; kanunnik te Steinfeldt en daarvoor pastoor te Wehr bij Nadernach; stierf te St. Gerlach 14-10-1555 (gedenkdag 20 augustus)

 

XXVIII.

Jan van der Porten (Portzen) (Vanderpoorten)

1570, (1555 (?) -1575); in 1575 afgezet

Kanunnik van de abdij van Hamborn bij Duisburg; stierf te Hamborn in 1577

 

XXIX.

Erasmus Ghoye

1575 - 1612

Uit het land van Valkenburg, kanunnik van Beaurepart; stierf te St. Gerlach 5-7-1612

 

XXX.

Lambertus Woet

10-7-1612 (wettig vanaf 30-4-1622) - 1631

Uit de abdij van Leffie(bij Dinant), vroeger pastoor te Cisogne; stierf te Reckhem 30-7-1631 (Habets: 1632)

 

 

 

 

 

176. Akte, waarbij Jacobus a Castro, bisschop van Roermond de benoeming van Joannes Broccart tot pastoor van Oirsbeek door Joannes Renckens, proost van Sint-Gerlach, voorlegt aan Hermannus de Waey, aartspriester van het land van Valkenburg. 1623 1 charter
N.B. Regest: Franquinet no. 190 blz. 208-209
 

XXXI.

Johannes Fraisinne

7-5-1632  - 17(of 18)-5-1660

Kanunnik van de abdij Floreffe, vroeger abt van de abdij Wesel; onder zijn bestuur werd in 1655 een groot gedeelte van het klooster in as gelegd; stierf te Premonstreit 17(of 18)-5-1660

9. Akte, waarbij Pierre Gosset, abt van Prémontré en generaal-overste van de orde, de benoeming van Jean Fraisinne, abt van Wezel, tot proost van Sint-Gerlach bevestigt.
1632 1 charter

N.B. Druk: Franquinet no. 194 blz. 212-213
 

XXXII.

Cleophas Kegel

11-12-1660 - 1670

Kanunnik van de abdij Floreffe

 

XXXIII.

Johan Maternus

11-12-1670  - 1672

Kanunnik van de abdij Beaurepart en pastoor van Simpelveldt; stierf 11-10-1672

 

XXXIV.

Gerard van der Elst

1674 (enkele maanden overste of prior)

Prior te Grimberge

 

XXXV.

(Joseph) Bartholemeus van den Stein (van der Steen)

26-11-1674 - 27-12-1700 (legde zijn ambt eer)

Kanunnik van de abdij Beaurepart; stierf 27-10-1704

11. Brief van V.A. Tanarius, abt van Sint-Maria te Brussel, aan de bisschop van Roermond betreffende een niet nader gespecificeerd geschil tussen hem en de proost van Sint-Gerlach. 1684 1 stuk
N.B. Vermeld in VROA, 1925, 2e deel, blz. 686, IX, no. 11.
 

XXXVI.

Franciscus van Cauwenberg

17-7-1701 (coadjutor), 11-7-1704 (proost)  - 28-2-1718

Geboren te Thienen; kanunnik van de abdij Heylissem, president van het Norbertijnse collegie van Leuven; onder zijn bestuur werd het hele klooster herbouwd en een plan ontworpen voor de bouw van een kerk; hij stierf te St. Gerlach  28-2-1718, is in de  kerk begraven

172. Akte van overdracht door N. van Cauwenbergh aan Franciscus van Cauwenbergh, proost van Sint-Gerlach, van een kapitaal van 1025 gulden ten behoeve van twee wekelijkse missen. 1707 authentiek afschrift.
N.B. Vermeld in: VROA, 1925, 2e deel, blz. 686, IX no. 12.
 

XXXVII.

Franciscus van Pelt

27-3-1718 - 27-8-1728

Geboren te Maastricht; kanunnik van de abdij Heylissem , was kapelaan te St. Gerlach, pastoor te Millen en te Pendrin; hij herstelde de abdij en bouwde een nieuwe kerk; hij stierf 27-8-1728 63 jaar oud, grafsteen in kerk

 

XXXVIII

Herman Jacob Christophori

18-9-1728 - 14-5-1735

Geboren te Keulen; kanunnik van de abdij Knechtstede en kapelaan te St. Gerlach; leefde nog in 1737

 

XXXIX.

Henricus Casteel

17-5-1735 - 2-12-1745

Geboren te Keulen; kanunnik van de abdij Knechtstede en kapelaan te St. Gerlach; stierf 2-12-1745

 

XL.

Mathias de Ia Haye

28-12-1745 - 20-9-1747

Geboren te 's Hertogenrade; kanunnik van de abdij Knechtstede; stierf te St. Gerlach 20-9-1747

10. Bulle waarin paus Benedictus XIV Mathias de la Haye tot proost van het klooster van Sint-Gerlach benoemd. 1746 1 charter
N.B. Regest: Franquinet no. 252 blz. 251
 

XLI.

Abraham Lindenlauff

11-10-1747 - na 1757

Geboren te Eupen; kanunnik van de abdij Knechtstede en kapelaan te St. Gerlach; leefde nog in 1757

 

XLII.

Maximiliaan Joseph Silmen

1765-1793

Geboren te Bonn; kanunnik van de abdij Knechtstede; na zijn dood kwamen de nonnen onder leiding van Joannes Henricus Claessen, geboren te Gangelt, kanunnik van de abdij Knechtstede, laatste kapelaan van het klooster in 1790. Deze overleed 54 jaar oud in 1813.

De laatste geestelijke was Johannes Augustinus Rossié, directeur van het Collegie te Roermond. Deze overleed 17-8-1846.

 


Bron: Habets (1869) met correcties en aanvullingen van Franquinet (1877)


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier