Gèr de Heus †


 

Gèr de Heus †

Op zaterdag 15 oktober 2011 overleed ons oud-bestuurslid Gèr de Heus op 87-jarige leeftijd.

Na zijn pensionering loste hij een oude belofte in en werd voorzitter van de Historische Kring Valkenburg en Heuvelland. Mede vanuit die positie zette hij zich in voor vele initiatieven ter behoud van historische waarden in de regio. Zo werd hij voorzitter van de in 1991 opgerichte stichting Historische en Heemkundige studies in en rond het Geuldal, welke stichting vooral beoogt publicaties over onze regionale geschiedenis uit te geven.
In het Houthemse was hij zeer begaan met het lot van het landgoed St. Gerlach, dat na het overlijden van baron Robert Selys de Fanson aan de parochie gelegateerd bleek. Het vinden van een passende bestemming bleek een uiterst moeizame onderneming. Toen eind jaren tachtig dan ook een stichting in het leven geroepen werd om het achtste eeuwfeest van St. Gerlach met de nodige luister te vieren en hierdoor ook het landgoed wat meer voor het voetlicht te brengen, was Gèr graag bereid ook zijn steentje bij te dragen. Met name bij het realiseren van enkele uitgaven over St. Gerlach, te weten een herdruk van de “Vita” van St. Gerlach en “De kluizenaar in de Eik” speelde hij een belangrijke rol. Ook ondersteunde hij graag de totstandkoming van een historische werkgroep, die in dit kader actief was met het opsporen van historische foto’s en documenten om een stuk Houthemse geschiedenis te ontsluiten.

 

Het was uit deze werkgroep dat na de viering van het achtste eeuwfeest van St. Gerlach, mede op initiatief van Gèr, in 1993 onze heemkundevereniging tot stand kwam. Als lid van het bestuur legde hij een tomeloze energie aan de dag om allerlei initiatieven van de grond te krijgen. Toen in de aanloop naar de restauratie van het landgoed ter plekke archeologisch en bouwhistorisch onderzoek gedaan werd, was Gèr weer van de partij om zoveel mogelijk faciliteiten voor de onderzoekers te verkrijgen. (In zijn aanstekelijk enthousiasme nam hij zelf de wichelroede ter hand om mee te helpen eventuele ondergrondse ruimten en muren op te sporen.)
Bij de viering van het 10-jarig bestaan van onze vereniging was hij de drijvende kracht achter de expositie en uitgave van ons jubileumboek over de kunstenaar Charles Eijck in 2003. Niet alleen bij de voorbereiding en organisatie, maar ook tijdens de zeer succesvolle expositie stak hij de handen uit de mouwen en hield vrijwel dagelijks toezicht. De expositie duurde maar liefst 10 weken en trok meer dan 5.000 bezoekers.
Na het beëindigen van zijn bestuurslidmaatschap bleef hij steeds een warme belangstelling voor het wel en wee van de vereniging aan de dag leggen en regelmatig mochten we dan ook nog stukken over Houthemse zaken uit zijn archief ontvangen.

We verliezen in Gèr een trouw lid met uitzonderlijke verdiensten voor onze vereniging. Als heemkundige in hart en nieren willen we hem graag in herinnering houden.
 


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2011) nr 36, p. 1


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!