Doelstelling


De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach is tijdens een druk bezochte vergadering opgericht te Houthem (Nederlands-Limburg) op 29 januari 1993 en telt momenteel ca. 300 leden.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de heemkunde in de meest uitgebreide zin van het woord binnen het gebied van de voormalige gemeente Houthem (thans de kernen Houthem, St. Gerlach, Vroenhof, Strabeek, Broekhem) en het buurtschap Geulhem.

Volgens de statuten tracht de vereniging dat doel te bereiken door:

a. het stimuleren en verrichten van, resp. het meewerken aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek;
b. het bevorderen van opsporing en bewaring, inventarisatie en instandhouding van roerende en onroerende zaken, o.a. archieven, die van waarde zijn voor de kennis van het heem in de ruimste zin van het woord;
c. het organiseren van vergaderingen, lezingen, excursies en tentoonstellingen;
d. het bekendmaken/publiceren van de resultaten uit arbeid en studie betreffende voornoemde aangelegenheden;
e. het samenwerken met personen, verenigingen en instellingen welke op dezelfde terreinen werkzaam zijn;
f. alle overige wettelijke middelen, welke voor dat doel dienstig zijn.

Populair gezegd:

De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach wil het Houthems verleden bewaren en toegankelijk maken voor iedereen met belangstelling voor deze oude pelgrimsplaats in het Geuldal. Ten behoeve van inwoners, bezoekers, genealogen enz. worden historische bronnen en gegevens ontsloten en onder meer via www.houthem.info, het verenigingsperiodiek ’t Sjtegelke en andere publicaties onder de aandacht gebracht.

De fotocollectie, waarbij o.a. via Facebook geprobeerd wordt om hiaten in de benoeming van afgebeelde personen, plaatsen, voorwerpen enz. te dichten, is uitgebreid, terwijl de website ook een deel van de ansichtkaartenverzameling toont. Houthem was immers anno 1900 de trekpleister van het toeristenbezoek in Limburg!

Een bezoek aan de website www.houthem.info zal verbazen door de enorme hoeveelheid kennis over Houthem-St. Gerlach, Broekhem (vroeger onderdeel van de gemeente Houthem) en de buurtschap Geulhem bijeen gebracht. Wervende teksten schieten daartoe tekort.

De website vermeldt ook een aantal links naar heemkundige en historische verenigingen in de regio, terwijl de heemkundevereniging ook deelneemt aan het provinciale kadasterontsluitingsproject AEZEL, een organisatie die in het Limburgse erfgoedlandschap een vooraanstaande rol speelt.

 


postadres
Secretariaat:

Strabeek 33  6301 HP Houthem-St. Gerlach
043-604 0469

Bankrelatie: Rabobank Maastricht e.o., rekeningnr. : NL55 RABO 0152 8353 69
De BIC-code is: RABONL2U

e-mailadres


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!