Restauratie Calvariekapel


Restauratie Calvariekapel
 

Jos Lodewick

Reeds verschillende keren hebben we in ’t Sjtegelke geschreven over de kapel bij de Kluis en de mogelijke kluizenaars die in de nabijheid woonden. Ook is het herstel van de kapel al vaak aan de orde geweest. Veel is er over gesproken en soms kreeg de kapel een kleine opknapbeurt. Voor het laatst gebeurde dat door de mensen van de Stichting de Rotswoning uit Geulhem in 1997/1998.


Opknapbeurt in 1997/1998

Met diversie instanties en groeperingen is in de loop der jaren overlegd hoe een grondige restauratie het beste aangepakt kon worden. Zelfs is de mogelijkheid onderzocht om de kapel te verplaatsen, naar een meer bewoond gebied, om zodoende meer toezicht te hebben en de kapel bij de jaarlijkse processie te laten functioneren. Tot concrete plan≠nen kwam het echter niet.

Ook met de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is een gesprek geweest en zij hebben in hun periodiek een artikel over de kapel geplaatst met een oproep voor iemand die de restauratie wil begeleiden. Hierop is echter tot op heden nog geen respons gekomen.

Wel werden intussen door de eigenaar nieuwe roestvrij-stalen afbeeldingen gemaakt van Maria en Johannes, ter vervanging van de oorspronkelijke zinken platen die in de loop van de tijd verloren gegaan zijn. Pater Hustin in huize Vroenhof heeft ze beschilderd en wellicht dat in het klooster ook nog wel een passend corpus aanwezig is, ter comple-tering van de Calvarie-groep. Door de Stichting de Rots-woning werd een nieuw pinakel voor de kapel gemaakt. Een van de oude was zozeer beschadigd dat deze niet meer te repareren was. En afgelopen najaar heeft het bestuur samen met de eigenaar de omgeving van de kapel van begroeiing ontdaan, zodat er in ieder geval aan gewerkt kan gaan worden.

Er liggen inmiddels offertes voor de bouwkundige werkzaam-heden aan de kapel. Deze worden begroot op ongeveer
€ 10.000.


 Goed voorbeeld, doet volgen…….


                 
 
Uit: Maas- en Roerbode 19-4-1898


 

 


Beelden waren toen nog aanwezig….

Het bestuur van de heemkundevereniging is vanaf de oprichting van de vereniging op zoek geweest naar fondsen om een grondig herstel mogelijk te kunnen maken. Zo werden donaties ontvangen van de Stichting Schae(l)s≠bergergangk en het Fonds voor Sociale Instellingen van DSM. En ook van een in den vreemde wonend lid van onze vereniging mochten we reeds enige malen een mooie donatie voor dit doel ontvangen. Het bestuur heeft een eigen bijdrage van de vereniging van € 1.500 voor de restauratie in de begroting opgenomen. Daarmee is een bedrag beschik-baar van ongeveer € 3.500. Er worden aanvragen voor subsidies bij diverse fondsen en instellingen voorbereid om althans een deel van de ontbrekende financiŽle middelen te verwerven. Maar ook uit de lokale gemeenschap zou een bijdrage moeten komen. Velen hebben aangegeven dat ze een restauratie willen steunen. Daarom heeft het bestuur van de vereniging besloten een actie te starten om mensen in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren. Eenieder die een bijdrage doet krijgt hiervoor een fraai certificaat met de vermelding als donateur voor de restau-ratie. Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar. We hopen op een grote deelname uit de Houthemse gemeenschap en van hen die deze een warm hart toedragen. Hierdoor zal het mogelijk worden dit kleine monumentje in ons dorp voor de toekomst te bewaren en de uitstraling te geven die het verdient.

U kunt een certificaat verkrijgen door overboeking van een bedrag op rekeningnummer 15.28.35.369 t.n.v. Heemkunde-vereniging Houthem-St. Gerlach o.v.v. Calvariekapel. Ook kunt u bij een van onze bestuursleden terecht.

Tijdens de jaarvergadering op 14 april 2009 kon reeds voor
€ 300 aan certificaten worden uitgereikt, waarvoor de wel-gemeende dank van uw bestuur.

De kapel werd op 14 september 2012 ingezegend.
Klik hier voor foto's.


Gepubliceerd in 't Sjtegelke, (2009) nr 31, p. 1


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier