Blokbrekers van de GeulhemmergroeveIn de omvangrijke publicatie "In en om de Geulhemmergroeve" van de stichting "De Rotswoning" (2008) heeft de auteur John Knubben een hoofdstuk gewijd aan de blokbrekers van de Geulhemmergroeve.

Aan de hand van een inventarisatie van opschriften in de groeve en het 'Register van controle der werklieden voor de onderaardsche Geulemersteengroef gelegen onder de gemeente Berg en Terblijt (1894-1905)' en het daaropvolgend archiefonderzoek is een lijst opgesteld van blokbrekers die in deze groeve gewerkt hebben.
Dit heeft een - weliswaar incomplete maar bijzonder interessante - lijst opgeleverd met namen van blokbrekers die in de periode 1750-1953 in de groeve werkzaam zijn geweest en hun naam op opschriften hebben achtergelaten.
Geprobeerd is om aan te geven wanneer de betreffende blokbrekers in de groeve gewerkt hebben of op z'n minst een datum bij een afbeelding of opschrift hebben gezet. Blokbrekers waarbij geen informatie bij vermeld wordt, hebben zelf geen opschriften nagelaten. Hun namen staan bij de opschriften van collega's of ongedateerde werkstaten.
Bij sommige (latere?) blokbrekers blijkt dat zij al op jonge leeftijd in de groeve aanwezig waren (10-12 jaar) en wellicht met hun vader en/of broers meegegaan zijn of daadwerkelijk meegewerkt hebben, zoals bijv. Willem Janssen en Hubertus Notermans.

Voor meer informatie en afbeeldingen van opschriften wordt naar de publicatie verwezen.

Johannüs Hijnens
 

Zo dese wijser gaat ront
Zo behoude de fransen de overhand

 
  Achternaam   Voornamen

  Eerste/laatste  vermelding

Geb.datum/-plaats   Adres   Woonplaats   Opmerkingen
Aagten Petrus Jacobus 1861        
Ackermans Antonius 1761        
Ackermans Jozef 1900-1945   Nieuweweg 148  Berg en Terblijt  
Ackermans Theodorus 1902     Berg en Terblijt  
Arbeel Hubertus - 1904 8-11-1885   Geulhem  
Arbeel Jacobus (Jacques)          
Beckers H. 1891-1932        
Bemelmans H. ca. 1913        
Bemelmans J. ca. 1913        
Bervoet H.          
Biermans Jac dec. 1915-1922     Geulhem  
Biermans Jos 1936        
Brandts Jan febr. 1895     Berg en Terblijt  
Broers Joseph ca. 1913        
Budé A.           
Budé Dominicus 1892-1942        
Budé Jan 1919-1942        
Cabo H.       Geulhem  
Cabo Jonannes (Jan) 1887       had café Geulhem 132
Claessens J. 1863-1872        
Claessens Lambertus 10 jan 1901-1905     Berg  
Claessens Willem       Houthem  
Cobben  Arnoldus 1810        
Cobbenha(e)gen A.           
Cobbenha(e)gen Jan Mathijs       Geulhem directeur van Geulemer Kalkmergel- en Blokken Exploitatie / exploiteerde hotel Vue des Montagnes
Cobbenha(e)gen Renier 28 febr. 1905 -
16 aug. 1905
      machinist bij de Waterleidingmij. / vader van Jan Mathijs
Coenegracht Alexander 1858     Meerssen  
Cools Laurentius          
Cools Math          
Cools Peter           
Coomans Jozef 1904-1905 4-11-1873   Vilt  
Cornips Romain 16 febr. 1928     Berg en Terblijt  
Cuypers J. 1881     Houthem  
Deckers Hubertus 1882     Geulhem  
Deckers Petrus   1845-(1863) 21-2-1823 Houthem   Berg   
Dekkers Antoon 1868-(1908) 2-2-1852   Terblijt in 1907 wordt hij genoemd als werkgever en exploitant van de Barakkengroeve
Dekkers Hubertus 1868        
Dekkers Mathijs 1863 20-4-1825 Houthem   Heer-Cadier zoon van Servaes
Dekkers Servaes 1837       getrouwd met Maria Barbara Stassen
Dolders Hubertus 1860        
Drummen Egidius          
Drummen Johannes 13 jan. 1863        
Duijkers Willem 1904 25-2-1885   Houthem  
Duyzings Balthasar 1904-1905 13-9-1860   Vilt  
Franken Lorens 1800        
Frijns Hubertus  1903-(1904) 17-4-1882   Geulhem  
Frijns Jan 23 okt. 1916-
okt. 1932
       
Frings (Frijns) Cheuf          
Frissen Hubertus  1882     Houthem  
Frissen Jan 1881 10-10-1865   Houthem  
Frissen Jef 1881        
Frissen Jos 10 dec. 1924        
Frissen Lou ca. 1937        
Geij(y)selaers Guillaume 1915-(1922)   Meesweg 116 Berg en Terblijt  
Geijselaers Balthazar          
Geijselaers Hendrik (Henri) 1902-(1923)   Rasberg Berg en Terblijt  
Geijselaers Jozef     Rasberg Berg en Terblijt  
Geijselaers Hubertus 1922        
Geijselaers Jan 1921   Rasberg Berg en Terblijt  
Geijselaers Paul 1921-(1942)   Rasberg Berg en Terblijt  
Gerards Leo 1888        
Habets Antonius 1833-(1851) 1813 Amby   Geulhem overleden 2-10-1871 tgv ongeval in Geulhemmergroeve
Habets Hubertus 1888       kleinzoon van Antonius
Habets Jean 1932        
Habets Jan (Johannes, Jean) 1865-(1878)     Berg en Terblijt zoon van Antonius
Habets Leonardus 1865     Berg en Terblijt zoon van Antonius
Habets Willem          
Heijnens Hubert(us) 1950     Berg en Terblijt  
Heijnens Lambertus 1906        
Heijnens Louis 1881     Meerssen  
Heijnens Johannüs 1800        
Henderijcks Jan          
Hendrijckx (Hendriks) Laurens 1784        
Hendriks Gradus          
Heuts Jan Antoon 1880-(1905) 13-7-1842   Geulhem herbergier, gids, expl. Fossielenmuseum
Heuts Arnoldus          
Heuts Cornelus          
Heuts Hendrikus (1846) 1850-(1863)        
Heuts Hubertus   ca.  1776      
Heuts Jacobus            
Heuts Jac          
Heuts Jan          
Heuts Theodorus 1859     Meerssen-Geulhem  
Heuts Theodorus 1904 16-3-1880   Geulhem  
Heuts W.          
Heynens Antoon 1908   Plenkert Valkenburg  
Heynens Jan 1908   Plenkert Valkenburg  
Huntjens H.  Rond W.O. II   Herbenusstraat 22 Maastricht  
In de Braekt Fr.  1932        
In de Braekt Hubert 1932        
In de Braekt Mathieu 1924     Berg en Terblijt  
Jansen August          
Jansen Hermanus 1837-(1851) 10-5-1791 Berg en Terblijt   Geulhem zoon van klompenmaker Willem Janssen (*1765)
Jansen Hubertus          
Jansen Johannes 1836        
Jansen Mathieu 1912        
Janssen Hubert 1905     Valkenburg  
Janssen Jean          
Janssen Lodevikus (Lowie, Louis, Lodewijk) 1889     Geulhem  
Janssen Willem 1838-(1851) 11-2-1826   Geulhem zoon van Hermanus
Janssen W. 1912        
Jaspers Hubert(us) 1905 24-11-1863   Geulhem  
Jaspers Mathieu 1912        
Jongen Joannes          
Kersemakers Jan 1931 19-11-1912   Berg en Terblijt  
Kersemakers  (Kersemeekers, Kersemaekers, Kersemaakers, Kerssemakers, Kersemaeckers) Henri (Hari) 1930   Meesweg 140 Berg en Terblijt  
Kersemakers  (Kersemeekers, Kersemaekers, Kersemaakers, Kerssemakers, Kersemaeckers) Hubertus 1895     Berg en Terblijt  
Kersemakers  (Kersemeekers, Kersemaekers, Kersemaakers, Kerssemakers, Kersemaeckers, Caarsemakers) Jan 1905 6-12-1879   Berg en Terblijt  
Knops J. 1915     Geulhem  
Kwa(a)den / Qua(a)den Martinus 1864     Vilt zoon van Matis
Kwa(a)den / Qua(a)den Matis (Mathijs) 1864 2-2-1844 Heer   Vilt zoon van Simon uit Heer
Kwa(a)den / Qua(a)den Pieter 1904 20-8-1854   Vilt zoon van Matis en broer van Martnius
Lahaye Hubert (Hoep) 1928 1914 Geulhemmerweg 164 Berg en Terblijt  
Lahaye Jacques 1912     Maastricht  
Lahaye / Lahaije Jan          
Lak H.          
Lamerichs J. (Jacques?) 1930       werkte bij waterleid.mij, beheerder van de uitzichttoren, gids in de grot, exploitant van de mergelwinning, uitbater van een champigonkwekerij en eigenaar van hotel
Lamerichs W. 1886       mogelijk afkomstig uit het gezin van de molenaar van de Geulhemmermolen
Lamerichs L. 1915     Vilt  
Leenders Willem 1869        
Lemmens Hubertus   1863 Berg en Terblijt      
Lemmens L.          
Leunissen Petrus (Pierre)     Kleinstraat Berg en Terblijt  
Leveau    Lambertus          
Leveau / Levoo Hubertus 1905 12-4-1854   Berg   opzichter in de Geulhemmergroeve
Leysberg Wilhelmus 1866        
Linzen (Linsen, Linssen) Jozef G.          
Luyten Antoon          
Ma(a)rtens Joannes 1843        
Magermans L.          
Martens / Maarten Peter  18 dec. 1843        
Meezen Frans          
Meezen Godfroy          
Mengels Hendrikus 1849        
Molin  H. 1940     Sibbe  
Molin(g) G.   1873 Berg   Geulhem (1931) woonde in een grotwoning / als brugwachter mocht hij tol innen bij bruggetje groeve Curfs
Moonen Pieter 1860        
Moonen Mathias 1860        
Muylkens (Mulkens) Petrus 1862        
Nelissen Jan          
Noben Guillaume (Willem) 1896-(1905) 7-5-1880      
Noben Hubert 1894-(1905) 18-4-1852   Vilt  
Nols Henri  1915     Geulhem  
Nooteboom Leonardus 1827        
Nooteboom Petrus 1823        
Nordhausen G. 1932        
Notermans Hubertus 1893 26-3-1883 Berg en Terblijt   Vilt-Geulhem 1931 (aan de brug) vader van Hubert en Lei
Notermans Lei 1931   Barakkenweg 190 / Langen Akker Geulhem / Berg en Terblijt laatste blokbreker
Notten Hendrick (Henricus)   1756 Geulhem aan de bruck Geulhem  
Paekbier (Packbier) Joannes Lucas 1851        
Palmen Leonardus          
Pluymakers T. 1883     Meerssen  
Prevoo Hubertus 1888        
Puts Thomas          
Reynaards Lambert 1908     Valkenburg  
Reynaards Wilhelm  1908     Valkenburg  
Roks Winant 1858     Rothem  
Rouwet Willem          
Royen Huub 1936       werkte in 1938 in Viltergroeve
Royen Jos 1936-(1955)       werkte ook als gids
Scheepers Joannes (Lambertus) 1814-(1830)     Berg  
Schoenmakers Jacob 1846        
Schouteten Guill(aume) 24 sept. 1881        
Schouteten Jan          
Schurgers Pieter 1842-(1848)        
Sieben H. 23 aug. 1915     Houthem  
Sleijpen Frits 1913     Berg en Terblijt  
Slijpen Jan          
Slijpen Remi          
Smeets Arnoldus          
Smeets Hendrikus 1846        
Smeets Jakobus          
Smeets Jean          
Smeets W. 1950   Bergerstraat 33 Amby  
Somers Johannes          
Somers Martinus 1871-(1918) 20-8-1861   Geulhem zoon van Pieter
Somers Pieter 1856-1891   aan de brug Geulhem  
Speesen Jan 3 maart 1891 1768 Houthem Onderstestraat Houthem  
Staermans Gerard 1893     Berg en Terblijt  
Starmans Joannes 19 nov. 1813        
Starmans Servaas 1845        
Stassen Guillaume 1919     Berg en Terblijt  
Stassen Hubertus 1908     Terblijt  
Stassen Jan 1898        
Stassen Jos 1922        
Stassen Servaas          
Stegen Jean 1855        
Steijns Hubertus ca. 1900        
Steijns (Steyns) Johannes  1861-1878        
Stenk (Staincq) Jozef 1864        
Tonnen Bernardus 1822-1867 20-12-1804 Geulhem   Geulhem zoon van klompenmaker Joannes, die in een grotwoning woonde
Tonnen Gerard 1886        
Tonnen Hendrik 1867 5-9-1844 Berg en Terblijt      
Tonnen Jan Hubertus   22-2-1837 Berg en Terblijt     zoon van Bernardus
Tonnen Joannes (Jan) 1849-1897 2-2-1840 Berg en Terblijt   Geulhem zoon van Bernardus
Tonnen Servaas   11-9-1807 / +  1829   Geulhem zoon van Joannes
Ubachs / Ubaghs J. 1924     Berg en Terblijt  
Ubachs / Ubaghs Louis 1898-1926   Kleinstraat 44 Berg en Terblijt was in 1958 nog actief in de Bonsdaelgroeve
Ubachs / Ubaghs Mathieu          
Ubachs / Ubaghs Servaes 5 nov. 1923        
Ummels P. 1954        
van de Ot Willem       Houthem  
van Kan Hubertus          
van Kan Jozef (Jos) 1905     Terblijt bijnaam "de lange"
van Kan Pieter          
Vievermans Stephan 1938        
Volders Mees          
Volders Joep          
Vranken Ferdinandus          
Waterval Gelis 1800     Berg Gelis (Gerbis) was sergeant bij de schutterij Monulphus en Gondulphus
Wetsels Hubertus 1872-(1895) 20-3-1853   Geulhem  
Weusten Jan 1901 11-3-1877   Geulhem  
Weusten Pieter 1895 25-12-1844   Geulhem had café aan de Wolfsdriesweg en verzorgde rondleidingen
Wijnands Bernard           
Wijnands Hubertus 1932     Geulhem  
Wijnands J.   1932        
Wijnands Leo 1932        
Wijnants Thijs          
Willems Gerardus / Gradus 1860        
Wouters Chrijsteijaan 1784        
Wysche Jan 1827        
Zaar Hubertus 1923-1933   Schone Poel 78 Berg en Terblijt  
Zaar Jozef 1931-1932   Schone Poel 18 Berg en Terblijt

 


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!